Skip to ContentSkip to Navigation

Customer Insights Center (RUGCIC)

Faculty of Economics and Business
Collaborative research

Rapporten

Jaarlijks ontwikkelt het Customer Insights Center van de Rijksuniversiteit Groningen (RUGCIC) drie onderzoeksrapporten met wetenschappelijke klantinzichten over actuele en relevante thema's voor marketingmanagers.

RUGCIC onderzoeksrapporten

Nieuwe onderzoeksrapporten

Het nieuwste rapport is net verschenen en automatisch verzonden aan de vaste contactpersonen van onze bedrijfsleden. Ondertussen zijn we ook alweer druk bezig met het volgende rapport dat later dit jaar zal verschijnen.

Verschenen onderzoeksrapporten

De korte managementsamenvattingen en inhoudsopgaven van eerder verschenen onderzoeksrapporten zijn hieronder in de tabel voor iedereen gratis te downloaden (tweetalig: Nederlands en Engels). Mocht je meer willen dan kun je de complete versies onderaan deze pagina opvragen, mits je bedrijf lid is...

Rapportinhoud en -samenvattingen

Nederlands: Hoe COVID-19 menselijk gedrag en marketing beslissingen beïnvloedt

Engel: How COVID-19 Influences Human Behaviour and Marketing Decision-Making

Nederlands: Nieuwe inzichten van geschreven Big Data

Engels: New Insights from Written Big Data

Nederlands: Succesvolle productontwikkeling en innovatie

English: Successful Product Development and Innovation

Nederlands: B2B Prijsvorming, welke prijsprocessen onthullen verborgen winsten?

English: B2B Pricing, a systematic pricing process to unlock hidden profits

Nederlands: Kunstmatige Inteligentie en Robots in Marketing

English: Artificial Intelligence and Robotics in Marketing

Nederlands: Marketing Attributie: welk kanaal levert hoeveel toegevoegde waarde?

English: Marketing Attribution: how to measure the contribution of a channel?

Nederlands: Customer Experience (CX): voel jij het ook?

English: Customer Experience (CX): can you sense it?

Nederlands: Loyaliteitsprogramma's: nieuwe inzichten

English: Loyalty programs: new insights

Nederlands: Machine Learning: wat is het en hoe kunnen we het toepassen?

English: Machine Learning: what is it and how can we use it?

Nederlands: Nudges: hoe kleine subtiele aanwijzingen klanten verleiden om jouw merk te gaan kiezen

English: Nudges: how shopping cues seduce customers to choose and buy your brand

Nederlands: Retour afzender: oorzaken en gevolgen van productretouren

English: Return to sender: drivers and consequences of online product returns

Nederlands: Ook altijd zo ontevreden: hoe hechtingsstijlen medewerkersklanten- en bedrijfsrelaties bepalen

English: Can’t get no satisfaction: how attachment styles affect customerand employee-firm relationships

Nederlands: Customer management in een veranderende omnichannel wereld

English: Managing customers in an evolving omnichannel world

Nederlands: Psychologie van de wanbetaler: inzichten om debiteuren te motiveren om te betalen

English: Psychology of the defaulter: how to motivate debtors to pay

Nederlands: Ongestructureerde data: hoe laten we de krachten daaruit los?

English: Unstructured data: can its power be unleashed?

Nederlands: Mobiele marketing: hoe mobiele apparaten de rol van marketing veranderen

English: Mobile marketing: how mobile devices change the role of marketing

Nederlands: Hoe reclame werkt en wat het oplevert

English: How advertising works

Nederlands: Privacy: bedreigingen en kansen voor bedrijven en consumenten

English: Privacy: opportunities and threats for companies and consumers

Nederlands: Sport als marketinginstrument: oranjekoorts. goud waard?

English: Sports as marketing instrument: could it be gold?

Nederlands: Subtiele beïnvloeding: wanneer verantwoorde keuzes geen moeite kosten

English: Subtle influence: when mindless choices result in positive effects

Nederlands: Klantenfeedback: de voorspellende kracht van klanttevredenheid, NPS en andere metrics

English: Customer feedback metrics: the predictive power of customer satisfaction, NPS and other metrics

Nederlands: Prijs van de crisis: hoe omgaan met toegenomen prijsgevoeligheid?

English: Price of the crisis: how to deal with increased price sensitivity?

Nederlands: Spanningsvelden in digitale marketing: strategieën, cases, kansen en meer

English: Tensions in digital marketing: strategies, cases and more

Nederlands: Neuromarketing: ontdek en benut de mening van het brein

English: Neuro marketing: discover and exploit the opinion of the brain

Nederlands: Online branding: het nieuwe meten van merken via sociale media

English: Online branding: brand measurement using social media

Nederlands: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

English: Corporate Social Responsibility

Nederlands: Sociale netwerken en nieuwe media

English: Social networks and new media

Nederlands: Churn: welke klanten dreigen weg te lopen?

English: Churn: which customers could possibly get lost?

Nederlands: Personalisatie: klantspecifieke aanbiedingen op het juiste moment

English: Behavioral Targeting: customer specific offerings at the right moment

Nederlands: Klantexpanse: meer resultaten uit bestaande klanten

English: Customer expansion: more value from existing customers

Nederlands: Analytische concurrentievoordelen: status quo van customer intelligence

English: CCompeting on analytics: status quo of customer intelligence

Nederlands: Recessiemarketing: interessante kansen in minder zonnige tijden

English: Recession marketing: interesting chances in dark economic ages

Nederlands: Implementatiesucces: waarom slagen of falen marketingprojecten?

English: Implementation: why do marketing projects succeed or fail?

Volledig rapport ontvangen?

De complete versies van onze onderzoeksrapporten worden exclusief voor leden van het Customer Insights Center van de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkeld.

Zij kunnen zolang de voorraad strekt gratis enkele volledige exemplaren bijbestellen via cic rug.nl.

Vergeet niet te vermelden of je een hardcopy boek of een PDF wilt en welke taal jouw voorkeur heeft: Nederlands of Engels?

Het is voor niet-leden helaas niet mogelijk om rapporten te bestellen gezien de hoge ontwikkelkostprijs. Wij vragen hiervoor begrip.


RUGCIC onderzoeksrapporten
Laatst gewijzigd:18 maart 2021 13:42
Follow us onlinkedin facebook twitter