Skip to ContentSkip to Navigation
Centre for Operational Excellence (COPE)
Faculty of Economics and Business
Centre for Operational Excellence (COPE) About Us

Organisatie van COPE

De organisatie van COPE bestaat uit een wetenschappelijk directeur, een zakelijk directeur en projectleiders. COPE deelt het secretariaat met de vakgroep Operations aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde; dit is de eenheid waarbinnen ook de meeste stafleden hun onderwijs en onderzoek verrichten.


Kees Jan
Prof.dr. Kees Jan Roodbergen

Wetenschappelijk directeur COPE

Activiteiten in COPE
Als wetenschappelijk directeur is Roodbergen verantwoordelijk voor het beleid van het Centre for Operational Excellence. Hij draagt zorg voor de afstemming tussen de diverse (interne en externe) stakeholders met betrekking tot de samenstelling van het portfolio van COPE en (het initiëren van) de COPE projecten. Daarnaast treedt Roodbergen ook inhoudelijk op in diverse projecten van COPE, bijvoorbeeld als hoofdonderzoeker in E-commerce Logistiek en als onderzoeker in Ontwerp van LNG netwerken, "Cargo Hitching" en Servicelogistiek windmolens.

Kort CV
Kees Jan Roodbergen is hoogleraar Logistiek en directeur van het Centre for Operational Excellence. Daarnaast vervult Roodbergen adviesfuncties, onder meer bij de World Food Logistics Organization en tot voor kort bij de Material Handling Industry of America. Hij is actief in de e-commerce logistiek via Dinalog en als jurylid voor de "PostNL Dynamic Delivery Award" van Thuiswinkel.org.


paul
Dr. ir. P. Buijs

Zakelijk directeur COPE

Activiteiten in COPE
Paul Buijs draagt als zakelijk directeur van COPE zorg voor het onderhouden en aangaan van relaties met bedrijven en geeft leiding aan de organisatie en uitvoering van de diverse activiteiten van COPE. Daarnaast is Paul Buijs betrokken als onderzoeker en manager external relations voor de projecten E-commerce Logistiek, Ontwerp van LNG netwerken, "Cargo Hitching", "Duurzame logistiek in vers voedsel".

Kort CV
Paul Buijs is onderzoeker binnen de vakgroep Operations en zakelijk directeur van COPE. In september 2014 heeft hij zijn proefschrift, getiteld "Horizontale en verticale samenwerking in distributieketens met cross-docks", met succes verdedigd.

Durkje
ellen

Ellen M. Flikkema-Spithoff

Secretaresse

linda

Linda L. Henriquez-Peterson

Secretaresse

Laatst gewijzigd:13 februari 2024 11:46