Skip to ContentSkip to Navigation
Groningen Digital Business Centre
Faculty of Economics and Business
Groningen Digital Business Centre Blog
Header image Blog GDBC

Blog GDBC

3e GDBC Thesis Award bij Donar / Third GDBC Thesis Award coming up

Datum:04 oktober 2023
Finalists of last year
Finalists of last year

English text below

Op 6 december staat de uitreiking van de Derde GDBC Thesis Award gepland. Een vervolg op de bestaande Aart Bosman Prijs die al enige tijd wordt uitgereikt aan jonge onderzoekers op het gebied van Informatiesystemen. De GDBC heeft in samenwerking met het Ubbo Emmius Fonds en de Jantina Tammes School van de Rijksuniversiteit Groningen het initiatief nieuw leven ingeblazen en omgedoopt tot de meer toepasselijke Digital Business Award, die nu voor de derde keer wordt uitgereikt.

Veertien ingezonden papers (uit 2022), allemaal gerelateerd aan digitaal ondernemen in de breedste zin van het woord, zijn vooraf beoordeeld door de jury (bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de RUG).

Drie jonge studenten zijn geselecteerd om aanstaande woensdag 6 december hun scriptieonderwerpen en resultaten te presenteren in Martiniplaza. Na deze drie presentaties beslist de jury wie respectievelijk 500 euro (3e prijs), 1000 euro (2e prijs) en 2000 euro (1e prijs) ontvangt. Tijdens de beraadslaging van de jury zal Gert Jan Mellema een presentatie geven over digital business in het algemeen en zijn bedrijf Nexler in het bijzonder.

Daarna volgt de prijsuitreiking, waarna een drankje en buffet wacht. Een bezoek aan de basketbalwedstrijd Donar - Leeuwarden vormt het sluitstuk van het programma. Schrijf je dan hier in en doe mee!

De drie genomineerde studenten zijn Hilda Lockhorn, Fabia Höhne Tarragona en Rutger Bijl.

----------------------------------------------

The presentation of the Third GDBC Thesis Award Digital Business is scheduled for December 6. A follow-up to the existing Aart Bosman Prize that has been awarded to young researchers in the field of Information Systems for some time. The GDBC, in collaboration with the Ubbo Emmius Fund and the Jantina Tammes School of the University of Groningen has revived the initiative and renamed it the more appropriate Digital Business award, which is now being presented for the third time.

Fourteen submitted papers (from 2022), all related to digital business in the broadest sense of the word, have been assessed in advance by the jury (consisting of business and University of Groningen representatives).

Three young students have been selected to present their thesis topics and results this Wednesday, December 6, in Martiniplaza. After these three presentations, the jury will decide who will receive 500 euros (3rd prize), 1000 euros (2nd prize) and 2000 euros (1st prize) respectively. During the time that the jury is deliberating, Gert Jan Mellema, will present about digital business in general and his company in particular.

Then the awards ceremony, after which the group will walk to the Donar stadium where a drink and buffet awaits. A visit to the basketball match Donar - Leeuwarden will be the final part of the program. Please register here and join us!

The three nominated students are Hilda Lockhorn, Fabia Höhne Tarragona and Rutger Bijl.