Skip to ContentSkip to Navigation
Centre for Operational Excellence (COPE)
Faculty of Economics and Business
Centre for Operational Excellence (COPE) Activities Congres 2016

Omgaan met onzekerheid: stroomlijnen of reageren?

1.

Supply chain resilience: wendbaarheid en praktische weerbarstigheid (Tim van Kampen - FrieslandCampina & Dirk Pieter van Donk - Rijksuniversiteit Groningen)

Inhoud: We gaan in op supply chain resilience als een noodzaak voor supply chains om voorbereid te zijn en te kunnen reageren op verstoringen van kleine en grote aard. Daarbij besteden we aandacht aan een recent gestart onderzoeksproject en belichten enige resultaten van recente case studies. Daarnaast gaan we in op de weerbarstige praktijk van FrieslandCampina. Sinds de afschaffing van het melkquotum in 2015 is de uitdaging voor FrieslandCampina om alle melk van de melkveehouders te verwerken toegenomen. Melkvolumes die onzekerder zijn gecombineerd met een markt in beweging en investeringsprojecten die nog moeten worden opgeleverd zorgen voor een continue afstemming en balancering van melkvolumes met de beschikbare capaciteiten. In deze seminar gaan we in op hoe FrieslandCampina zich voorbereidt op deze toename van onzekerheid en hoe er wordt bijgestuurd wanneer de realiteit weerbarstiger blijkt dan het plan.

Kort CV spreker: Dr. Tim van Kampen werkt binnen FrieslandCampina op de afdelingen Melk Valorisatie en Allocatie. Daarbinnen is hij verantwoordelijk voor het tactische plan hoe melkvolumes binnen FrieslandCampina worden verdeeld tussen de businessgroepen binnen de S&OP horizon (4-18 maanden). Hiervoor was hij als manager World Class Operations Management verantwoordelijk voor het continu verbeter programma in een van de grootste fabrieken van FrieslandCampina.

Kort CV spreker: Dirk Pieter van Donk is hoogleraar Operations Management. Zijn onderzoek richt zich op relaties tussen organisaties zoals buyer-supplier relaties, supply chain integration en supply chain resilience. Op dat gebied en op het gebied van operations management in foodprocessing heeft hij gepubliceerd en werkt hij samen met bedrijven.


2. Vendor Managed Inventory

Vendor Managed Inventory voor verschillende typen leveranciers in de verslogistiek (Roel Post - Rijksuniversiteit Groningen)

Inhoud: Vendor Managed Inventory (VMI) is een voorraad-management-methode waarbij de leverancier niet langer een order van de retailer ontvangt, maar zelf de voorraadniveaus bij de retailer beheert met behulp van gedetailleerde informatie van de retailer. In principe stelt dit de leverancier in staat om de productie beter op de vraag af te stemmen en zodoende de producten sneller bij de klant te krijgen. Maar is dit in de praktijk wel zo voor alle leveranciers? In dit onderzoek kijken we hoe de eigenschappen van de verschillende typen leveranciers het succes van VMI beïnvloeden.

Kort CV spreker: Roel Post is promovendus in de vakgroep Operations van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij doet onderzoek binnen het project “Sustainable Logistics In Fresh Food (SLIFF)” waar gekeken wordt naar de duurzaamheid van versvoedsellogistiek en in het bijzonder naar de mogelijkheden om de doorlooptijden van die ketens te versnellen en de logistieke middelen beter te benutten.


3. Lean en de reductie van variabiliteit en buffers in het ziekenhuis

Ervaringen met Lean Six Sigma bij het Martini Ziekenhuis (Suzanne Kars - Martini Ziekenhuis, Expertisecentrum Continu Verbeteren)

Inhoud: Het Martini ziekenhuis is in 2011 gestart met Lean Six Sigma. De introductie, kennismaking is afgerond. Verbreding via trainingen en projecten is in volle gang. De uitdaging wordt aangegaan om integraal ondersteuning te bieden bij een operationeel managementsysteem gericht op strategische doelen. De huidige focus op zorglogistiek en capaciteitsmanagement biedt kansen om continu verbeteren beter te positioneren, zodat dit echt ‘de manier van werken’ wordt. Tijdens de workshop gaat Suzanne Kars in op de ervaringen met Lean bij het Martini Ziekenhuis. Hoe is het Lean Six Sigma programma binnen het Martini Ziekenhuis opgezet? Wat is de oogst? Waar loop je tegen aan? Hoe krijg je de zorgprofessionals mee? Vervolgens geeft Kees Ahaus een toelichting op onderzoek naar het reduceren van variabiliteit en buffers in op doorstroming gerichte lean projecten bij het Martini ziekenhuis. De resultaten van het onderzoek laten duidelijk de mogelijkheden zien van een toepassing van Lean die verder gaat dan alleen het reduceren van verspillingen (waste).

