Skip to ContentSkip to Navigation
Centre for Operational Excellence (COPE)
Faculty of Economics and Business
Centre for Operational Excellence (COPE) Projects E-Global

E-Global bestanden

De markt voor e-commerce groeit jaarlijks met dubbele cijfers, maar slechts weinig retailers maken winst met hun online activiteiten. Toch liggen er veel kansen voor online succes. Om logistieke operaties te verbeteren is er gewerkt aan nieuwe efficiëntere en effectievere concepten. Naast economische aspecten is er ook gekeken naar duurzaamheid. Onderstaand de koppelingen naar enkele openbare artikelen en blogs. Ook zijn enkele events, projectgroepen en deelonderzoeken uitgelicht op deze pagina.

E-Global in de pers
Vanuit het E-Global project zijn inzichten van verschillende e-commerce logistieke thema’s in de media verschenen. Onderstaand de koppelingen naar enkele openbare artikelen en blogs.

E-Global Eindcongres
De koppelingen van de presentaties tijdens het E-Global Eindcongres vindt u op de congrespagina.

Verpakken op maat
De pakketbezorger belt aan met een enorme doos. Bij opening rolt er een piepklein voorwerp uit, omhuld door plastic met lucht. Iedereen die weleens online bestelt, kent het fenomeen. Kan dat nou niet slimmer? Onder leiding van de Fontys Hogeschool Venlo werd dit uitgezocht. Onderstaand de koppelingen naar enkele verslagen van dit thema.

Voorraadbeheer & E-commerce
E-commerce brengt voorraadbeheer en marketing bij elkaar. Samenwerking tussen voorraadbeheerders en marketeers zorgt ervoor dat je snel kan schakelen. Maar hoe organiseer je dat? E-Global heeft de krachten gebundeld met IMCC-leden die mee willen denken over innovatieve concepten op het snijvlak van voorraadbeheer en e-commerce. Onderstaand de koppelingen naar enkele verslagen van deze werkgroep en de presentaties gegeven tijdens de Nationale Voorraaddag!

Omnichannel E-fulfillment
Het E-Global project heeft twee ShoppingTomorrow expertgroepen begeleid. Samen met e-commerce professionals zijn uitdagingen, problemen, kansen en ambities in kaart gebracht en toekomstvisies ontwikkeld. Ook zijn onder andere de volgende vragen beantwoord: Hoe ziet de e-fulfilment van de toekomst eruit en waar moet je morgen al mee aan de slag gaan? Wat willen we kunnen op omnichannel e-fulfilment gebied als we alles zouden kunnen doen? Welke kansen kunnen er ontstaan? En worden deze kansen groter in de toekomst als het online aandeel stijgt en er meer schaalgrootte in de e-commerce is? Onderstaand de koppelingen naar de bluepapers en de presentaties gegeven tijdens de Webwinkel Vakdagen.

E-Global Tussentijds Congres
Op 7 maart 2018 vond het tussentijdse E-Global Congres plaats waar in zeven inspirerende presentaties de verschillende aspecten van het E-Global project zijn besproken. Onderstaand de koppelingen naar de presentaties en het verslag van deze dag.

Laatst gewijzigd:29 november 2019 13:27