Skip to ContentSkip to Navigation
FEB for BusinessOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

FEB for Business

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
FEB for BusinessBusiness SchoolCursussenHR Top Executive Leadership Programme

HR Top Executive Leadership Programme – Connecting HR with Business Strategy

Een zesdaagse opleiding speciaal ontwikkeld voor HR-directeuren en HR-managers. Centraal in Nederland aangeboden.

Als HR-manager bent u verantwoordelijk voor de inrichting van het thema leiderschap in een organisatie. Zaken als selectie, ontwikkeling en beoordeling van management komen daarbij dagelijks aan bod. Dit alles dient in het licht te worden gezien van de strategische ontwikkelingen van de organisatie, en de context waarin die organisatie zich bevindt.

In deze zesdaagse leergang wordt aandacht besteed aan het combineren van macro-, meso- aan micro-vragen. Daarbij krijgt u antwoord op vragen als: Wat zijn de ontwikkelingen in de buitenwereld die relevant zijn voor organisaties? Hoe zijn deze ontwikkelingen gerelateerd aan de strategie van de organisatie? Op welke wijze zijn deze factoren uiteindelijk van invloed op het thema leiderschap? En uiteraard, wat betekent dit voor de inrichting van het thema leiderschap in organisaties, en voor de rol van HR? Het antwoord op deze vragen draagt bij aan de strategische partnerrol van HR.