Skip to ContentSkip to Navigation
Centre for Operational Excellence (COPE)
Faculty of Economics and Business
Centre for Operational Excellence (COPE) About Us

Experts: Supply Chain Management

Hieronder vindt u al onze hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en onderzoekers in opleiding binnen het vakgebied Supply Chain Management.


dirk
Prof.dr. Dirk Pieter van Donk

Hoogleraar Operations Management

Supply chain management en integratie, foodprocessing industrie
Kennis van supply chain management en food processing, gebruik van empirische methoden, Quick Scan.

Kort CV
Dirk Pieter van Donk is hoogleraar Operations Management. Zijn onderzoek richt zich op supply chain integratie en op de food processing industrie. Recente projecten richten zich op SCM in juridische ketens, op resilience in supply chains, waarin wordt samengewerkt met justitiële organisaties en bedrijven. Hij organiseerde verschillende internationale congressen.

Projecten
Promotor en onderzoeker in Versterking van veerkracht; promotor in "SCM in juridische ketens", "Complexity in food processing", "Sustainable supply chains in China", "Understanding the relation between the design of pull production approaches and motivational gains".


jan

Prof. dr. Jan de Vries

Hoogleraar Operations Management

Organiseren van primaire processen
De onderzoeksbelangstelling van De Vries is vooral gericht op organisatorische vraagstukken rond productiebesturing en logistiek en concentreert zich op de thema's Supply Chain Management, de invoering van Enterprise systemen, voorraadbeheersing en meer recentelijk op de toepassing van logistieke concepten in de gezondheidszorg. Een deel van de onderzoeksprojecten wordt uitgevoerd samen met zorginstellingen en productie-georiënteerde bedrijven.

Kort CV
Jan de Vries is Bedrijfskundige en als Hoogleraar Operations Management verbonden aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij Hoogleraar aan de Universiteit van Curacao (UoC) en treedt hij op gastdocent bij diverse opleidingen. Gedurende de periode 2003-2017 was Jan de Vries programmadirecteur van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde.

Projecten
Promotor onderzoek "Diagnosticeren van overdrachtsmomenten in de zorg".


manda
Prof. dr. Manda Broekhuis

Hoogleraar Professional Service Chains

Service supply chains, procesverbetering, modulariteit
Het onderzoek van Broekhuis richt zich op coördinatie- en inrichtingsvraagstukken, zoals samenwerken in een keten, ontwikkelen en implementatie van multidisciplinaire modules, ontwerp en evaluatie van communicatie- en leveringskanalen, en het verbeteren van processen en afstemming in een keten. Met nadruk op professioneel dienstverlenende organisaties zoals de zorgsector. Het onderzoek wordt in nauwe samenwerking met de praktijk uitgevoerd.

Kort CV
Manda Broekhuis is hoogleraar bij de vakgroep Operations en vice-decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Zij heeft diverse onderzoeksprojecten in nauwe samenwerking met de praktijk uitgevoerd en promotieonderzoek begeleid.

Projecten
Nationaal Programma Ouderenzorg, Transitieproject Analyse van zorgbehoefte (co-promotor); Implementatie van richtlijn Schizofrenie (projectleider).


taco
Prof. dr. Taco (J.) van der Vaart

Hoogleraar Supply Chain Management

Supply chain integratie, duurzaamheid en zorglogistiek
Centraal in projecten van Taco van der Vaart staan de begrippen integratie en samenwerking. Of het nu gaat om de logistieke afstemming binnen afnemer-leverancier relaties, het verduurzamen van de supply chain of samenwerking van zorgverleners binnen en tussen zorginstellingen. In projecten wordt nauw samengewerkt met bedrijven en/of zorginstellingen. Voorbeelden zijn Philips, Artsen zonder Grenzen en diverse ziekenhuizen.

