Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Express yourself <> understand the world
Communication training Portal Academic Communication Skills Manual Nieuws en activiteiten

Netwerk ACV

Het Netwerk Academische Communicatieve Vaardigheden (NACV) is een netwerk voor deskundigheidsbevordering, professionalisering en profilering voor een ieder die professioneel betrokken is bij het onderwijs in academische communicatieve vaardigheden aan een Nederlandse universiteit.

Het Netwerk ACV organiseert een jaarlijkse Expertmeeting, waar leden en andere geïnteresseerden kennis en ervaringen uitwisselen.

Informatie: http://www.nacv.nl/

Laatst gewijzigd:05 april 2019 13:34