Skip to ContentSkip to Navigation
Expertisecentrum HRM&OBOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Expertisecentrum HRM&OB

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Expertisecentrum Human Resource Management & Organisational BehaviourProjectenUsing CreativityOnderzoek

Doel en visie

.

Creativiteit benutten

Creativiteit blijkt vaak een drijvende kracht bij het oplossen van problemen binnen bedrijven. Het geeft andere inzichten en leidt tot innovatie. Creativiteit lijkt echter ongrijpbaar: het willen sturen of “afdwingen” van creativiteit klinkt bijna paradoxaal. Toch is ieder mens in staat tot creativiteit en hebben werkomstandigheden een grote invloed op het creatief functioneren van individuen en teams in organisaties. In ons onderzoek gaan wij op zoek naar manieren om de creativiteit van medewerkers optimaal te benutten. Het doel is om een beter begrip te krijgen van de rol van creativiteit in organisaties.


.

Onze drie uitgangspunten:

1. Bij het stimuleren en benutten van creativiteit treden bepaalde spanningen op.

  • Moet je creatieve medewerkers de vrijheid geven, of moet je ze onder druk zetten om tot goede ideeën te komen?
  • Moet je conflict en onenigheid stimuleren / toelaten, of is samenwerking belangrijker?
  • Moet creativiteit en innovatie gericht zijn op verfijning en efficiency (exploitatie) of op geheel nieuwe markten, producten en diensten (exploratie)?

Wij merken dat het vaak gaat om de juiste balans of combinatie van factoren.

2. Organisaties zijn systemen die functioneren op verschillende niveaus.
Individuen werken in teams of afdelingen die samen de organisatie vormgeven. Om creativiteit en innovatie te begrijpen moet je de relaties tussen individuen, teams en de organisatie als entiteit begrijpen.

  • Hoe kan een idee van een individu uiteindelijk bijdragen aan de innovatiekracht van de hele organisatie?
  • Hoe beïnvloedt organisatiestructuur het creatief functioneren van een team of een individuele werknemer?

3. Het is wetenschap mét en vóór de praktijk.
Het doel is te komen tot toepasbare kennis, waar organisaties hun voordeel mee kunnen doen. Samenwerken levert hierbij een win-win situatie op: organisaties kunnen gebruik maken van onze kennis en de nieuwste inzichten en wij leren graag van de praktijk van organisaties. Dit doen wij door op onze website tools en resources aan te bieden, rapporten te leveren aan deelnemende organisaties en door activiteiten zoals seminars, workshops, en een congres te organiseren.


Meer informatie over het doel van ons onderzoek?

Bekijk de video:


Hoe innovatief is uw organisatie?

innovatie scan
Laatst gewijzigd:06 november 2017 14:56
printView this page in: English