Kort CV
Taco van der Vaart is hoogleraar Supply Chain Management. Daarnaast is hij als Director of Graduate Studies verantwoordelijk voor het PhD programme binnen de faculteit. Samen met Marcel de Jong (HotFlo company) verzorgt hij al meer dan 10 jaar de NVZ Masterclass Patiëntenlogistiek en Capaciteitsmanagement voor managers in de zorg.

kirstin

Dr. Kirstin Scholten

Universitair hoofddocent

Veerkracht van supply chains, supply chain management voor humanitaire operaties
Het onderzoek van Dr. Scholten richt zich op het begrijpen van supply chains, in het bijzonder de samenwerking, integratie en besluitvorming om de impact van verstoringen te verminderen. Bovendien, houdt haar werk rekening met de ramp omstandigheden en hoe supply chains om kunnen gaan met dergelijke extreme situaties.

Kort CV
Dr. Kirstin Scholten promoveerde op een ABBest Scholarship in het Dublin Institute of Technology in 2012 na werkzaam te zijn geweest in de supply chain afdeling van Diageo en Unilever. Als mede-aanvrager heeft zij financiering ontvangen van het NWO voor onderzoek naar besluitvorming en supply chain veerkracht (2015-2019).

Projecten
Mede-aanvrager, copromotor en onderzoeker in "Enhancing resilience while maintaining efficiency: planning and human decision-making for the unpredictable" (Versterking van veerkracht).


paul
Dr. ir. P. Buijs

Zakelijk directeur COPE, onderzoeker en universitair hoofddocent

Activiteiten in COPE
Paul Buijs draagt als zakelijk directeur van COPE zorg voor het onderhouden en aangaan van relaties met bedrijven en geeft leiding aan de organisatie en uitvoering van de diverse activiteiten van COPE. Daarnaast is Paul Buijs betrokken als onderzoeker en manager external relations voor de projecten E-commerce Logistiek, Ontwerp van LNG netwerken, "Cargo Hitching", "Duurzame logistiek in vers voedsel".

Kort CV
Paul Buijs is onderzoeker binnen de vakgroep Operations en zakelijk directeur van COPE. In september 2014 heeft hij zijn proefschrift, getiteld "Horizontale en verticale samenwerking in distributieketens met cross-docks", met succes verdedigd.


wout
Dr. Wout van Wezel

Universitair docent

Kort CV
Wout van Wezel is universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen bij de vakgroep Operations, waar hij onderzoek doet naar planning en planningsprocessen. Zijn focus ligt op de wijze waarop planners denken, (samen)werken, en gebruikmaken van computerondersteuning. Daarnaast is hij actief voorstander van onderwijsvernieuwing door gebruik van IT.


aline
Drs. Aline Seepma

Universitair docent

Kort CV
Aline Seepma is universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen bij de vakgroep Operations, waar zij het denken over supply chain management in het publieke domein onderzoekt. Ze promoveerde in 2020 aan de RUG met haar proefschrift 'Just integrating or integrating justice'. In 2014 studeerde zij cum laude af aan de RUG en Newcastle University (UK) als Master of Science in Operations en Supply Chain Management. Daarbij werd zij door Newcastle University benoemd als beste student.


chengyong
Dr. Chengyong Xiao

Universitair Docent

Duurzame supply chain management
Het eerste, kwalitatieve onderzoek bekijkt het uitbreidingsproces van duurzaamheidseisen in wereldwijde supply chains, met een focus op het identificeren van de koper-leverancier factoren die de effectieve uitbreiding van duurzaamheidseisen in supply chains bevorderen of belemmeren. Het tweede, kwantitatieve onderzoek legt de nadruk op het identificeren van aspecten die invloed kunnen hebben op de relaties tussen de verschillende productiefactoren, waaronder kwaliteit, levering, flexibiliteit, kosten, innovatie en duurzaamheid.

Kort CV
Chengyong Xiao was promovendus in het double-PhD program van de Rijksuniversiteit Groningen en de University of the Chinese Academy of Sciences. Daarvoor was hij masterstudent aan de University of Chinese Academy of Sciences en bachelorstudent aan de University of Science and Technology of China.


Laatst gewijzigd:23 februari 2024 16:23