Skip to ContentSkip to Navigation
Centre for Operational Excellence (COPE)
Faculty of Economics and Business
Centre for Operational Excellence (COPE) Activities Congres 2016

Logistieke uitdagingen van gepersonaliseerd onderwijs

1. Door een logistieke bril leren kijken naar gepersonaliseerd onderwijs

Logistieke kennis gebruiken bij gepersonaliseerd onderwijs (Wim Kokx - Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam)

Inhoud: De scholen die gepersonaliseerd onderwijs invoeren hebben vele onderwijskundige, pedagogische en didactische ideeën. Invoering en realisatie kent echter ook een belangrijke logistieke uitdaging: hoe krijg je het georganiseerd? Kennis vanuit de logistieke wereld, zowel in productieomgevingen als in de dienstverlening kan ondersteunen, bijvoorbeeld door tools te gebruiken die door wetenschappelijk onderzoek gevalideerd zijn, maar ook door vanuit een ander perspectief te kijken naar de onderwijsorganisatie, waarbij ander taalgebruik verfrissend werkt. In deze sessie zullen we met dat andere perspectief naar onderwijs kijken en zal de stand van zaken worden besproken zowel op het gebied van de invoering van gepersonaliseerd onderwijs als op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek.

Kort CV spreker: Wim Kokx is directeur-bestuurder van de Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam met acht scholen van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Als afgestudeerd sterrenkundige aan de Universiteit van Leiden werd hij docent natuurkunde, vervolgens conrector en rector. Als voorzitter van het netwerk Zo.Leer.Ik! waarbij een groep van scholen werkt aan de invoering van gepersonaliseerd onderwijs, brengt hij externe partners en deze scholen bijeen.

Lean Operations en gepersonaliseerd onderwijs (Jan Riezebos - Rijksuniversiteit Groningen)

Inhoud: Lean Operations is gericht op het verbeteren van organisaties door de processen centraal te stellen waarin waarde wordt gegenereerd, na te gaan hoe deze effectiever kunnen worden ingericht, en samen met de betrokkenen in de processen te komen tot stapsgewijze verbeteringen. Gepersonaliseerd onderwijs stelt onderwijsorganisaties voor grote logistieke uitdagingen waarbij inzichten en methoden vanuit Lean Operations van belang kunnen zijn. Deze lezing biedt een overzicht van enkele relevante inzichten en methoden.

Kort CV spreker: Jan Riezebos is universitair hoofddocent operations en wetenschappelijk directeur van de Careers Company van de faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek richt zich op het ontwikkelen van hulpmiddelen en methoden om processen in organisaties te verbeteren door andere manieren van inrichting, planning en aansturing.


2. Processen beschrijven: Value Stream Mapping

Learning by doing - Value Stream Mapping (Onno van Elk - Waste Fighters Institute)

Inhoud: In deze workshop staat het beschrijven, analyseren en verbeteren van processen met behulp van Value Stream Mapping centraal. Er wordt aan de hand van een praktijksituatie geoefend met het beschrijven van processen. Daarbij gaan we na hoe een goede beschrijving bij kan dragen aan het analyseren en verbeteren van processen.

Kort CV spreker: Onno van Elk is Lean Trainer en Kaizen sensei en heeft een zeer ruime ervaring opgebouwd in de Lean wereld. Zijn Lean en Kaizen kennis heeft hij verkregen bij de Porsche fabrieken in Duitsland, Lockheed Martin en van Masaaki Imai, de grote Kaizen goeroe. Hij heeft de Lean metamorfose van beide vestigingen van Nefit (onderdeel Bosch groep) actief meegemaakt en is vanuit het Waste Fighters Institute behulpzaam bij Lean projecten in veel bedrijven in binnen- en buitenland.


3. Onderwijsprocessen ontwerpen met behulp van simulatie

Workshop (Richard de Boef - Picasso Lyceum en Iris Vis - Rijksuniversiteit Groningen)

Inhoud: In deze workshop laten we zien hoe simulatie kan worden gebruikt om uitdagingen in de organisatie van grootschalig gepersonaliseerd leren te adresseren. Aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse onderwijspraktijk aan het Picasso Lyceum en de te maken keuzes bij opschaling van het concept van gepersonaliseerd leren, leggen we de koppeling naar het gebouwde simulatiemodel. We zullen het model in meer detail tonen en vanuit daar een aantal ontwerpuitdagingen bij invoering van gepersonaliseerd leren presenteren. Graag discussiëren we met u over de uitkomsten van het model, herkenning van de geschetste situatie en mogelijke oplossingen.

Kort CV spreker: Richard de Boef is afdelingsleider HAVO/VWO aan het Picasso Lyceum in Zoetermeer. Het Picasso Lyceum is een school voor gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo met als motto 'Talenten Ontwikkelen tot Prestaties'. Door het bieden van maatwerk creëert de school ruimte om in te spelen op de onderwijsbehoefte van de leerling. Het Picasso Lyceum participeert in het Zo.Leer.Ik! Netwerk. In dit netwerk werken 14 scholen met externe partners aan het implementeren van gepersonaliseerd leren, geïnspireerd door de Zweedse Kunskapsskolan.

Kort CV spreker: prof. dr. Iris Vis is sinds februari 2011 hoogleraar Industrial Engineering aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Vis heeft vele projecten uitgevoerd in samenwerking met het bedrijfsleven en dienstverlenende organisaties, resulterend in een combinatie van fundamenteel onderzoek en praktisch toepasbare resultaten. Vis leidt momenteel de volgende TKI Dinalog/NWO onderzoeksprojecten “Design of LNG networks” en “Towards virtual ports in a physical internet” en participeert als senior onderzoeker in een aantal andere projecten.


4. Keuzegedrag van leerlingen in gepersonaliseerd onderwijs

Ontwerp en ervaringen gepersonaliseerd leren (Frits Aalbregt - Het Lyceum Vos)

Inhoud: In deze lezing zullen de ervaringen die Het Lyceum Vos te Vlaardingen tot nu toe heeft opgedaan met gepersonaliseerd leren centraal staan. Welke keuzes worden leerlingen aangeboden en hoe komen zij tot hun keuzes? Hoe wordt hun keuzegedrag begeleid vanuit de school?

Kort CV spreker: Frits Aalbregt is locatiedirecteur van Het Lyceum Vos te Vlaardingen. Hij is hier onder andere verantwoordelijk voor het invoeren en begeleiden van gepersonaliseerd leren.

Keuzegedrag van leerlingen (Carolina Spronk en Jan Riezebos - Rijksuniversiteit Groningen)

Inhoud: Het keuzegedrag van leerlingen heeft een enorme invloed op hun leerproces. Daarom is het van belang een beeld te krijgen welke aspecten voor leerlingen een rol spelen bij het maken van keuzes. Informatie verkregen uit interviews, observaties en databestanden over de keuzes van leerlingen geven hierover eerste inzichten.

Kort CV spreker: Drs. Carolina Spronk werkt sinds september 2015 bij de Rijksuniversiteit Groningen als Junior Onderzoeker in het project ‘Lean in het voortgezet onderwijs’. Zij richt zich binnen dit project vooral op de invloed van gedrag van zowel leerlingen als docenten. Spronk heeft in 2015 een master Supply Chain Management behaald aan dezelfde universiteit.

Kort CV speker: Jan Riezebos is universitair hoofddocent operations en wetenschappelijk directeur van de Careers Company van de faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek richt zich op het ontwikkelen van hulpmiddelen en methoden om processen in organisaties te verbeteren door andere manieren van inrichting, planning en aansturing.
Laatst gewijzigd:23 november 2016 15:32