Skip to ContentSkip to Navigation

Centre for Operational Excellence (COPE)

Faculty of Economics and Business
Centre for Operational Excellence (COPE)About Us

Experts: Voorraadbeheer en onderhoudsplanning

Hieronder vindt u al onze hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en onderzoekers in opleiding binnen het vakgebied Voorraadbeheer en onderhoudsplanning.


ruud
Prof. dr. Ruud H. Teunter

Hoogleraar Operations Research

Voorraadbeheersing en onderhoudsplanning
Ruud Teunters onderzoek richt zich op het voorspellen van vraag en het beheersen van voorraden. Daarbij staan classificatie, bestelniveaus en bestelhoeveelheden centraal. In het bijzonder richt hij zich op service logistieke omgevingen, waarbij ook gekeken wordt naar het plannen van onderhoudswerkzaamheden. Hij werkt binnen diverse grote projecten samen met andere universiteiten en bedrijven, en zijn onderzoek is deels geïmplementeerd in de praktijk.

Kort CV
Ruud Teunter heeft gewerkt op diverse Europese universiteiten en is nu voorzitter van de vakgroep Operations. Hij leidt diverse Dinalog/TKI/NWO onderzoeksprojecten en heeft ruim 60 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. Hij is een editor van het grootste Europese blad op het gebied Operations.

Projecten
Hoofdonderzoeker Dinalog Conditiegestuurd onderhoud en Servicelogistiek windmolens; Mede-aanvrager PYRAMIDS; projectleider BOM Conditiegestuurde Onderhoudsplanning.


jan
Dr. Jan Riezebos

Wetenschappelijk directeur Careers Company, Universitair hoofddocent Operations

Realiseren van korte levertijden en snelle respons
Riezebos zijn expertise bevindt zich op het gebied van Quick Response Management. Onderwerpen als levertijden, doorlooptijden, pullbesturing, voorraadbeheer en dynamische levertijden vormen de kern van zijn onderzoek. Ook bestudeert en ontwikkelt hij methoden zoals Polca om het gedrag van mensen dat leidt tot lange levertijden te beïnvloeden. Daarbij wordt o.a. gebruik gemaakt van serious games.

Kort CV
Jan Riezebos is wetenschappelijk directeur van de Careers Company van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Hij is als SOM fellow actief binnen Operations, waar hij de cursussen Management Science en Inventory Management verzorgt. Ook is hij lid van de stuurgroep van het Europese QRM netwerk.

Projecten
Projectleider "WorkXperience"


bram
Dr. Bram de Jonge

Universitair docent

Onderhoudsplanning en onderhoudsoptimalisatie
Het onderzoek van Bram de Jonge richt zich op onderhoudsplanning en -optimalisatie. Hierbij wordt gekeken naar zowel conditiegestuurd als naar tijdsgestuurd onderhoud, en zowel naar afzonderlijke eenheden als naar complexere systemen. Ook worden daarbij verschillende vormen van onzekerheid meegenomen bij het bepalen van onderhoudsstrategieën. Daarnaast doet hij logistiek onderzoek op het gebied van multimodale routeplanningen (in het bijzonder het combineren van het gebruik van openbaar vervoer met wandelingen).

Kort CV
Bram de Jonge studeerde Econometrie en Operations Research aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft onderwijservaring in operations research, asset management, onderhoudsplanning- en optimalisatie, wiskunde, en begeleiding van scripties. Hij ontwikkelde het traveling salesman game en een online bibliotheek voor het categoriseren van papers op het gebied van onderhoud.


jasper
Dr. Jasper Veldman

Universitair docent Technology & Operations Management

Samenwerking en asset management
Het onderzoek van Veldman richt zich op horizontale en verticale relaties in netwerken van bedrijven. Daarbij is veel aandacht voor asset management: het optimaliseren van de prestatie van kapitaalgoederen gedurende de levenscyclus. Centrale vragen daarbij zijn onder andere: hoe moet de relatie tussen eigenaars van kapitaalgoederen en dienstverleners (bijv. onderhoudsbedrijven) worden ingericht? Nieuwe contractvormen spelen daarbij een rol.

Kort CV
Veldman is gepromoveerd aan de RUG op een proefschrift getiteld "Process improvement for engineering and maintenance contractors". Daarna heeft hij aan de Universiteit Twente gewerkt. In 2014 ontving hij mede een NWO onderzoekssubsidie van ruim 1 miljoen euro voor Servicelogistiek windmolens.

Projecten
Projectleider Servicelogistiek windmolens.


zhu
Dr. Stuart X. Zhu

Universitair Docent

Duurzame operations, Dynamische prijsbepaling en Voorraadbeheer
Het onderzoek van Dr. Zhu richt zich op de integratie van economische, ecologische en sociale duurzaamheid om duurzaamheid winstgevend te maken. Door de integratie van inkoop, productieplanning en scheduling, logistiek, en vraagvoorspelling, kunnen we bedrijven ondersteunen in hun zoektocht naar een duurzame supply chain door middel van het ontwerp van het beleid op strategisch niveau en de ontwikkeling van de beslismethoden op tactisch niveau.

