Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Communication training Academic Communication Skills Manual Over deze site

Doel en achtergrond

Dit Online Forum voor communicatieve vaardigheden biedt ondersteuning voor docenten en studenten in het hoger onderwijs. Het reikt docenten hulpmiddelen aan om studenten training te geven in communicatieve vaardigheden, en ideeën en suggesties om opdrachten te integreren in het vakonderwijs. Voor studenten bevat Noordster Handboek Academische Communicatieve Vaardigheden (HACV) een groot aantal hand-outs met aanbevelingen en richtlijnen voor de aanpak van schrijfopdrachten en andere communicatieve taken.

Doel

Noordster is gericht op oefening in deze vaardigheden op een functionele en realistische wijze; dat wil zeggen dat het communicatieonderwijs zoveel mogelijk gekoppeld wordt aan het vakonderwijs. De didactische ondersteuning is dus vooral gericht op vakdocenten, die weinig tot geen schrijfdidactische of communicatie-didactische achtergrond hebben. Voor een verantwoording van de aanpak en de benadering van vakgeintegreerd communicatieonderwijs, zie Didactische aanbevelingen.

Reacties op Noordster Handboek Academische Communicatieve Vaardigheden (HACV)

Noordster HACV telt maandelijks vele gebruikers binnen en buiten de RUG. Steeds meer docenten wijzen hun studenten op de site, of nemen het materiaal op in hun syllabi. Dat de site gewaardeerd wordt, blijkt ook uit een positieve bespreking in het tijdschrift Onze Taal (2003, nr. 10).

Achtergrond

Idee en eerste editie voor Noordster zijn ontstaan aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) tijdens het Kwaliteit en Studeerbaarheidsproject Academische Schrijfvaardigheid (1997-1999). Het initiatief is verder uitgewerkt in het kader van een samenwerking tussen de Faculteit der Letteren en de Faculteit Science and Engineering, die werd gefinancierd uit Centrale Beleidsruimte van de Rijksuniversiteit Groningen (2000-2006). De aanleiding voor deze projecten was de toenemende zorg over communicatieve vaardigheden van afgestudeerde academici. Op dit moment is het beheer van de site in handen van het Talencentrum (in samenwerking met de leerstoelgroep Taalbeheersing) van de Letterenfaculteit van de RUG.

17 april 2015: lancering online portal Academische Communicatievaardigheden

Via de portal Academische Communicatievaardigheden van het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen leer je beter schrijven en presenteren op academisch niveau. Je vindt hier handige filmpjes met tekst-en-uitleg. Daarnaast zijn er verwijzingen naar het Handboek Academische Communicatieve Vaardigheden en diverse geselecteerde bronnen in het Engels en Nederlands. Goed schrijven en presenteren vraagt aandacht. Hoe structureer je je informatie? Hoe maak je een scriptieopzet? Hoe zet je een logisch betoog op? Hoe schrijf je een overtuigende paper? Hoe presenteer je een onderzoeksvoorstel? Je vindt het allemaal hier. Lees meer

Laatst gewijzigd:05 april 2019 13:34