Skip to ContentSkip to Navigation
Centre for Operational Excellence (COPE)
Faculty of Economics and Business
Centre for Operational Excellence (COPE) Activities Congres 2016

Lean versus smart manufacturing

1. Recente ontwikkelingen in lean productie

Vernieuwing in LEAN - academische kennis (Jos Bokhorst - Rijksuniversiteit Groningen)

Inhoud: Veel bedrijven hebben Lean Productie omarmd of zijn hiervoor eerste stappen aan het zetten. Maar wat zijn eigenlijk de achterliggende principes en wat draagt de wetenschap hier aan bij? In deze lezing geeft Jos Bokhorst inzicht in de actuele onderwerpen op Lean Productie gebied die aandacht krijgen vanuit de academische wereld.

Kort CV spreker: Jos Bokhorst is als universitair docent werkzaam in de vakgroep Operations van de Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoeksinteresse gaat uit naar ontwerp- en planningsvraagstukken rond flexibele vraag gestuurde productiesystemen in laag-volume, hoge variëteit omgevingen.

Smart manufacturing in de praktijk (Rogier Venteville - Lean Management Network)

Inhoud: Lean is allang niet meer dan het najagen van verspillingen alleen. Door SMART industrie kunnen steeds meer bedrijven ook SMART customization ofwel Configure To Order toepassen. Een basis om processen sneller te doorlopen met een kwalitatief hoogwaardige output. Het principe werkt natuurlijk prima voor seriematige productiebedrijven, maar steeds meer high mix/low volume en zelfs repair shops maken gebruik van deze technieken om bovengenoemde voordelen te behalen. Wat zijn de bouwblokken achter deze gedachte en vooral, wat is de consequentie voor een organisatie die met SMART customization aan de slag gaat?

Kort CV spreker: R.A. (Rogier) Venteville CPIM, Lean TPM Six Sigma, is werkzaam voor FME Adviesgroep. Zijn specialiteiten zijn Lean Manufacturing, Six Sigma en TPM. Hij heeft 26 jaar productie-ervaring, waarvan zeven specifiek in het begeleiden van Lean-trajecten bij MKB bedrijven.


2. Recente ontwikkelingen in Smart Manufacturing

Smart manufacturing tussen research en toepassing (Jan Post - Rijksuniversiteit Groningen/Philips)

Inhoud: Er is in Nederland nog een flinke kloof tussen het academisch onderzoek naar smart manufacturing en de problemen waar de industrie zich voor gesteld ziet. In de academische wereld is er veel interesse om onderzoek in de diepte te doen, wat mogelijk leidt tot internationale publicaties, terwijl de industrie veel meer gebaat is bij totaal concept, waarmee ook richting kan worden gegeven aan investeringen.

Kort CV spreker: Jan Post is binnen Philips Health Tech Drachten verantwoordelijk voor de strategische samenwerking. Deze samenwerking richt zich niet alleen op Europa maar ook op Nederland en de Noordelijke regio. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in innovatie binnen de industrie en in samenwerking tussen industrie en wetenschap. Binnen Nederland is hij de trekker van de HTSM roadmap Smart Industry en het boegbeeld van de NWA (Nationale Wetenschaps Agenda) Smart industry. Naast zijn functie binnen Philips is hij ook buitengewoon hoogleraar aan de RUG (ENTEG, Digital Fabrication).

Vernieuwing in LEAN - industrie (Dennis Wildeboer - Scania)

Inhoud: Binnen de industrie zien we steeds meer aandacht voor lean principes op andere bedrijfsonderdelen dan de fabriek, zoals in inkoop en supply chain, bij werkvoorbereiding en innovatie, bij planning en fabrieksbesturing. Verder is in de industrie niet alleen aandacht voor continue verbetering, maar ook voor borging van deze verbeteringen in de context van steeds sneller veranderende fabrieken.

Kort CV spreker: Binnen Scania heeft dhr. Wildeboer in de afgelopen elf jaren leidinggevende rollen vervuld op verschillende hiërarchische niveaus. Momenteel werkt hij als Kaizen Teamleader op het lean/SPS office van Scania Production Zwolle. In deze rol begeleidt hij wekelijks roulerende teams van medewerkers in hun eigen verbeterproces op het gebied van veiligheid, ergonomie en kwaliteit.


