Skip to ContentSkip to Navigation

Centre for Operational Excellence (COPE)

Faculty of Economics and Business
About Us

Experts: Voorraadbeheer en onderhoudsplanning

Hieronder vindt u al onze hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en onderzoekers in opleiding binnen het vakgebied Voorraadbeheer en onderhoudsplanning.


ruud
Prof. dr. Ruud H. Teunter

Hoogleraar Operations Research

Voorraadbeheersing en onderhoudsplanning
Ruud Teunters onderzoek richt zich op het voorspellen van vraag en het beheersen van voorraden. Daarbij staan classificatie, bestelniveaus en bestelhoeveelheden centraal. In het bijzonder richt hij zich op service logistieke omgevingen, waarbij ook gekeken wordt naar het plannen van onderhoudswerkzaamheden. Hij werkt binnen diverse grote projecten samen met andere universiteiten en bedrijven, en zijn onderzoek is deels geïmplementeerd in de praktijk.

Kort CV
Ruud Teunter heeft gewerkt op diverse Europese universiteiten en was voorzitter van de vakgroep Operations. Hij leidt diverse Dinalog/TKI/NWO onderzoeksprojecten en heeft ruim 60 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. Hij is een editor van het grootste Europese blad op het gebied Operations.

Projecten
Hoofdonderzoeker Dinalog Conditiegestuurd onderhoud en Servicelogistiek windmolens; Mede-aanvrager PYRAMIDS; projectleider BOM Conditiegestuurde Onderhoudsplanning.


jan
Dr. Jan Riezebos

Wetenschappelijk directeur Careers Company, Hoogleraar Onderwijsinnovatie

Realiseren van korte levertijden en snelle respons
Riezebos zijn expertise bevindt zich op het gebied van Quick Response Management. Onderwerpen als levertijden, doorlooptijden, pullbesturing, voorraadbeheer en dynamische levertijden vormen de kern van zijn onderzoek. Ook bestudeert en ontwikkelt hij methoden zoals Polca om het gedrag van mensen dat leidt tot lange levertijden te beïnvloeden. Daarbij wordt o.a. gebruik gemaakt van serious games.

Kort CV
Jan Riezebos is wetenschappelijk directeur van de Careers Company van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Hij is als SOM fellow actief binnen Operations, waar hij de cursussen Management Science en Inventory Management verzorgt. Ook is hij lid van de stuurgroep van het Europese QRM netwerk.

Projecten
Projectleider "WorkXperience"


bram
Dr. Bram de Jonge

Universitair docent

Onderhoudsplanning en onderhoudsoptimalisatie
Het onderzoek van Bram de Jonge richt zich op onderhoudsplanning en -optimalisatie. Hierbij wordt gekeken naar zowel conditiegestuurd als naar tijdsgestuurd onderhoud, en zowel naar afzonderlijke eenheden als naar complexere systemen. Ook worden daarbij verschillende vormen van onzekerheid meegenomen bij het bepalen van onderhoudsstrategieën. Daarnaast doet hij logistiek onderzoek op het gebied van multimodale routeplanningen (in het bijzonder het combineren van het gebruik van openbaar vervoer met wandelingen).

Kort CV
Bram de Jonge studeerde Econometrie en Operations Research aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft onderwijservaring in operations research, asset management, onderhoudsplanning- en optimalisatie, wiskunde, en begeleiding van scripties. Hij ontwikkelde het traveling salesman game en een online bibliotheek voor het categoriseren van papers op het gebied van onderhoud.


jasper
Dr. Jasper Veldman

Universitair hoofddocent Technology & Operations Management

Samenwerking en asset management
Het onderzoek van Veldman richt zich op horizontale en verticale relaties in netwerken van bedrijven. Daarbij is veel aandacht voor asset management: het optimaliseren van de prestatie van kapitaalgoederen gedurende de levenscyclus. Centrale vragen daarbij zijn onder andere: hoe moet de relatie tussen eigenaars van kapitaalgoederen en dienstverleners (bijv. onderhoudsbedrijven) worden ingericht? Nieuwe contractvormen spelen daarbij een rol.

