Skip to ContentSkip to Navigation
Groningen Digital Business Centre
Faculty of Economics and Business
Groningen Digital Business Centre Blog
Header image Blog GDBC

Blog GDBC

GDBC Thesis award nominee: Hilda Lockhorn

Datum:04 oktober 2023
Hilda Lockhorn
Hilda Lockhorn

Mijn naam is Hilda Lockhorn en ik ben geboren en getogen in Groningen. Afgelopen juli ben ik afgestudeerd voor de master IT-recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Met een vader als directeur van een IT-bedrijf is de passie voor IT en innovaties er met de paplepel ingegoten. In het eerste jaar van mijn bachelor rechtsgeleerdheid was de keuze voor de afstudeerrichting IT-recht dan ook snel gemaakt.

Vanuit daar is de passie en interesse voor het snijvlak van recht en technologie verder gegroeid en heb ik na afronding van mijn bachelor ook de master IT-recht afgerond. Sinds november 2022 kom ik dagelijks in aanraking met de combinatie van IT, innovatie en recht in mijn baan als Legal Innovation Professional bij Eiffel.

Eén van de punten wat mijn interesse wekt voor IT-recht is hoe het soms wat trage recht omgaat met de snelle technologische ontwikkelingen van vandaag de dag. Door snelle technologische ontwikkelingen ontstaan er nieuwe vraagstukken met betrekking tot het recht.

In mijn master-scriptie “Met je hoofd in de wolken: zien we de risico’s van online werken nog wel?” onderzoek ik de gevolgen van servitization. Servitization is de verschuiving van eigendom naar gebruik of dienstverlening. Denk hierbij aan een Netflix-abonnement: daar waar je vroeger een film kocht (eigendom) maak je nu gebruik van een (streamings-)dienst. Dit kan lijden tot leveranciersafhankelijkheid nu er geen sprake meer is van eigendom, maar men meer afhankelijk is van de dienstverlener.

In mijn master-scriptie heb ik onderzoek gedaan naar de door de literatuur voorgeschreven oplossingen voor de nadelige gevolgen van deze verschuiving en hoe er daadwerkelijk in de rechtspraak en praktijk mee om wordt gegaan. Voor dit onderzoek sprak ik met leveranciers én gebruikers van IT-dienstverlening om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen.