Skip to ContentSkip to Navigation
Centre for Operational Excellence (COPE)
Faculty of Economics and Business
Centre for Operational Excellence (COPE) Activities Congres 2016

Keten denken in onderwijs in SCM en logistiek: van lagere school tot post-graduate onderwijs

1. Logistiek op de lagere school (TKI Logistiek project lesbrief Lagere school)

Meedenken inhoud en opdrachten lesmaterialen voor leerlingen in de leeftijd 8-12 jaar (Carolina Spronk en Filips Jager - Rijksuniversiteit Groningen)

Inhoud: Het vakgebied logistiek is heel breed en kent raakvlakken met bijna alle sectoren. Het doel van dit project is om lesmaterialen te ontwikkelen die voor leerlingen in groep 8 van de basisschool een krachtige introductie over meerdere aspecten en logistieke innovaties in de logistiek geven. De lesmaterialen bestaan uit een set van modules met activiteiten, een docentenhandleiding en een werkboek voor leerlingen. In deze workshop wisselen we graag met u van gedachten wat essentiële aandachtspunten zijn om de doelgroep op een leuke en simpele manier met kennis over opslag in magazijnen en distributie, de planning van het transport, schakels in de supply chain, samenwerking in aanraking te laten komen.

Kort CV spreker: Drs. Carolina Spronk werkt sinds september 2015 bij de Rijksuniversiteit Groningen als Junior Onderzoeker in het project ‘Lean in het voortgezet onderwijs’. Zij richt zich binnen dit project vooral op de invloed van gedrag van zowel leerlingen als docenten. Spronk heeft in 2015 een master Supply Chain Management behaald aan dezelfde universiteit.

Kort CV spreker: Filips Jager is als projectmanager deeltijd werkzaam bij de vakgroep Operations van de ​Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is Filips ondernemer in het speelveld van de biobased economie en energie transitie. Zijn toegevoegde waarde zit hem in een gedegen technische achtergrond gecombineerd met kennis van de huidige beleidsdoelstelling en uitvoeringsmogelijken. Daarmee maakt hij actieve en waardevolle koppelingen tussen het academische onderzoekswerk en de kansen en mogelijkheden voor het bedrijfsleven om deze kennis versneld in de markt te zetten. Momenteel coördineert hij twee externe onderzoeksprojecten; ‘Sustainable Service Logistisch for Offshore Wind Farms' & 'Design of LNG Networks'.


2. Aansluiting arbeidsmarkt-regulier logistiek onderwijs (Yolande de Heus - Programmamanager Human Capital Topsector Logistiek en Wim Verhoeven - senior accountmanager bij Panteia)

Presentatie

Inhoud: Worden leerlingen en studenten in ons reguliere onderwijs opgeleid voor de logistieke functies van de toekomst, gezien globalisering en technologische ontwikkelingen? We presenteren in deze sessie de eerste resultaten van onderzoek waarmee inzicht wordt verkregen in de werking van de arbeidsmarkt in de logistieke functies en de aansluiting tussen onderwijs (MBO3, MBO4, HBO en WO) en arbeidsmarkt. Waar gaan ‘gaten’ of ‘overschotten’ ontstaan? Welke maatregelen ten aanzien van het gevoerde aannamebeleid, doorstroom, zijinstroom, herscholing, omscholing en bijscholing van personeel kunnen organisaties nemen om hierop te anticiperen? Er is ruimte om in discussie te gaan met de onderzoekers en vertegenwoordigers van de topsector logistiek.


3. Logistieke competenties in post-experience onderwijs

Diverse korte inleiders die op diverse niveaus van het classificatiesysteem hun visie geven (Peter van der Sterre - Directeur Vereniging Logistiek management (vLm) en Yolande de Heus - Programmamanager Human Capital Topsector Logistiek)

Inhoud: Binnen het post-experience onderwijs ontbreekt het in de logistiek aan eenduidigheid en vergelijkbaarheid van de veelheid aan diploma’s en certificaten. Er is in tegenstelling tot andere vakgebieden zoals inkoop (NEVI) en marketing (NIMA) geen heldere koppeling tussen regulier en particulier onderwijs en competenties, waardoor het onderwijs op het gebied van logistiek en supply chain geen sterk merk heeft. In deze sessie presenteren en bediscussiëren we een initiatief van de vLm om een classificatie en registratiesysteem van de beroepsgroep te ontwikkelen (in combinatie met accreditatie van het bestaande opleidingsaanbod). Wat is de meerwaarde van dit systeem en voor wie heeft dit meerwaarde?


4.

Besloten vergaderingen Raden van Toezicht SCM en TOM

Laatst gewijzigd:23 november 2016 15:32