Skip to ContentSkip to Navigation
Groningen Digital Business Centre
Faculty of Economics and Business
Groningen Digital Business Centre Blog
Header image Blog GDBC

Blog GDBC

GDBC Thesis award nominee: Rutger Bijl

Datum:21 november 2023
Rutger Bijl
Rutger Bijl

Mijn naam is Rutger Bijl. Inmiddels is het alweer ongeveer een jaar geleden dat ik mijn gouden mapje heb mogen ophalen voor het afronden van de MSc Supply Chain Management. En nu ben ik vereerd om genomineerd te zijn voor de GDBC Thesis Awards. Daarvoor dank naar de jury, maar vooral ook naar mijn scriptie begeleider, Marvin Hanisch, die mij sterk aanmoedigde om mij aan te melden.

Tijdens mijn studie heb ik voornamelijk kennis en vaardigheden op gedaan in het inrichten en optimaliseren van ketens en processen. Daarbij werd vaak gekeken naar hoe dit met innovatieve technologieën nog beter kon. Eén technologie in het bijzonder trok daarbij mijn aandacht, mede omdat ik tijdens mijn studie in aanraking kwam met de bedrijven (NorthChain en FlowChain Academy) waar ik inmiddels voor werk en die daarmee iets deden: blockchain technologie. Een technologie die wereldwijd bekend is van Bitcoin, maar een veel groter potentieel heeft dan alleen cryptocurrencies. In mijn scriptie heb ik getracht te onderzoeken wat dat voor organisaties precies is.

Door bestaande use cases te analyseren, desk research te doen, en op basis van interviews met experts, heb ik proberen te onderbouwen hoe organisaties blockchain in kunnen zetten als governance instrument. Door de mogelijkheden die blockchain biedt, kunnen organisaties het inzetten om bedrijfsprocessen en samenwerkingen compleet anders te organiseren. Daarmee fungeert blockchain technologie als een middel om coördinatie- en controle mechanismes (zoals vertrouwen en contracten) zowel aan te vullen als mogelijk te vervangen.

Inmiddels verzorg ik vanuit FlowChain Academy een Learning Community over blockchain technologie voor organisaties op de Rijksuniversiteit Groningen. Ik vind het een tof idee dat ik de kennis, die ik voornamelijk heb opgedaan tijdens het schrijven van mijn scriptie, nu door kan geven aan andere studenten.