Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Express yourself <> understand the world
Language Centre About us Innovation/Projects

Innovatie/Projecten

Het Talencentrum stelt zich ten doel cursussen van hoge kwaliteit aan te bieden. Daarom nemen we deel aan diverse lokale, nationale maar ook internationale projecten om ervoor te zorgen dat we continu op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en trends in het taalonderwijs en de taalverwerving en ons onderwijs blijven verbeteren.  


Gerrit Krolprijs - essaywedstrijd

Schrijf jij het beste Nederlandstalige essay over het thema ‘inclusiviteit’? Dan ben je de eerste winnaar van de Gerrit Krolprijs! De Rijksuniversiteit Groningen viert in 2019 haar 405-jarig jubileum. Om dit te vieren roept het Talencentrum van de RUG, in samenwerking met de Faculteit der Letteren, de Gerrit Krolprijs in het leven. Lees meer over de Gerrit Krolprijs.

Centre for Academic Communication Skills Online (CASCO)

Het Centre for Academic Communication Skills Online (CASCO) is in 2015 het nieuwe portal van het Talencentrum voor academische communicatieve vaardigheden. Via het portal stellen we nieuw en bestaand hulpmateriaal beschikbaar voor 'schrijven' en 'presenteren'. We gebruiken filmpjes en opdrachten met geautomatiseerde feedback, peer feedback en docentfeedback. De basis wordt gevormd door het Handboek Academische Communicatieve Vaardigheden (HACV) en het Conceptual Framework van MAGICC (EU LLP 2011-2014). Lees meer over CASCO

Interculturele Effectiviteit Training

Steeds vaker komen we in contact met mensen met een andere culturele achtergrond en een andere taal, op de werkvloer, in contact met klanten of collega’s of bij uitzending naar een ander land. Hierdoor kunnen mensen in situaties terecht komen die door taal- en culturele verschillen lastig zijn. Naast taalvaardigheid is sensitiviteit voor cultuurverschillen een essentiële competentie in een internationale omgeving. Het Talencentrum helpt mensen hun interculturele sensitiviteit te ontwikkelen en te verbeteren met trainingen en workshops. Daarbij gebruiken we onder meer de Interculturele Effectiviteit Training (IET). Lees meer over de IET

IntlUni

Door de internationalisering van het hoger onderwijs worden studie- en onderzoeksomgevingen in Europa steeds heterogener. Studenten en docenten spreken verschillende talen en hebben allerlei verschillende culturele achtergronden. Het Engels is de primaire vreemde taal waarin opleidingen worden aangeboden, maar ook andere vreemde talen worden meer geleerd. Het doel van het IntlUni project is de context van deze ontwikkelingen te doorgronden en referentiepunten te bepalen, om zo de kwaliteit en ervaring van onderwijsprogramma's in de Europese leeromgeving te bevorderen. Lees meer over IntlUni

Jaarprogramma Nederlandse taal en cultuur

De afdeling Nederlands van het Talencentrum en de afdeling Dutch Studies van de Letterenfaculteit hebben sinds 2013 een samenwerking met de vakgroep Nederlands van de Communication University of China. Eens in de vier jaar volgen derdejaarsstudenten van de CUC een jaar lang een intensief taal- en cultuurprogramma in Groningen. Tot op heden is het programma twee keer aangeboden, namelijk in 2013-2014 en 2017-2018.

MAGICC

Het Talencentrum was van 2011 tot 2014 betrokken bij het door de Council of Europe bekostigde Life Long Learning project MAGICC. Het hoofddoel van dit 3-jarige project was modules in te richten voor Bachelor en Master niveaus, waardoor studenten leren met meerdere talen en culturen tegelijkertijd te werken. Daardoor bouwen ze vaardigheden en competenties op die na hun studie relevant zullen zijn binnen hun werk.

Make it in Groningen

“Make it in Groningen” (MiiG) is een project waarin een platform Nederlands wordt ontwikkeld voor taalleerders op afstand. Het bestaat uit twee delen: een appetizer en een online cursus. De appetizer biedt de mogelijkheid kennis te maken met de Nederlandse taal, de RUG en Groningen. De online cursus is een basiscursus Nederlands. Het doel van MiiG is buitenlandse studenten en medewerkers te overtuigen naar Groningen te komen en daar te blijven. Lees meer over Make it in Groningen

Skype-samenwerking Groningen-Padua

Veel studenten zouden graag meer oefenen met spreekvaardigheid, maar vinden het eng om een gesprek in het Engels met hun eigen klasgenoten te beginnen. In dit project krijgen studenten die in Groningen en Padua Engels leren opdrachten aangeboden waarin ze gestructureerde gesprekken aangaan met andere studenten op ongeveer hetzelfde niveau. Als communicatiemiddel wordt Skype gebruikt, dat de drempel voor studenten verlaagt en hen in staat stelt buiten hun eigen klaslokaal met anderen Engels te spreken. Lees meer over de Skype-samenwerking tussen Groningen en Padua

Laatst gewijzigd:16 augustus 2019 14:49
printView this page in: English