3. De medewerker in de fabriek van de toekomst

Een nieuwe taakverdeling tussen mens en machine (Sabine Waschull - Rijksuniversiteit Groningen)

Inhoud: De fabriek van de toekomst maakt gebruik van slimme technologieën die gezamenlijk organisaties in staat stellen om zich flexibel aan de eisen van de klant aan te passen. Het gebruik van technologieën zoals ‘cyber-physical systems’, ‘Internet of things’ (IoT) en slimme adaptieve assistent-systemen gaan het werk van de medewerker veranderen. Wat is de rol van de mens in de gedigitaliseerde fabriek van de toekomst? Hoe kunnen wij een collaboratieve werkomgeving ontwerpen met een optimale taakverdeling en ruimte voor de medewerker om te leren? In deze lezing geeft Sabine Waschull vanuit haar onderzoek inzicht in de actuele onderwerpen op het gebied van smart manufacturing en de invloed op de productie medewerker.

Kort CV spreker: Sabine Waschull is als promovenda werkzaam in de vakgroep Operations van de Faculteit Economie & Bedrijfskunde op de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoeksinteresse gaat uit naar vraagstukken rondom het ontwerp van werk binnen smart manufacturing en de interactie tussen medewerkers en intelligente productiesystemen/technologieën. Zij is als onderzoeker betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van een smart manufacturing concept bij Fokker Aerostructures in Hoogeveen.

De medewerker in Lean productie (Harry Gruben - Auping)

Inhoud: De medewerker in Smart Industries kan automatisering prima gebruiken als ondersteuning in een zinvolle arbeidstaak. Bij Auping is veel geautomatiseerd, maar blijven mensen verantwoordelijk. Er ruimte om taken zó vorm te geven dat getalenteerde medewerkers kunnen blijven groeien. Bij kort-cyclisch en repeterend werk is het mogelijk om sociale interactie en bewegingsvrijheid te realiseren.

Kort CV spreker: Harry Gruben is sinds 6 jaar werkzaam als Directeur Operations bij Koninklijke Auping. In die periode is Auping getransformeerd van een op voorraad producerend intern gericht bedrijf naar een op klantorder gestuurd bedrijf. Hierin speelden lean, smart industry en change management een belangrijke rol. Naast zijn functie binnen Operations, is hij op interim basis tevens verantwoordelijk voor Marketing en Innovatie bij het beddenbedrijf. Voor 2010 werkte hij 10 jaar in diverse managementposities bij truckfabrikant SCANIA in Zwolle en Stockholm.


4. Lean versus smart manufacturing

Lean en smart: verhouding in de theorie (Hans Wortmann - Rijksuniversiteit Groningen)

Inhoud: In de academische wereld zijn opmerkelijk weinig studies die Lean en Smart Manufacturing met elkaar in verband brengen. De innovaties die Smart Manufacturing mee brengt, zoals 3D printing, worden vanuit Lean theorie verwelkomd, maar tot op heden niet gebruikt om deze theorie te vernieuwen. De advocaten van Smart Manufacturing beschouwen Lean als een vanzelfsprekendheid – quod non.

Kort CV spreker: Hans Wortmann is hoogleraar Informatie Management bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG. Zijn kennisgebied betreft met name enterprise informatie systemen. Hij is voorzitter van het Lean Manufacturing Netwerk. Zijn huidige onderzoek heeft vooral betrekking op innovatie in verschillende sectoren, zoals productie, logistiek, energie en gezondheidszorg. Hij is eindredacteur van het wetenschappelijke tijdschrift Computers in Industry.

Lean en smart: verhouding in de praktijk (Gert Bossink - VanderLande Industries)

Inhoud: VanderLande Industries is zowel een gebruiker als een leverancier van smart oplossingen. Het blijkt in de praktijk toch vaak, dat smart oplossingen die in onze eigen fabrieken worden voorgesteld, de lean verworvenheden weer teniet kunnen doen. Anderzijds is onze kennis van Lean in ons eigen bedrijf een prima voedingsbodem voor smart oplossingen die wij elders aanbieden.

Laatst gewijzigd:12 januari 2018 14:04