Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumOver onsOnderwijsvisie

Vijf pijlers van effectief taalonderwijs

1. Aansluiten bij Europa / Het Europees Referentiekader (ERK/ CEFR)

We maken gebruik van het ERK (of CEFR in het Engels), het referentiekader van taalniveaus dat de Raad van Europa heeft ontwikkeld. Dit raamwerk zorgt er voor dat er in Europees verband (maar ook steeds meer daarbuiten) duidelijkheid bestaat over de interpretatie van taalniveaus. Het raamwerk geeft cursisten bovendien de mogelijkheid om, aan de hand van vragen over taalgebruik in bepaalde situaties, zelf vast te stellen wat ze al kunnen en wat ze graag willen leren. Het raamwerk maakt het onze docenten mogelijk om heldere, eenduidige standaarden te hanteren in toetsen en cursussen. We scholen docenten regelmatig bij, zodat ze de standaarden allemaal op dezelfde manier hanteren en dezelfde beoordelingscriteria gebruiken. De standaardtoetsen die we aanbieden en de taaltoetsen die we op maat ontwikkelen, zijn altijd gerelateerd aan dit raamwerk.

2. Aansluiten bij ervaringen / Reflectie

We stimuleren cursisten om zelf te bedenken wat voor hen de meest effectieve manier van leren is. We vragen hen om regelmatig terug te kijken op hun leerproces en bij zichzelf te rade te gaan hoe ze het meest effectief kunnen leren en waar ze het meest gemotiveerd door raken. Reflectie op het eigen leren leidt tot bewustwording van het eigen leerproces. Deze manier van werken vergroot de kans dat de taalverwerving ook door gaat als de cursus is afgerond.

3. Aansluiten bij het individu / Autonomie

Het taalleerproces is een proces van veel zelf doen. We begeleiden cursisten bij het ontwikkelen van een zelfstandige manier van werken. Dat is belangrijk, want bij het leren van een taal speelt de docent niet de grootste rol. Zelf de taal gebruiken, leren van je fouten en leren van anderen is minstens zo belangrijk bij taalverwerving. We vinden het belangrijk dat onze cursisten zo veel mogelijk handvatten aangereikt krijgen om zelf actief met de taal aan het werk te zijn, juist buiten de cursus.

4. Aansluiten bij de mogelijkheden / Een rijke leeromgeving

Wij bieden cursisten een rijke leeromgeving. De docent wijst de weg en brengt structuur aan in het leerproces. De cursist oefent, leert en reflecteert. Daarbij gebruiken we niet alleen lesmateriaal in boeken, maar bieden we onze cursisten ook een schat aan online oefeningen, teksten, filmpjes, tips & trucs, waarmee ze datgene kunnen verbeteren dat voor hen belangrijk is. Web 2.0 technologie en diensten zoals Skype, Facebook, Twitter, video conferencing, diverse apps, YouTube en MOOCs zijn een grote rijkdom voor ons taalonderwijs.

5. Aansluiten bij de situatie / Context gerelateerd

Onze cursisten hebben een vraag met een bepaald doel en in een bepaalde context. Dat kan zijn ‘een Engelstalige studie Geneeskunde kunnen volgen’, ‘een Duitstalig fusiegesprek met een Duitse collega in de autobranche voeren’, ‘een Chinese handelsdelegatie in Nederland begroeten’ of ‘een brochure laten vertalen’. Voor aanvang van de opdracht bespreken we de doelen en de context. We stemmen daar vervolgens ons aanbod zo goed mogelijk op af. Ook toetsen kunnen, in de vorm van een taalassessment, gerelateerd worden aan de context waarin taal gebruikt moet worden.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 21:21
printView this page in: English