Skip to ContentSkip to Navigation
Centre for Operational Excellence (COPE)
Faculty of Economics and Business
Centre for Operational Excellence (COPE) About Us

Experts: Logistiek

Hieronder vindt u al onze hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en onderzoekers in opleiding binnen het vakgebied Logistiek.


prof. dr. K.J. (Kees Jan) Roodbergen
Voornaam
Kees Jan
Telefoon
E-mail
Functie
Hoogleraar Kwantitatieve Logistiek
Expertise
E-commerce logistiek, Magazijn-optimalisatie, Voertuigroutering (Traveling Salesperson Problem, Vehicle Routing), Voorraadbeheer

Activiteiten in COPE

Als wetenschappelijk directeur is Roodbergen verantwoordelijk voor het beleid van het Centre for Operational Excellence (COPE). Hij draagt zorg voor de afstemming tussen de diverse (interne en externe) stakeholders met betrekking tot de samenstelling van het portfolio van COPE en (het initiëren van) de COPE projecten. Daarnaast treedt Roodbergen ook inhoudelijk op in diverse projecten van COPE, bijvoorbeeld als hoofdonderzoeker in E-commerce Logistiek en als onderzoeker in Ontwerp van LNG netwerken, "Cargo Hitching" en Servicelogistiek windmolens.

Kort CV

Naast zijn functies als hoogleraar en wetenschappelijk directeur van COPE vervult Roodbergen adviesfuncties, onder meer bij de World Food Logistics Organization en tot voor kort bij de Material Handling Industry of America. Hij is actief in de e-commerce logistiek via Dinalog en als jurylid voor de "PostNL Dynamic Delivery Award" van Thuiswinkel.org.


paul
Dr. ir. P. Buijs

Zakelijk directeur COPE, onderzoeker en universitair hoofddocent

Duurzame logistiek
Het onderzoek van Paul Buijs is gericht op het verbeteren van de duurzaamheid in de logistieke sector. Speciale aandacht gaat uit naar open netwerkvormen en samenwerking in distributielogistiek (inclusief de rol van ICT daarin). Ook draag hij bij aan onderzoek naar de ontwikkeling van een infrastructuur voor de distributie van alternatieve transportbrandstoffen zoals (bio-)LNG. Veel projecten worden opgezet en uitgevoerd in nauwe samenwerking met partners uit het bedrijfsleven en de (semi-)overheid.

Kort CV
Paul Buijs is onderzoeker binnen de vakgroep Operations en zakelijk directeur van COPE. In september 2014 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen met zijn proefschrift, getiteld "Horizontale en verticale samenwerking in distributieketens met cross-docks".

Projecten
Onderzoeker en manager external relations voor E-commerce Logistiek, Ontwerp van LNG netwerken, "Cargo Hitching", "Duurzame logistiek in vers voedsel".


iris

Prof. dr. Iris F.A. Vis
Hoogleraar Industrial Engineering

Transportnetwerken en (haven)logistiek
Het onderzoek van Vis richt zich op het ontwerp van transportnetwerken en plannings- en aansturingsconcepten voor procesverbetering en -verandering in bijv. havens en scholen.
Vis voert vele projecten uit, o.a. in het kader van Dinalog, in samenwerking met het bedrijfsleven resulterend in een combinatie van fundamenteel onderzoek en praktisch toepasbare resultaten.
Momenteel is zij onder andere projectleider van het NWO/TKI Dinalog project “Towards virtual ports in a physical internet”.

Kort CV
Iris Vis is hoogleraar Industrial Engineering. Daarnaast is zij voor de RUG Dean of Industry Relations. Zij was UHD aan de VU en gastonderzoeker in de VS en Canada.
Diverse prijzen zijn aan haar toegekend, waaronder de INFORMS Transportation Science Section Dissertation Award 2002.
In 2013 stond ze 5e in de lijst Management Science in de Nederlandse "Economentop".

Projecten
Havens in Physical Internet, Logistiek: hoe spullen komen waar ze moeten zijn, Onderwijslogistiek, Endowment Groningen Seaports, Ontwerp van LNG netwerken, Netwerk Bibliotheken, "Cargo Hitching", Servicelogistiek windmolens.


durk
Dr. ir. Durk-Jouke van der Zee

Universitair Hoofddocent

Simulation-based (re)engineering van bedrijfsprocessen
Computersimulatie faciliteert het logistieke herontwerp van bedrijfsprocessen. Modelmatige visualisatie en animatie van bedrijfsprocessen en hun verwachte prestaties (kosten, wachtduur, doorlooptijd etc.) maakt dat bedrijfskundigen en stakeholders gezamenlijk kunnen werken aan oplossingen. Een ander gebruik van simulatie is dat van een serious game. Het computermodel wordt hierin gebruikt als spelomgeving waarin spelers leren hoe zij bedrijfsprocessen kunnen vormgeven of aansturen.