Kort CV
Veldman is gepromoveerd aan de RUG op een proefschrift getiteld "Process improvement for engineering and maintenance contractors". Daarna heeft hij aan de Universiteit Twente gewerkt. In 2014 ontving hij mede een NWO onderzoekssubsidie van ruim 1 miljoen euro voor Servicelogistiek windmolens.

Projecten
Projectleider Servicelogistiek windmolens.


zhu
Dr. Stuart X. Zhu

Universitair hoofddocent

Duurzame operations, Dynamische prijsbepaling en Voorraadbeheer
Het onderzoek van Dr. Zhu richt zich op de integratie van economische, ecologische en sociale duurzaamheid om duurzaamheid winstgevend te maken. Door de integratie van inkoop, productieplanning en scheduling, logistiek, en vraagvoorspelling, kunnen we bedrijven ondersteunen in hun zoektocht naar een duurzame supply chain door middel van het ontwerp van het beleid op strategisch niveau en de ontwikkeling van de beslismethoden op tactisch niveau.

Kort CV
Stuart X. Zhu behaalde zijn Ph.D. diploma van industrieel ingenieur aan de Hong Kong University of Science and Technology. Hij heeft deelgenomen aan projecten die worden gesteund door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en de National Natural Science Foundation of China.

Projecten
Copromotor: Multi-Party Risk Management; Co-investigator: Smart Interaction (extension of ITRACT).


michel

Dr. Michiel A. J. uit het Broek
Postdoctoraal onderzoeker

Productie en onderhoudsoptimalisatie
Het onderzoek van Michiel uit het Broek richt zich op de integratie van onderhoud en productie beslissingen. De onderhoudsmodellen uit de literatuur bestuderen voornamelijk modellen waarin machines altijd op een vaste snelheid produceren en dat daardoor het slijtagegedrag van machines niet beïnvloed kan worden. In mijn werk heeft de productiesnelheid van een machine worden aangepast en heeft dit invloed op het slijtagegedrag van deze machine.

Kort CV
Michiel haalde zijn master Operationele Research (cum laude) aan de RUG. Tijdens zijn studie heeft hij meerdere onderwijsassistentschappen gedaan in o.a. statistiek, programmeren, en wiskunde.

Projecten
Sustainable Service Logistics for Offshore Wind Farms, PhD

dennis

Dr. Dennis R.J. Prak

Onderzoeker

Data-gestuurd voorraadbeheer voor dynamische supply chains
In de moderne bedrijfsvoering neemt de beschikbaarheid van data enorm toe. Daarmee groeit ook de vraag hoe deze slim kan worden gebruikt om voorraad- en andere tactische beslissingen te nemen. Tegelijkertijd worden, door kortere productlevenscycli en frequente veranderingen in de leverketen, huidige theoretische modellen minder toepasbaar. Zij gaan namelijk uit van stabiliteit op de lange termijn en volledige kennis van bijvoorbeeld klantvraagpatronen. In samenwerking met de Technische Universiteit München ontwikkelt Dennis Prak data-gestuurde methode waarmee in deze dynamische setting slimmere beslissingen kunnen worden genomen. Hiervoor combineert hij traditionele optimalisatiemethoden met moderne machine learning technieken.

Kort CV
Dennis promoveerde in 2019 aan de RUG op zijn proefschrift “Practice-inspired contributions to inventory theory”. Tijdens zijn promotietraject bezocht hij de Technische Universiteit München, waar hij nu wederom gastwetenschapper is. Daarvoor behaalde hij aan de RUG de Research Master en de Master Operationele Research (summa cum laude). Tijdens zijn studie verrichtte hij een onderzoeksassistentschap theoretische econometrie en verschillende onderwijsassistentschappen.

Projecten
NWO Rubicon: Adaptive data-driven inventory control for dynamic supply chains, hoofdaanvrager en -onderzoeker

NWO Onderzoekstalent: Effects of forecast uncertainty on inventory control, medeaanvrager en hoofdonderzoeker


Laatst gewijzigd:26 augustus 2020 13:53