Skip to ContentSkip to Navigation

Centre for Operational Excellence (COPE)

Faculty of Economics and Business
About Us

Experts: Smart manufacturing

Hieronder vindt u al onze hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en onderzoekers in opleiding binnen het vakgebied Smart manufacturing.

hans

Prof. dr. ir. Hans (J.C.) Wortmann

Hoogleraar Informatie Management

e-Services in Health, Energy, Logistics, Production
Uitbesteden in logistiek en productie vraagt om wederzijds gebruik van elkaars gegevens en software. Dat geldt ook vernieuwing in de energie sector: duurzaamheid gaat gepaard met nieuwe vormen van informatie-uitwisseling en dienstverlening. Hetzelfde geldt voor zorg-op-afstand: ook hier gaat vernieuwing hand-in-hand met uitwisseling van gegevens en met uitwisseling van software diensten, vaak in de vorm van apps. Op deze gebieden wordt onderzoek verricht met als bindend thema: innovatie met ICT

Kort CV
Van 1974 tot 1987 werkte Hans Wortmann in diverse functies aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij in 1987 werd benoemd tot hoogleraar. Tevens was hij lid RvT in diverse zorginstellingen. Van 2000 tot 2003 was hij directeur R&D bij Baan. Sinds 2003 is hij hoogleraar aan de RUG.

Projecten
Projectleider en/of promotor in onder andere "Sprint@Work", "duurzame logistiek voor voedsel", "FlexiForFuture" en "World Class Component Systems".


jan
Dr. Jan Riezebos

Wetenschappelijk directeur Careers Company, Hoogleraar Onderwijsinnovatie

Realiseren van korte levertijden en snelle respons
Riezebos zijn expertise bevindt zich op het gebied van Quick Response Management. Onderwerpen als levertijden, doorlooptijden, pullbesturing, voorraadbeheer en dynamische levertijden vormen de kern van zijn onderzoek. Ook bestudeert en ontwikkelt hij methoden zoals Polca om het gedrag van mensen dat leidt tot lange levertijden te beïnvloeden. Daarbij wordt o.a. gebruik gemaakt van serious games.

Kort CV
Jan Riezebos is wetenschappelijk directeur van de Careers Company van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Hij is als SOM fellow actief binnen Operations, waar hij de cursussen Management Science en Inventory Management verzorgt. Ook is hij lid van de stuurgroep van het Europese QRM netwerk.

Projecten
Projectleider "WorkXperience"


george
martin


Dr. Martin J. Land

Universitair Hoofddocent Operations Management

Aansturing van high-variety productie; Lean en doorstroming in ziekenhuizen
Onderzoek in high-variety productie richt zich op werklastbeheersing. Het onderzoek naar Lean in ziekenhuizen kijkt of Lean daadwerkelijk onnodige buffers wegneemt. Speciale diagnosetechnieken zijn ontwikkeld om te bepalen of doorstroming van patiënten te verbeteren is en wachttijden te verkorten zijn.

Kort CV
Martin Land heeft in verschillende functies aan de universiteit gewerkt en als gastonderzoeker aan buitenlandse universiteiten. Hij heeft projecten uitgevoerd in de maakindustrie en doet onderzoek in verschillende ziekenhuizen. Hij heeft recent een aantal internationale toppublicaties over werklastbeheersing geschreven.

Projecten
Copromotor in door LIDZ (Lean in de Zorg) gefinancierd onderzoek naar "Effectiviteit van Lean in de zorg".


jos
Dr. Jos A.C. Bokhorst

Universitair Docent Operations Management

Productieplanning en –beheersing, Lean Manufacturing, Smart manufacturing, Human factors
Het onderzoek van Bokhorst richt zich op het verbeteren van het ontwerp en de planning van productieprocessen, waarbij ook naar consequenties voor medewerkers wordt gekeken. Het gaat dan bijvoorbeeld om vraagstukken als hoe smart manufacturing de productiebeheersing kan verbeteren, wat de rol is van de medewerker van de toekomst, of er synergie is tussen lean en smart, etc. Bij de meeste projecten zijn bedrijven betrokken. Effecten van nieuwe concepten worden menigmaal aangetoond via simulatiestudies.

Kort CV
Jos Bokhorst is als universitair docent werkzaam binnen de afdeling Operations. Hij is coördinator voor internships binnen de masteropleiding Technology and Operations Management en verzorgt een aantal vakken op bachelor en master niveau op het gebied van simulatie, organisatiediagnose en (technologische) innovatie.


nicky
Dr. Nicky D. van Foreest

Universitair hoofddocent kwantitatieve logistiek

Optimalisatie van logistieke processen
De werkzaamheden van Van Foreest concentreren zich op de inrichting en verbetering van logistieke processen. Typische doelen zijn het verhogen van leverbetrouwbaar, verlagen van begin-, tussen- en eindvoorraden, verlagen van klantwachttijden, en ontwikkeling van planningstools om consequenties van planningsbeslissingen te vertalen in KPIs. De meeste projecten worden uitgevoerd met studenten bij grote bedrijven zoals AkzoNobel, Heineken, Schiphol.

Kort CV
Nicky van Foreest is Universitair Docent in productie- en planningsbeheersing. Na een consultancy loopbaan in telecommunicatie en ontwikkeling van planningsystemen bij Quintiq heeft hij zich toegelegd op de kwantitatieve aspecten van logistiek.

Projecten
Onderzoeker in E-commerce Logistiek


sabine
Sabine Waschull

Kort CV
Sabine Waschull is als promovenda werkzaam in de vakgroep Operations van de Faculteit Economie & Bedrijfskunde op de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoeksinteresse gaat uit naar vraagstukken rondom het ontwerp van werk binnen smart manufacturing en de interactie tussen medewerkers en intelligente productiesystemen/technologieën. Zij is als onderzoeker betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van een smart manufacturing concept bij Fokker Aerostructures in Hoogeveen.


Laatst gewijzigd:26 oktober 2021 10:49