Kort CV
Activiteiten van Durk-Jouke van der Zee zijn verbonden met vele projecten in maakindustrie, en gezondheidszorg. Hij is lid van de editorial board van het Journal of Simulation, heeft gepubliceerd in vele wetenschappelijke- en vaktijdschriften, en gepresenteerd op vele (inter)nationale conferenties.


Ward
Dr. Ward Romeijnders

Universitair hoofddocent

Approximating mixed-integer recourse models by modifying the recourse data
In dit promotieonderzoek worden nieuwe oplossingsmethodes ontwikkeld voor geheeltallige recourse modellen. Deze modellen zijn gericht op het maken van beslissingen onder onzekerheid. Het idee is om de geheeltallige recourse functie, die niet convex is, te benaderen met een continue recourse functie, die wel convex is. Het benaderingsmodel kan opgelost worden met bestaande technieken en de kwaliteit van de benadering wordt gegarandeerd door een afschatting van de foutmarge.

Kort CV
Ward Romeijnders is universitair hoofddocent binnen de vakgroep Operations. Hij is in 2011 summa cum laude afgestudeerd voor zowel de masteropleiding EORAS en de Research Master aan de RUG. Op basis van zijn studies won hij de FEB-EBF thesis award, de GUF-100 excellence award en de Research Master award.


ursavas
Dr. Evrim Ursavas

Hoogleraar Energy Logistics

Logistiek en Technologie Management
Het onderzoeksgebied van Evrim Ursavas is specifiek gericht op de transport- en logistieke sector. In haar onderzoeksprojecten wordt nauw samengewerkt met logistieke en maritieme bedrijven zoals havens, rederijen en terminals, waarbij met academisch werk wordt gericht op de praktische toepasbaarheid.

Kort CV
Dr. Evrim Ursavas werkte eerder als system engineer in het bankwezen. Ze is ook betrokken geweest bij de ontwikkeling van ERP systemen met Quality Certification Systems (ISO9000). Ze werkt momenteel samen met containerterminals en spoorwegondernemingen aan synchromodaal achterland transport. Haar onderzoeksproject "Stochastic Multi-objective Berth-Crane Allocation Problem" werd gefinancierd door de Scientific and Technological Research Council van Turkije, in nauwe samenwerking met de haven van Izmir.

Projecten
Onderzoeker in "Stochastic Multi-objective Berth-Crane Allocation Problem".


nick
Dr. Nick Szirbik

Docent Business Informatics and systems Engineering

Simulatie en gaming voor logistieke en energiesystemen
Nick Szirbik doet onderzoek naar simulatie en coördinatie van zelf-gecontroleerde logistieke entiteiten (zoals intelligente producten) in omgevingen zoals cross-docks. Hij onderzoekt ook de ontwikkeling van energiesystemen, vooral met bio-gas, maar ook LNG en alternatieve brandstoffen, via gaming en interactieve simulatie. Momenteel is hij socio-technische ontwerpen voor opslag- en handelssystemen aan het verkennen binnen flexibele en zelfstandige duurzame elektriciteitsnetwerken.

Kort CV
Sinds 1993 is Nick Szirbik docent in de disciplines Computer Science, Technisch Beheer, Information Systems en Operations. Hij werkte eerder op universiteiten en onderzoeksinstellingen in Roemenië, de VS, Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland (VU, TUE, en RUG). Hij won in 2007 de Software Architecture Challenge.

Projecten
Onderzoeker in Ontwerp van LNG netwerken, Copromotor in Flexi for Future.

wout
Wout (M.C.) van Wezel

Universitair docent

Kort CV
Wout van Wezel is universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen bij de vakgroep Operations, waar hij onderzoek doet naar planning en planningsprocessen. Zijn focus ligt op de wijze waarop planners denken, (samen)werken, en gebruikmaken van computerondersteuning. Daarnaast is hij actief voorstander van onderwijsvernieuwing door gebruik van IT.kristian
Dr. Kristian Peters

Onderzoeker innovatie, duurzaamheid en circulaire economie

Innovatie, duurzaamheid en circulaire economie
De circulaire economie (CE) biedt bedrijven een wenkend perspectief, namelijk duurzamere producten en services tegen lagere kosten. Desondanks blijkt de realisatie van CE lastig. Onder meer traditionele business modellen, bestaande ketenrelaties, en organisatie- en beloningsstructuren blokkeren een business case voor duurzamere producten. Met het DoSym capability maturity tool voor organisatieprocessen kunnen bedrijven grip krijgen op het organiseren voor CE.

Kort CV
Kristian Peters is (postdoc) onderzoeker. Hij is in 2012 gepromoveerd op het proefschrift "Innovation & Argumentation". Peters heeft daarvoor Technische Bedrijfswetenschappen (richting IT) gestudeerd aan de RUG. Tevens heeft hij in 2005 het platenlabel Sending Orbs opgericht.

Projecten
Onderzoeker in Duurzame Productontwikkeling (DoSym).


albert
Laatst gewijzigd:06 maart 2024 15:53