Skip to ContentSkip to Navigation
Centre for Operational Excellence (COPE)
Faculty of Economics and Business
Centre for Operational Excellence (COPE) Activities Congres 2016

LNG: de Logistiek van (Natural) Gas

1. De logistiek van natural gas

De rol van logistiek voor een duurzame en efficiënte LNG distributieketen (Iris Vis en Paul Buijs - Rijksuniversiteit Groningen)

Inhoud: De lezing geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten van “Design of LNG Networks” in vogelvlucht. Tevens een vooruitblik op de rest van het middagprogramma in deze track. Aandacht voor logistieke keuzes is van groot belang om goederen efficiënt bij de klant te krijgen. Voor gas als transportbrandstof is dat niet anders. Welke rol speelt logistiek in de duurzaamheid en efficiëntie van de small-scale LNG distributieketen? In deze prikkelende openingsrede schetst professor Iris Vis haar visie op basis van bijna vier jaar onderzoek binnen het Dinalog R&D project “Design of LNG Networks”.

Kort CV spreker: prof. dr. Iris Vis is sinds februari 2011 hoogleraar Industrial Engineering aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Vis heeft vele projecten uitgevoerd in samenwerking met het bedrijfsleven en dienstverlenende organisaties, resulterend in een combinatie van fundamenteel onderzoek en praktisch toepasbare resultaten. Vis leidt momenteel de volgende TKI Dinalog/NWO onderzoeksprojecten “Design of LNG networks” en “Towards virtual ports in a physical internet” en participeert als senior onderzoeker in een aantal andere projecten.

Kort CV spreker: Dr. ir. Paul Buijs is onderzoeker binnen de vakgroep Operations. Hij doet onderzoek op het thema duurzame distributielogistiek, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar logistieke samenwerking en de distributie van alternatieve brandstoffen.


2. Gebruikers en aanbieders van LNG


Van large-scale naar small scale: Uitdagingen en kansen voor Gate terminal (Gerben Dijkstra - Gate Terminal en Paul Buijs - Rijksuniversiteit Groningen)

Inhoud: Een van de grootste uitdagingen voor de small-scale LNG value chain is de scope en schaal van het wereldwijde LNG netwerk aan elkaar verbinden. In deze lezing zal Gerben Dijkstra de uitdagingen en kansen benoemen met betrekking tot the Gate terminal. Paul Buis zal deze uitdagingen vanuit een wetenschappelijk perspectief toelichten en vervolgens een overzicht presenteren met betrekking tot het omzetten van large-scale LNG value chains naar small-scale.

Kort CV spreker: Gerben Dijkstra is werkzaam als Key Account Manager LNG bij Gate Terminal en vanuit die functie nauw betrokken bij de uitrol van LNG als brandstof voor de transportsector.

Kort CV spreker: Dr. ir. Paul Buijs is onderzoeker binnen de vakgroep Operations. Hij doet onderzoek op het thema duurzame distributielogistiek, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar logistieke samenwerking en de distributie van alternatieve brandstoffen.

LNG als brandstof voor de scheepvaart (Jan Eise Fokkema - Rijksuniversiteit Groningen)

Inhoud: Potentiele gebruikers van LNG als transportbrandstof staan voor een belangrijke investeringskeuze. Enerzijds biedt LNG kansen. LNG voldoet aan de nieuwste regelgeving voor schadelijke uitstoot, leidt tot lagere brandstofkosten en biedt kansen voor nieuwe business modellen. Anderzijds gaat LNG vaak gepaard met een hogere initiële investering bij aanschaf van een truck of schip. In deze lezing presenteren Gerard Bootsma en Jan Eise Fokkema een gedetailleerde kostenanalyse van een concept nieuwbouw dual fuel LNG schip voor de short-sea shipping.

Kort CV spreker: Jan Eise Fokkema is junior onderzoeker bij de vakgroep Operations. Hij doet momenteel onderzoek naar brandstofplanning en total cost of ownership verschillen tussen LNG Dual Fuel en conventionele schepen met behulp van simulatiemethodes.