Kort CV
Stuart X. Zhu behaalde zijn Ph.D. diploma van industrieel ingenieur aan de Hong Kong University of Science and Technology. Hij heeft deelgenomen aan projecten die worden gesteund door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en de National Natural Science Foundation of China.

Projecten
Copromotor: Multi-Party Risk Management; Co-investigator: Smart Interaction (extension of ITRACT).michel

Michiel A. J. uit het Broek, MSc
Promovendus

Productie en onderhoudsoptimalisatie
Het onderzoek van Michiel uit het Broek richt zich op de integratie van onderhoud en productie beslissingen. De onderhoudsmodellen uit de literatuur bestuderen voornamelijk modellen waarin machines altijd op een vaste snelheid produceren en dat daardoor het slijtagegedrag van machines niet beïnvloed kan worden. In mijn werk heeft de productiesnelheid van een machine worden aangepast en heeft dit invloed op het slijtagegedrag van deze machine.

Kort CV
Michiel haalde zijn master Operationele Research (cum laude) aan de RUG. Tijdens zijn studie heeft hij meerdere onderwijsassistentschappen gedaan in o.a. statistiek, programmeren, en wiskunde.

Projecten
Sustainable Service Logistics for Offshore Wind Farms, PhD

kees

Ir. Kees (C.W.) Elbers

Onderzoeker

Studie naar strategieën in de logistieke keten met kwaliteitsaspecten
Het wiskundig modelleren van de logistieke keten en het oplossen van optimaliseringsvraagstukken.

Kort CV
Kees Elbers haalde een kandidaatsexamen wiskunde en een doctoraal examen technische mechanica. Hij is Docent Wiskunde, Statistiek, Informatica en Logistiek aan de Stenden Hogeschool. Daar is hij ook opleidingscoördinator voor verschillende opleidingen en Academic Dean. Hij is parttime promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Periode
1-1-2013 tot 31-12-2018

Begeleider(s)
Prof. dr. Kees Jan Roodbergen, dr. Stuart Zhu


gerlach

Dr. Gerlach van der Heide
Postdoctoraal onderzoeker

Voorraadbeheer en logistiek in netwerken
Het onderzoek van Van der Heide richt zich op het maken van effectieve voorraadbeslissingen in netwerken waar voorraad verplaatst kan worden tussen locaties. Daarbij ligt nadruk op de invloed van netwerkstructuur en productkarakteristieken op dergelijke beslissingen. Toepassingen van dit onderzoek zijn het Physical Internet, e-commerce, bibliotheken en andere verhuursystemen.

Kort CV
Gerlach van der Heide is postdoctoraal onderzoeker in het vakgebied Operations Research. In 2016 is hij gepromoveerd op het onderwerp “Inventory Control for Multi-location Rental Systems”. Zijn huidige onderzoek is onderdeel van het project “Towards virtual ports in a Physical Internet”.

Projecten
“Towards virtual ports in a Physical Internet” - Researcher


Filips
Ir. Filips (G. H.) Jager

Kort CV
Filips Jager is als projectmanager deeltijd werkzaam bij de vakgroep Operations van de ​Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is Filips ondernemer in het speelveld van de biobased economie en energie transitie. Zijn toegevoegde waarde zit hem in een gedegen technische achtergrond gecombineerd met kennis van de huidige beleidsdoelstelling en uitvoeringsmogelijken. Daarmee maakt hij actieve en waardevolle koppelingen tussen het academische onderzoekswerk en de kansen en mogelijkheden voor het bedrijfsleven om deze kennis versneld in de markt te zetten. Momenteel coördineert hij twee externe onderzoeksprojecten; ‘Sustainable Service Logistisch for Offshore Wind Farms' & 'Design of LNG Networks'.


K. Karousis
dennis

Drs. Dennis R.J. Prak

Onderzoeker

Voorspelonzekerheid in voorraadmodellen
De voorraadmodellen uit de literatuur houden onvoldoende rekening met de onzekerheid in de vraagvoorspelling. Wat bijv. wordt vergeten, is dat toekomstige voorspelfouten gecorreleerd zijn. Hierdoor worden wereldwijd veiligheidsvoorraden te laag ingesteld. Mijn werk omvat o.a. het correct verwerken van deze onzekerheid, zodat de optimale beslissing kan worden genomen. Verder houd ik mij bezig met modellen waarin volledige voorraadinformatie niet continu beschikbaar is.

Kort CV
Dennis Prak haalde zijn Master Operationele Research (summa cum laude) en Research Master aan de RUG. Hij won de Slimstock Studiebeurs 2014. Tijdens zijn studie verrichte hij een onderzoeksassistentschap theoretische econometrie en onderwijsassistentschappen in o.a. econometrie, wiskunde en economie.

Periode
1-9-2014 tot 1-9-2017

Begeleider(s)
Prof. dr. Ruud Teunter


Laatst gewijzigd:04 februari 2019 11:50