Skip to ContentSkip to Navigation

Centre for Operational Excellence (COPE)

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Centre for Operational Excellence (COPE)Partners

Mogelijkheden

Samenwerkingsmogelijkheden met COPE

Als expertisecentrum COPE ontwikkelen wij innovatieve oplossingen voor problemen in de praktijk. De samenwerkingsverbanden die wij met bedrijven en non-profit organisaties aangaan, kunnen verschillende vormen aannemen afhankelijk van de beoogde doelen. Vaak nemen organisaties een lidmaatschap bij ons centrum, maar vooral voor kortlopende activiteiten zijn ook andere vormen mogelijk.

Interesse in een samenwerking? Wij gaan graag met u in gesprek om de opties te bespreken. Op deze pagina treft u een indruk van de mogelijkheden.


Blijvend profiteren van de nieuwste wetenschappelijke inzichten

Lidmaatschap
COPE biedt vier typen lidmaatschap: Basis, Plus, Premium en Research. De voordelen per lidmaatschap zijn hieronder overzichtelijk samengevat. Naast de lidmaatschappen bieden wij ook maatwerk.

Verdieping van kennis: een wetenschappelijk streep onder uw praktijkbeslissingen
Wij bieden medewerkers van alle bedrijven die lid zijn, mogelijkheden voor het verbreden en verdiepen van hun kennis op het gebied van (1) Voorraadbeheer en onderhoudsplanning, (2) Smart manufacturing en services, (3) Logistiek en (4) Supply Chain Management. Dit kan onder meer via COPE workshops en het COPE congres. Voor Premium leden is er zelfs de mogelijkheid voor in-house workshops op maat.

Via COPE komen bedrijven met elkaar in contact en kunnen zodoende ook van elkaar leren. Leden krijgen direct toegang tot onze medewerkers voor het stellen van vragen. Als u lid bent, kunt u onze onderzoekers bovendien uitnodigen voor het geven van input tijdens bijeenkomsten.

Contact met de medewerkers van morgen
De lidmaatschappen van COPE bieden diverse mogelijkheden voor contact met studenten. De afdeling Operations van de Rijksuniversiteit Groningen (waarvan COPE deel uitmaakt) verzorgt onderwijs in vier verschillende Master programma’s: "Technology and Operations Management", "Supply Chain Management", "Econometrics, Operations Research, and Actuarial Sciences" en "Technische Bedrijfskunde". Veel van deze studenten zoeken een stageplaats voor het uitvoeren van hun afstudeeronderzoek. En na hun afstuderen zoeken zij natuurlijk een baan.

COPE biedt bedrijven de mogelijkheid om stageplaatsen aan te bieden aan deze studenten. Voor de meeste lidmaatschappen (behalveBasis) biedt COPE ook de mogelijkheid om een inhoudelijk meerjarenplan op te stellen voor stageplaatsen. Verder worden mogelijkheden geboden voor het onder de aandacht brengen van vacatures en in-housedagen bij het bedrijf. Ook kunnen bedrijven een gastcollege geven (afhankelijk van het type lidmaatschap).

cope

Uitvoeren van innovatieprojecten
Door met een universiteit samen te werken binnen een innovatieproject, profiteert u van verfrissende nieuwe inzichten en de nieuwste wetenschappelijke kennis. Afhankelijk van het precieze vraagstuk en in nauw overleg met het bedrijf kan een project worden opgezet dat door studenten en/of medewerkers van COPE wordt opgepakt.

Als dit door studenten wordt uitgevoerd, noemen we het “student consultancy”. Dit is vooral geschikt voor kortlopende trajecten met een duidelijke doelstelling. Als de innovatieve uitdagingen wat groter zijn, bijvoorbeeld voor green-field studies of projecten met impact op de lange termijn, kan ook gekozen worden voor inzet van de wetenschappelijke staf van COPE. Een combinatie van studenten en wetenschappelijke staf kan natuurlijk ook.

Student consultancy is mogelijk voor alle soorten lidmaatschap. Het Research lidmaatschap biedt uitgebreide mogelijkheden om projecten door de wetenschappelijke staf uit te laten voeren. Buiten de lidmaatschapsstructuur om kunnen ook projecten opgezet worden, uiteraard tegen een nader overeen te komen vergoeding.

Fundamenteel onderzoek door onze experts
Vaak bestaan er ideeën en concepten die veelbelovend zijn, maar waarvan de opbrengsten op korte termijn te onzeker zijn voor bedrijven om er veel tijd en geld in te investeren. Tegelijkertijd kunnen dit ook de ideeën zijn die op langere termijn voor meerdere bedrijven of zelfs de hele branche een grote vooruitgang zouden kunnen betekenen.

COPE biedt de mogelijkheid om projecten op te zetten waarin meerdere bedrijven samenwerken met de universiteit om nieuwe grensverleggende concepten voor de toekomst te ontwikkelen. In veel gevallen wordt het initiatief voor dit soort projecten door COPE genomen en worden leden van COPE uitgenodigd voor deelname. Maar het is ook mogelijk dat een bedrijf zelf het initiatief neemt. De financiering van het project dient (ten dele) van de deelnemende groep bedrijven te komen en daarnaast probeert COPE subsidies te verwerven voor het project.

Interesse?
Ook profiteren van de voordelen van samenwerking? Neem contact met ons om de mogelijkheden te bespreken voor uw bedrijf.

Laatst gewijzigd:21 december 2017 15:34
printView this page in: English