Skip to ContentSkip to Navigation
Expertisecentrum HRM&OBOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Expertisecentrum HRM&OB

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Expertisecentrum Human Resource Management & Organisational BehaviourProjectenUsing CreativityOnderzoek

Projecten

.

Co-creatie en samenwerking met organisaties

Samen met organisaties (vooral in Noord Nederland) willen we een beter begrip krijgen van de rol van creativiteit in organisaties. Wilt u profiteren van onze expertise en meer halen uit de creativiteit van uw medewerkers?

Onder Services leest u meer over de mogelijkheden. Of bel gerust een keer met Bernard Nijstad. Hij staat u graag te woord.


Lopende onderzoeken

Ons team heeft al een aantal onderzoeksprojecten opgestart rondom verschillende creativiteit vraagstukken. U kunt aan één of meer van de volgende projecten deelnemen en de uitkomsten ervan gebruiken voor uw eigen organisatie:

Gerben Tolkamp
Gerben Tolkamp

1.   Individuele creativiteit in organisaties

Hoe stimuleer je creatief werkgedrag? Moet je creatieve medewerkers met rust laten en veel vrijheid geven, of ze juist onder druk zetten en hoge eisen stellen? Promovendus Gerben Tolkamp gaat op zoek naar antwoorden op deze vragen.


Suqing Wu
Suqing Wu

2.   Creativiteit in teams

Onderzoek laat zien dat conflict positieve gevolgen kan hebben voor de creativiteit binnen teams. Ander onderzoek laat echter zien dat samenwerking cruciaal is om tot creatieve teamprestaties te komen. Hoe kan productief conflict worden gestimuleerd zonder coöperatie te ondermijnen? Suqing Wu houdt zich als promovenda met deze vragen bezig.


3.   Van creativiteit naar innovatie

Van een goed idee naar waardevolle innovatie is een lang proces. Stakeholders dienen te worden overtuigd, er zijn investeringen nodig, prototypes moeten worden ontwikkeld etc. Wat bepaalt of creativiteit in de organisatie daadwerkelijk leidt tot innovatie? Hoe kun je dat vooraf enigszins inschatten? Op dit project zullen één of twee postdoctorale onderzoekers worden aangesteld.


Bernard Nijstad
Bernard Nijstad

4.   Een systeembenadering van creativiteit

Individuen werken in teams of afdelingen, en teams functioneren binnen een organisatie. Hoe beïnvloeden deze verschillende niveaus elkaar? Hoe vertaalt bijvoorbeeld concurrentiedruk van een organisatie zich in de manier waarop individuen functioneren of met elkaar samenwerken? En waarom profiteert één organisatie meer van de creativiteit van medewerkers dan een andere organisatie? Projectleider Bernard Nijstad werkt aan deze vragen.


Laatst gewijzigd:06 november 2017 15:28
printView this page in: English