Skip to ContentSkip to Navigation
Centre for Operational Excellence (COPE)
Faculty of Economics and Business
Centre for Operational Excellence (COPE) About Us

Experts: Voorraadbeheer en onderhoudsplanning

Hieronder vindt u al onze hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en onderzoekers in opleiding binnen het vakgebied Voorraadbeheer en onderhoudsplanning.


ruud
Prof. dr. Ruud H. Teunter

Hoogleraar Operations Research

Voorraadbeheersing en onderhoudsplanning
Ruud Teunters onderzoek richt zich op het voorspellen van vraag en het beheersen van voorraden. Daarbij staan classificatie, bestelniveaus en bestelhoeveelheden centraal. In het bijzonder richt hij zich op service logistieke omgevingen, waarbij ook gekeken wordt naar het plannen van onderhoudswerkzaamheden. Hij werkt binnen diverse grote projecten samen met andere universiteiten en bedrijven, en zijn onderzoek is deels geïmplementeerd in de praktijk.

Kort CV
Ruud Teunter heeft gewerkt op diverse Europese universiteiten en was voorzitter van de vakgroep Operations. Hij leidt diverse Dinalog/TKI/NWO onderzoeksprojecten en heeft ruim 60 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. Hij is een editor van het grootste Europese blad op het gebied Operations.

Projecten
Hoofdonderzoeker Dinalog Conditiegestuurd onderhoud en Servicelogistiek windmolens; Mede-aanvrager PYRAMIDS; projectleider BOM Conditiegestuurde Onderhoudsplanning.


jan
Prof. dr. Jan Riezebos

Hoogleraar Onderwijsinnovatie

Realiseren van korte levertijden en snelle respons
Riezebos zijn expertise bevindt zich op het gebied van Quick Response Management. Onderwerpen als levertijden, doorlooptijden, pullbesturing, voorraadbeheer en dynamische levertijden vormen de kern van zijn onderzoek. Ook bestudeert en ontwikkelt hij methoden zoals Polca om het gedrag van mensen dat leidt tot lange levertijden te beïnvloeden. Daarbij wordt o.a. gebruik gemaakt van serious games.

Kort CV
Jan Riezebos is wetenschappelijk directeur van de Careers Company van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Hij is als SOM fellow actief binnen Operations, waar hij de cursussen Management Science en Inventory Management verzorgt. Ook is hij lid van de stuurgroep van het Europese QRM netwerk.

Projecten
Projectleider "WorkXperience"


bram
Dr. Bram de Jonge

Universitair docent

Onderhoudsplanning en onderhoudsoptimalisatie
Het onderzoek van Bram de Jonge richt zich op onderhoudsplanning en -optimalisatie. Hierbij wordt gekeken naar zowel conditiegestuurd als naar tijdsgestuurd onderhoud, en zowel naar afzonderlijke eenheden als naar complexere systemen. Ook worden daarbij verschillende vormen van onzekerheid meegenomen bij het bepalen van onderhoudsstrategieën. Daarnaast doet hij logistiek onderzoek op het gebied van multimodale routeplanningen (in het bijzonder het combineren van het gebruik van openbaar vervoer met wandelingen).

Kort CV
Bram de Jonge studeerde Econometrie en Operations Research aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft onderwijservaring in operations research, asset management, onderhoudsplanning- en optimalisatie, wiskunde, en begeleiding van scripties. Hij ontwikkelde het traveling salesman game en een online bibliotheek voor het categoriseren van papers op het gebied van onderhoud.


jasper
Dr. Jasper Veldman

Hoogleraar Technology & Operations Management

Samenwerking en asset management
Het onderzoek van Veldman richt zich op horizontale en verticale relaties in netwerken van bedrijven. Daarbij is veel aandacht voor asset management: het optimaliseren van de prestatie van kapitaalgoederen gedurende de levenscyclus. Centrale vragen daarbij zijn onder andere: hoe moet de relatie tussen eigenaars van kapitaalgoederen en dienstverleners (bijv. onderhoudsbedrijven) worden ingericht? Nieuwe contractvormen spelen daarbij een rol.

Kort CV
Veldman is gepromoveerd aan de RUG op een proefschrift getiteld "Process improvement for engineering and maintenance contractors". Daarna heeft hij aan de Universiteit Twente gewerkt. In 2014 ontving hij mede een NWO onderzoekssubsidie van ruim 1 miljoen euro voor Servicelogistiek windmolens.

Projecten
Projectleider Servicelogistiek windmolens.


zhu
Dr. Stuart X. Zhu

Universitair hoofddocent

Duurzame operations, Dynamische prijsbepaling en Voorraadbeheer
Het onderzoek van Dr. Zhu richt zich op de integratie van economische, ecologische en sociale duurzaamheid om duurzaamheid winstgevend te maken. Door de integratie van inkoop, productieplanning en scheduling, logistiek, en vraagvoorspelling, kunnen we bedrijven ondersteunen in hun zoektocht naar een duurzame supply chain door middel van het ontwerp van het beleid op strategisch niveau en de ontwikkeling van de beslismethoden op tactisch niveau.

Kort CV
Stuart X. Zhu behaalde zijn Ph.D. diploma van industrieel ingenieur aan de Hong Kong University of Science and Technology. Hij heeft deelgenomen aan projecten die worden gesteund door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en de National Natural Science Foundation of China.

Projecten
Copromotor: Multi-Party Risk Management; Co-investigator: Smart Interaction (extension of ITRACT).


Laatst gewijzigd:23 februari 2024 17:02