Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumCommunicatietrainingAcademische vaardighedenHandboek

Handboek Academische Communicatieve Vaardigheden (HACV)

Beter schrijven en presenteren op academisch niveau

'If it takes a village to educate a child, it certainly takes a university to educate a writer'
E. Maimon in: S.H. Mcleod e.a. 2001, p. viii


Academische vaardigheden verbeteren van studenten en docenten

Het Handboek Academische Communicatieve Vaardigheden (HACV), voorheen bekend als Noordster, biedt ondersteuning voor docenten en studenten in het hoger onderwijs:

Studenten

Voor studenten bevat het HACV een groot aantal hand-outs met aanbevelingen en richtlijnen voor de aanpak van schrijfopdrachten en andere communicatieve taken, zoals presenteren, interviewen, schrijfstrategieën en bronverwijzing.

Docenten

Voor docenten bieden we hulpmiddelen om studenten training te geven in communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling), en ideeën en suggesties om opdrachten te integreren in het vakonderwijs.

Functionele tips en didactische ondersteuning

  • Het HACV is gericht op functionele en realistische oefening in academische vaardigheden; dat wil zeggen dat het communicatieonderwijs zoveel mogelijk gekoppeld wordt aan het vakonderwijs.
  • De didactische ondersteuning is dus vooral gericht op vakdocenten, die weinig tot geen schrijfdidactische of communicatie-didactische achtergrond hebben. Voor een verantwoording van de aanpak en de benadering van vakgeïntegreerd communicatieonderwijs, zie Didactische aanbevelingen.
  • Het HACV telt maandelijks vele gebruikers binnen en buiten de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Docenten wijzen hun studenten op de site, of nemen het materiaal op in hun syllabi.

Ontstaan en beheer

Idee en eerste editie voor het HACV zijn ontstaan aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen tijdens het Kwaliteit en Studeerbaarheidsproject Academische Schrijfvaardigheid (1997-1999). Het initiatief is verder uitgewerkt in het kader van een samenwerking tussen de Faculteit Letteren en de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, die werd gefinancierd uit de Centrale Beleidsruimte van de RUG (2000-2006).

De aanleiding voor deze projecten was de toenemende zorg over communicatieve vaardigheden van afgestudeerde academici.

Op dit moment is het beheer van de site in handen van het Talencentrum (in samenwerking met de leerstoelgroep Taalbeheersing) van de Letterenfaculteit van de RUG.

Laatst gewijzigd:10 januari 2019 12:50
printView this page in: English