Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumCommunicatietrainingAcademische vaardighedenHandboekOver deze site

Copyright en disclaimer

  • Overname van delen van deze site is, onder bepaalde voorwaarden, toegestaan. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de portalbeheerder de volledige inhoud van Noordster op diskette, cd-rom, dvd of welk ander medium dan ook te verspreiden.
  • Gebruik (printen) van materialen voor persoonlijke of onderwijsdoeleinden is op kleine schaal toegestaan (< 100 exemplaren per pagina), mits voorzien van bronvermelding (URL van deze site). Geprinte pagina's mogen niet worden aangepast zonder schriftelijke toestemming vooraf.  
  • Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende(n) van de betreffende pagina's. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo's.
  • De informatie op deze site wordt geleverd 'zoals ze is'. Het gebruik van de informatie op deze site en de daaraan gekoppelde pagina's is voor het eigen risico van de gebruiker. In geen enkel geval kan de portalbeheerder aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie op Noordster.
  • De makers van deze site zijn zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van deze website. Zij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Verder aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.
  • Het is te allen tijde toegestaan een link op te nemen naar deze website. Wij waarderen het als u ons daarvan op de hoogte stelt (via 'contact').

| © 2002 | RUG/Faculteit der Letteren/Etoc/project Communicatieve Vaardigheden |

Laatst gewijzigd:16 februari 2018 09:37