Skip to ContentSkip to Navigation
FEB for BusinessOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

FEB for Business

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
FEB for BusinessBusiness SchoolExecutive programma's

Masterclass: Van het aardgas af… Hoe dan?

UGBS Masterclass: Van het aardgas af

Nederland moet ‘van het gas af’ en snel zal blijken hoe dit streven gerealiseerd moet worden. Bent u die manager, professional of beleidsmaker die de energietransitie vorm gaat geven voor uw bedrijf of organisatie? Dan wilt u natuurlijk exact weten wat de gevolgen van de plannen en maatregelen zijn en hoe u daarop in kunt spelen.

Tijdens de tweedaagse UGBS-masterclass 'Van het aardgas af... Hoe dan?' leert u alle ins en outs. Bijzonder is dat we alle vraagstukken vanuit een multidisciplinair perspectief bekijken: economisch, juridisch, technisch, politiek en met name ook gedragskundig. Meld u snel aan!

 • Data: 7 en 8 november 2019
 • Locatie: Den Haag, exacte locatie volgt nog
 • Prijs: € 1.950,- (inclusief documentatie, lunches en koffie/thee/fris)
 • Aanmelden


Voor wie is de masterclass?

Bent u een manager, professional of beleidsmaker die de energietransitie vorm gaat geven? Werkt u aan projecten en beleid rondom ’van het gas af’, bijvoorbeeld in sectoren als nutsbedrijven, overheid, industrie, bouw, of vastgoed? Dan is deze masterclass interessant voor u!

Functies als: Beleidsmedewerker energie | New energy manager | Research and innovation manager | Investment manager | Manager ventures | Energy analyst | Advisor sustainability and energy | Energy transition manager | Planoloog


Wie zijn de docenten?

Professor Machiel Mulder
Professor Catrinus Jepma
Dr. Goda Perlaviciute
Robert Haffner

Fons Pennartz
 • Fons Pennartz , Manager en sr. adviseur Energie en Procestechniek bij KWA Bedrijfsadviseurs

Wat leert u?

Na het volgen van deze masterclass weet u:

 • welke maatregelen binnen het klimaatakkoord moeten bijdragen aan een aardgasvrij Nederland en wat de consequenties hiervan zijn voor woningen en bedrijven.
 • welke duurzame alternatieven er zijn om in de energievraag te kunnen voorzien, en welke rol overheden en individuen (kunnen) spelen in het realiseren van de doelstellingen van het klimaatakkoord.
 • wat de rol en mogelijkheden zijn voor uw eigen organisatie binnen de energietransitie.

Welke thema’s worden behandeld?

 1. Wat houdt ‘van het gas af’ nu precies in
  Met het vaststellen van de doelen zijn we er nog niet. Hoe kan de aardgasvrije samenleving daadwerkelijk in de twee belangrijkste domeinen (industrie en woningen) worden gerealiseerd?
 2. Energievraag woningen en bedrijven
  We bekijken vanuit historisch perspectief het energie- en gasverbruik per type woning of bedrijf in de afgelopen decennia, de rol van aardgas, de technische mogelijkheden voor besparing en alternatieven, en tot slot de regelgeving en stimuleringsmaatregelen.
 3. Alternatieven voor ‘natural gas’
  Wat zijn de precieze voor- en nadelen van beschikbare alternatieven als groen gas, synthetisch gas of waterstof?
 4. Potentie van warmte
  Is gebruik van restwarmte de oplossing? Welke mogelijkheden bieden geo- en aquathermie? Hoe werkt dat technisch gezien en wat zijn de economische consequenties van bijvoorbeeld het aanleggen van warmtenetwerken?
 5. Potentie van duurzame elektriciteit
  Kan de efficiëntie van windturbines en zonnepanelen in de toekomst worden verhoogd? Wat zijn de kosten en de beste locaties? Moeten dit centrale of decentrale initiatieven zijn?
 6. Gedragsbeïnvloeding van mensen
  De energietransitie lukt alleen als ons gedrag ook verandert. Hoe krijgen we mensen in beweging en vergroten we het draagvlak en de acceptatie?
 7. Beleidsmogelijkheden
  Wat is de invloed van politiek-bestuurlijke processen op het nemen van maatregelen, en wat is de effectiviteit van regelgeving en financiële prikkels? Welke rol speelt de overheid in het transitievraagstuk?


Meer informatie en aanmelden

Voor vragen of meer informatie over de inhoud van deze masterclass kunt u contact opnemen met Andrea Poelstra-Bos of Machiel Mulder:

drs. Andrea Poelstra-Bos
Customer Contact, University of Groningen Business School
T: 06 41 18 10 19
E: a.d.poelstra-bos@rug.nl

prof. dr. Machiel Mulder
Kerndocent
T: 06 31 03 57 29
E: machiel.mulder@rug.nl

Download het inschrijfformulier om u direct aan te melden.

Laatst gewijzigd:21 maart 2019 13:59