Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsbibliotheekOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Universiteitsbibliotheek

UniversiteitsbibliotheekErfgoedTentoonstelling: Dear reader. Don't read

Collectie conceptuele kunstenaarsboeken Universiteitsbibliotheek

John Baldessari: Choosing Green Beans, 1972
John Baldessari: Choosing Green Beans, 1972

De Universiteitsbibliotheek Groningen bezit een grote collectie conceptuele kunstenaarsboeken.

In dit genre binnen de beeldende kunst is het concept, ofwel het idee, het belangrijkste aspect van het kunstwerk. De boeken bevatten teksten en afbeeldingen die een situatie of gebeurtenis in gedachten bij de lezer oproepen door middel van instructies, notities, omschrijvingen, schetsen, kaarten, grafieken en foto’s.

In de jaren zestig zetten conceptuele kunstenaars zich af tegen de commercialisering van de kunst. Ze trokken zich weinig aan van de kunsthistorische en financiële waardebepalingen van kunst. Door het concept als uitgangspunt voor een kunstwerk te nemen, kreeg deze voorrang op de tentoonstelbare vorm. Een conceptueel kunstwerk hoefde niet per se een tastbaar object te zijn dat binnen de muren van een museum of galerie getoond kon worden. Door voor die tijd nieuwe kunstmedia zoals fotografie, video, geluidsbanden en film te gebruiken, zochten zij naar nieuwe manieren om het museum en de kunstmarkt te omzeilen en zich rechtstreeks tot de toeschouwer te richten.

Hoewel het kunstenaarsboek al langer bestond, werd het voor conceptuele kunstenaars een democratisch middel waarmee ze op grote schaal ideeën konden verspreiden. Door de boeken zelf in oplage te produceren, werden deze beschikbaar en betaalbaar voor iedereen.

Laatst gewijzigd:15 oktober 2018 14:52
printView this page in: English