Skip to ContentSkip to Navigation
Centre for Operational Excellence (COPE)
Faculty of Economics and Business
Centre for Operational Excellence (COPE) Activities Congres 2016

Keynotes ochtendprogramma

De logistiek van gepersonaliseerd leren
Paul Rosenmöller (voorzitter VO-raad)

Inhoud: In het voortgezet onderwijs is een groeiende behoefte aan maatwerk, om zo ruimte te geven aan de verschillende talenten van iedere leerling. Die ontwikkeling naar gepersonaliseerd leren heeft veel impact op de organisatie in de school. Voldoet de huidige indeling van het gebouw nog? Wat betekent de veranderende rol van de docent voor het HR-beleid? Is er überhaupt een rooster te maken in de nieuwe maatwerkcontext? Paul Rosenmöller laat met voorbeelden zien tegen welke logistieke uitdagingen scholen aanlopen in de ontwikkeling naar gepersonaliseerd onderwijs.

Kort CV spreker: Paul Rosenmöller (58) is voorzitter van de VO-raad sinds 1 december 2013. Hij werkte in de haven van Rotterdam en in 1985 werd hij vakbondsleider voor de FNV. Van 1989 tot 2003 was hij lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks; na de verkiezing van 1994 werd hij partijleider van GroenLinks. In 2003, nadat hij de politiek had verlaten, werd Rosenmöller journalist voor de IKON televisie.

De VO-raad vertegenwoordigt 314 schoolbesturen en meer dan 600 scholen in het voortgezet onderwijs. Het doel van de VO-raad is om de onderwijskwaliteit te bevorderen en scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van het onderwijs voor 1 miljoen leerlingen. Als werkgeversvereniging voert de VO-raad overleg met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van ruim 120.000 personeelsleden.

Voortdurende aandacht voor vernieuwing en verbetering van het onderwijs is nodig om onderwijs van hoge kwaliteit te garanderen. Een van de kerntaken van de VO-raad is om deze sectorontwikkeling te stimuleren, te faciliteren en, waar nodig, hier regie over te voeren. Hoofddoel is te komen tot goed, eigentijds onderwijs voor leerlingen, dat past bij hun leefwereld en hen voorbereidt op de maatschappij van morgen.


Speerpunten topsector logistiek
Arthur van Dijk (voorzitter TLN en lid Top team logistiek)

Inhoud: De logistieke sector is met een toegevoegde waarde van 53 miljoen euro en 646.000 arbeidsplaatsen van groot belang voor de Nederlandse economie en draagt bij aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland. Het topteam Logistiek heeft in het programma “Partituur naar de Top” de ambities van de topsector logistiek gedefinieerd. In deze lezing geeft Arthur van Dijk een overzicht van de speerpunten van de topsector logistiek en de huidige stand van zaken, de kansen en uitdagingen die innovaties voor de sector met zich meebrengen en de mogelijkheden voor (inter-)nationale samenwerking de komende jaren.

Kort CV spreker: Arthur van Dijk (1963) is Voorzitter van Transport en Logistiek Nederland (TLN), dé ondernemersorganisatie voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de logistieke dienstverlening. Met ongeveer 5.500 leden is TLN één van de grootste brancheorganisaties in Nederland. Van Dijk heeft een lange staat van dienst als bestuurder in de gemeente Haarlemmermeer. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de portefeuille Schiphol. Daarvoor was Van Dijk lange tijd actief in verschillende functies op de ministeries van Financiën en Justitie waar hij zich onder meer bezig hield met de opsporing van fiscale delicten.


Logistiek van de ANWB wegenwacht en de alarmcentrale
Frits van Bruggen (hoofddirecteur ANWB)

Inhoud: Logistiek is overal. Bij de Wegenwacht verhelpen we meer dan 1 miljoen pechgevallen per jaar. Gemiddeld zijn dat er dus meer dan 3000 per dag. Dat kan niet zonder een goede logistieke inrichting. Het mooie is, dat wij gebruikmaken van heel geavanceerde systemen, maar daarbij ruimte hebben ingebouwd voor de menselijke factor. Dat moet ook. Want logistiek is geen doel op zich. Uiteindelijk draait het om mensen.

Kort CV spreker: Frits van Bruggen (1959) is sinds augustus 2014 hoofddirecteur van de ANWB, precies 4 jaar nadat hij toetrad tot de hoofddirectie. Aanvankelijk vormden Hulpverlening en Verzekeren zijn aandachtsgebieden; begin 2013 werd zijn portefeuille verbreed naar de afdelingen Vereniging en Marketing. Nu stuurt hij een tienkoppige directie aan.Hij is president-commissaris van het Noord-Hollandse Waterleidingbedrijf PWN, lid van de raad van advies van Nationaal Park de Hoge Veluwe en lid van het bestuur van het Ubbo Emmius Fonds van de Rijksuniversiteit Groningen. Van Bruggen studeerde af aan de Rijksuniversiteit Groningen (economie). Na zijn studie werkte hij 25 jaar bij de ING Groep, waarvan de laatste 10 jaar als directeur bij respectievelijk RVS en Nationale-Nederlanden.

Laatst gewijzigd:23 november 2016 15:32