Skip to ContentSkip to Navigation
Centre for Operational Excellence (COPE)
Faculty of Economics and Business
Centre for Operational Excellence (COPE) Projects Logistiek: hoe spullen komen waar ze moeten zijn

Logistiek: hoe spullen komen waar ze moeten zijn

The teaching materials are only available in Dutch.


Logistiek lesmateriaal voor de basisschool

Graag nemen we je mee op ontdekkingsreis om meer te leren over de sector logistiek. Logistiek is een spannende bedrijfstak waar veel leuke dingen te ontdekken zijn en waar mensen met veel verschillende achtergronden en opleidingen werken. Na het doornemen van de vijf lessen die hieronder staan, weet je wat logistiek inhoudt en heb je begrepen dat logistiek overal is. Logistiek omvat alle handelingen die moeten worden verricht om producten en diensten te kunnen leveren aan klanten. Je kunt denken aan het kopen van onderdelen die je nodig hebt om een product in elkaar te zetten, aan het plannen van de productie, het bewaren van producten, het uitwisselen van informatie en het afleveren van producten aan klanten die bijvoorbeeld via internet zijn verkocht.

Lesmaterialen voor de leerling

Les 1: De Fabriek

In deze les krijg je een idee van de beslissingen die een bedrijf moet nemen over de inkoop van onderdelen, transport van onderdelen, voorraadbeheer en leveringen aan klanten. Ook laten we zien hoe producten zich door een fabriek verplaatsen en welke invloed de inrichting van de fabriek hierop heeft.

Download hier de lesbrief van de Fabriek.

Les 2: Het Magazijn

In deze les leer je meer over de logistieke processen die plaatsvinden in een magazijn. Ook ga je zelf ervaren welke beslissingen bedrijven moeten nemen over het bepalen van voorraden van producten, looproutes door magazijnen en het kiezen van de juiste opslaglocatie.

Download hier de lesbrief over magazijnen.

Les 3: De Haven

In deze les brengen we je op de hoogte van de ontwikkelingen in scheepstransporten en de groei in deze transportsector. Ook leer je welke Nederlandse havens er zijn en welke activiteiten daar plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld het laden en lossen van een schip.

Download hier de lesbrief over havens.

Les 4: Transport

In deze les bespreken we verschillende transportmiddelen zoals vliegtuigen en pijpleidingen. Daarnaast leer je hoe je een distributienetwerk kunt tekenen en routes plannen voor een handelsreiziger.

Download hier de lesbrief over transport.

Les 5: E-commerce

In deze les leer je meer over de activiteiten die nodig zijn om producten die via internet zijn gekocht, thuis te bezorgen bij de klant. Ook kijken we hoe de logistiek rondom het retourneren van producten in zijn werk gaat.

Download hier de lesbrief over e-commerce.

Docentenmaterialen

Voor docenten hebben wij per les een docenthandleiding en een presentatie gemaakt die in de klas kan worden gebruikt. De materialen zijn hieronder te vinden.

Les 1: De Fabriek

Download hier de presentatie behorende bij de lesbrief "De Fabriek".

Download hier de uitleg voor docenten behorende bij de lesbrief "De Fabriek".

Les 2: Het Magazijn

Download hier de presentatie behorende bij de lesbrief "Magazijnen".

Download hier de uitleg voor docenten behorende bij de lesbrief "Magazijnen".

Les 3: De Haven

Download hier de presentatie behorende bij de lesbrief "Havens".

Download hier de uitleg voor docenten behorende bij de lesbrief "Havens".

Les 4: Transport

Download hier de presentatie behorende bij de lesbrief "Transport".

Download hier de uitleg voor docenten behorende bij de lesbrief "Transport".

Les 5: E-commerce

Download hier de presentatie behorende bij de lesbrief "E-commerce".

Download hier de uitleg voor docenten behorende bij de lesbrief "E-commerce".

View this page in: Nederlands