Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Express yourself <> understand the world
Communication training Portal Academic Communication Skills Manual Relevante links

Informatiecentra

De Nederlandse Taalunie

Website van de Nederlandse Taalunie.
http://www.taalunie.org

Onze taal

Website van het Genootschap Onze Taal, met artikelen, een taaladviesdienst, een discussieforum en vele weblinks.
http://www.onzetaal.nl

Taalcentrum

Een taalwijzer voor de overheid van de Universiteit van Amsterdam. Ook een schrijfhulp voor teksten op inter- en intranet.
http://www.taalcentrum.vu.nl

Stichting Schrijven

Website van de Stichting Schrijven, met informatie over publicaties, workshops en andere activiteiten voor (met name literaire) schrijvers.
http://www.schrijvenonline.org

TekstNet

De website van de vereniging TekstNet: een beroepsvereniging voor tekstschrijvers, redacteuren, docenten en adviseurs in tekst en taal.
http://www.tekstnet.nl

RhetNet

RhetNet, een cyberjournal for rhetoric and writing. Dit elektronisch tijdschrift bevat artikelen, discussies en diverse webingangen over publiceren op het net.

http://wac.colostate.edu/rhetnet/

Writing

Website van de Special Interest Group Writing van de EARLI, de European Association for Research on Learning and Instruction.

http://www.earli.org/ en www.sig-writing.org

Laatst gewijzigd:20 december 2019 11:55