Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Communication training Academic Communication Skills Manual Mondeling: studenten

Posterpresentatie

Een posterpresentatie is een laagdrempelige, compacte en sterk visuele presentatievorm die veel wordt gebruikt op congressen en symposia. Hij biedt aan een groot aantal onderzoekers tegelijk de mogelijkheid hun onderzoeksresultaten te presenteren en eventueel met belangstellenden te bespreken.

Ontwerp

 • Oriënteer je op voorbeelden. Vaak hangen deze in gangen van wetenschappelijke instituten, maar op het internet zijn ook veel voorbeelden te vinden.
 • Informeer vooraf bij de organisatie of docenten welke voorschriften of richtlijnen gelden voor format, omvang, staand/liggend formaat etcetera.
 • Informeer hoe de poster zal worden opgehangen: zijn er posterborden beschikbaar, wat voor bevestigingssysteem zit daarop?
 • Wees selectief. Overweeg zorgvuldig wat de kern van je boodschap is. Laat details weg en beperk de tekstuele informatie tot een minimum.
 • Een poster is primair een visueel medium; kies daarom krachtige illustraties.
 • De poster moet zelf het werk kunnen doen: hoewel je je poster meestal mondeling zult kunnen toelichten, zal je poster ook vaak te bezichtigen zijn als je er niet bent om uitleg te geven.
 • Zorg voor een aandachttrekkende focus: een opvallend beeld of een pakkende tekst.
 • Maak vooraf een schets. Ontwerp een evenwichtige compositie met een duidelijke 'leesrichting' en kies per tekstblok of illustratie één helder thema.
 • Wees voorbereid op een mondelinge toelichting en neem kopieën van je poster of je abstract mee voor geïnteresseerden.

Inhoud

Wat in ieder geval op de poster niet mag ontbreken:
- Titel: korte aandachttrekkende titel die de lading dekt.
- Auteurs: de namen van de auteurs, het onderzoeksinstituut (of de naam van de cursus), het adres en de datum.
- Onderzoeksdoel: heldere omschrijving van het onderzoeksdoel, eventueel in vragende vorm.
- Werkwijze: korte, krachtige beschrijving van de onderzoeksaanpak.
- Resultaten: deze worden in de vorm van tabellen of grafieken gepresenteerd. Zonodig worden ze voorzien van een toelichting.
- Discussie en conclusie: ook hier is het belangrijk dat zo bondig mogelijk wordt geformuleerd!

Technische tips

 • Hanteer voor de tekstblokken de 'gewone' wetenschappelijke schrijfstijl, echter met compacte, korte zinnen.
 • Zorg dat je illustraties in een oogopslag te begrijpen zijn; vereenvoudig grafieken zonodig en zorg voor een legenda.
 • Voor lezers die op circa 2 meter afstand langslopen, is een minimale lettergrootte van 18 punts vereist.
 • Je kunt je poster behalve met plak- en knipwerk ook met MS Powerpoint ontwerpen en eventueel uitvoeren (kies Blank presentation > layout Blank File > Page Setup: 'custom': afmetingen instellen; insert Text Box voor het schrijven of importeren van tekst; afbeeldingen rechtstreeks importeren). Bedenk wel vooraf dat het afdrukken van je PowerPoint-poster op het gewenste formaat erg kostbaar is.

Bronnen

 • Pegtel, D.M., (2001). Het maken van een poster. Haren: Sectie Plantenecologie, Biologisch Centrum, RUG.
 • University of Strathclyde (2002, augustus). Poster Presentation.
 • Swart, J.A.A. & Windt, H.J. van der. (2001). Oriëntatie op biologie en samenleving: vaardigheden. Haren: Sectie Wetenschap en Samenleving, Biologisch Centrum, RUG.


© 2002 | RUG, Faculteit der Letteren, project Communicatieve Vaardigheden

Laatst gewijzigd:05 april 2019 13:34