Kort CV spreker: Suzanne Kars is hoofd van het Expertisecentrum Continu Verbeteren van het Martini Ziekenhuis. Suzanne Kars is socioloog, mediator en black belt Lean. Bij een instelling voor verstandelijk gehandicapten heeft ze eerder een Lean transformatie begeleid, naast haar functie als bestuurssecretaris en manager beleid & implementatie. Daarvoor was zij o.a. als consultant werkzaam bij organisatieadviesbureau Pentascope.

De rol van variabiliteit en buffers in flowgerelateerde lean projecten bij het Martini Ziekenhuis (Kees Ahaus - Rijksuniversiteit Groningen)

Inhoud: Het Martini ziekenhuis is in 2011 gestart met Lean Six Sigma. De introductie, kennismaking is afgerond. Verbreding via trainingen en projecten is in volle gang. De uitdaging wordt aangegaan om integraal ondersteuning te bieden bij een operationeel managementsysteem gericht op strategische doelen. De huidige focus op zorglogistiek en capaciteitsmanagement biedt kansen om continu verbeteren beter te positioneren, zodat dit echt ‘de manier van werken’ wordt. Tijdens de workshop gaat Suzanne Kars in op de ervaringen met Lean bij het Martini Ziekenhuis. Hoe is het Lean Six Sigma programma binnen het Martini Ziekenhuis opgezet? Wat is de oogst? Waar loop je tegen aan? Hoe krijg je de zorgprofessionals mee? Vervolgens geeft Kees Ahaus een toelichting op onderzoek naar het reduceren van variabiliteit en buffers in op doorstroming gerichte lean projecten bij het Martini ziekenhuis. De resultaten van het onderzoek laten duidelijk de mogelijkheden zien van een toepassing van Lean die verder gaat dan alleen het reduceren van verspillingen (waste).

Kort CV spreker: Kees Ahaus is hoogleraar Healthcare Management bij de faculteit Economie en Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het Centre for public Health in Economics and Business, dat het onderzoek aangaande Healthcare Management en Health Economics ondersteunt. Zijn onderzoek richt zich op Lean, en op integrated care: de integratie van zorg binnen ketens en netwerken. Voorts is hij coördinator van het programma van de MSc Supply Chain Management.


4. Lean implementatie in de procesindustrie en de rol van planning

Planning en lean in de procesindustrie: theoretische problemen versus implementatie (Fokke Rosier - UCC Coffee en Dirk Pieter van Donk - Rijksuniversiteit Groningen)

Inhoud: De procesindustrie en zeker de foodprocessing industrie heeft een aantal specifieke eigenschappen, zowel wat betreft product, processen en markt, die de invoering van specifieke planningsprocessen lastig kan maken. We gaan in op die eigenschappen en mogelijkheden om die op te lossen en contrasteren dat met de daadwerkelijke invoering van lean en bijbehorende planning in een koffiefabriek.

Kort CV spreker: Fokke Rosier is sinds 2010 werkzaam bij het bedrijf UCC Coffee Benelux als Supply Chain Manager. Rosier is hierbij eindverantwoordelijke voor alle transport & warehousing activiteiten, alsmede interne logistieke- en planningsactiviteiten. Rosier heeft de afgelopen jaren veel ervaring op gedaan met logistiek, S&OP, Lean Manufacturing en Voorraad management bij diverse bedrijven in de semi-procesindustrie.

Kort CV spreker: Dirk Pieter van Donk is hoogleraar Operations Management. Zijn onderzoek richt zich op relaties tussen organisaties zoals buyer-supplier relaties, supply chain integration en supply chain resilience. Op dat gebied en op het gebied van operations management in foodprocessing heeft hij gepubliceerd en werkt hij samen met bedrijven.

Laatst gewijzigd:23 mei 2022 16:55