3. De rol van boil-off en de samenstelling van LNG bij ontwerp van het LNG distributienetwerk

English Session: The effects of boil-off and LNG composition in the small-scale LNG value chain (Sander Gersen - DNV-GL and Jose Lopez - Rijksuniversiteit Groningen)

Inhoud: Naast business development aspecten en logistieke beslissingen, is het ook van belang om rekening te houden met boil-off en de kwaliteit van LNG bij de ontwikkeling en het gebruik van de LNG-distributieketen. Deze lezing beschrijft een gezamenlijk onderzoeksproject van de RUG en DNV-GL naar de effecten van logistieke keuzes op de boil-off en kwaliteit van LNG—en vice versa.

Kort CV spreker: Sander Gersen is werkzaam als Senior Specialist Combustion Processes bij DNV GL. Hij werkt onder andere aan het bestuderen van de klopvastheid van LNG en de ontwikkeling van gas adaptieve control systemen om LNG motoren efficiënter te maken.

Kort CV spreker: Jose Lopez is promovendus in de vakgroep Operations van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij doet onderzoek naar het efficiënt ontwerpen en aansturen van distributieketens voor alternatieve brandstoffen.

De rol van boil-off en de samenstelling van LNG bij ontwerp van het LNG distributienetwerk(Jacques Dam - Technische Universiteit Eindhoven, Hanze Hogeschool)

Inhoud: De logistieke, verkoop- en energetische aspecten van LNG als transportbrandstof zijn sterk met elkaar verweven. In deze lezing bespreekt Jacques Dam de onderlinge effecten tussen die aspecten aan de hand van een aantal belangrijke thermodynamische eigenschappen van LNG.

Kort CV spreker: Prof. dr. ir. Jacques Dam is hoogleraar Liquefied Natural Gas Systems aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en lector Duurzame LNG Technologie aan de Hanzehogeschool Groningen. Sinds 1989 heeft hij een omvangrijk track record opgebouwd in het ontwerpen en ontwikkelen van cryogene, koel- en vacuümsystemen. Jacques was onderdeel van het ontwerpteam van de supergeleidende AGOR cyclotron en werkte voor Stirling Cryogenics, ESA en Thales Cryonics. Voor de LNG industrie ontwikkelde hij cryogene systemen en componenten bij Stork Inoteq en efficiënte numerieke methoden aan de TU/e. Als wetenschappelijk directeur van de stichting LNG TR&D en senior project manager bij Energy Valley werkte Jacques aan de ontwikkeling van een duurzame LNG brandstofketen.


4. Europees perspectief op de distributie van vloeibaar gas


Ronde-tafel-discussie over de mogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven bij de Europese uitrol van het LNG-distributienetwerk (met o.a. Albert Veenstra (TKI Dinalog), Jörg Gigler (TKI Gas), Els de Wit (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en Jolon van der Schuit (Rolande LNG)

Inhoud: In deze afsluitende sessie blikken we op interactieve wijze vooruit op de mogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven bij de Europese uitrol van het LNG-distributienetwerk. De cross-over tussen LNG/LGB en logistiek staat daarbij centraal. Panelleden zijn onder andere Albert Veenstra (TKI Dinalog) Jörg Gigler (TKI Gas), Els de Wit (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en Jolon van der Schuit (Rolande LNG). De panelleden gaan onder leiding van moderator Patrick Cnubben in op verschillende stellingen over de toekomst van LNG/LBG in Europa.

Moderator: Patrick Cnubben

Panel: Albert Veenstra (TKI Dinalog), Jörg Gigler (TKI Gas), Els de Wit (Ministerie I&M), Jolon van der Schuit (Rolande LNG), Edward Doorten (Green Planet), Frank Fokkens (Husa Logistics Services), Johan Knijp (DNV GL), Ingrid Klinge (Energy Valley).

Laatst gewijzigd:23 november 2016 15:32