Skip to ContentSkip to Navigation

Groningen Digital Business Centre

Faculty of Economics and Business
Groningen Digital Business Centre Blog
Header image Blog GDBC

Blog GDBC

Rabobank over samenwerking met student consultants: "Professioneel rapport met concrete adviezen"

Datum:09 maart 2020
Hoofdkantoor Rabobank
Hoofdkantoor Rabobank

Vanuit het Groningen Digital Business Centre (GDBC) brengen we talentvolle studenten in contact met digitale ondernemingen. Zo creëren we stageplekken, ontwikkelen we zogeheten learning communities en zetten we student consultancy opdrachten op. Dit laatste houdt in dat bedrijven student consultants kunnen inhuren om aan de slag te gaan met een digitaal vraagstuk. Zo schakelde Rabobank recentelijk studenten in om te onderzoeken wat bedrijven binnen de horecasector doen aan duurzaamheid en waar ze tegenaan lopen. Met behulp van interviews en big data kwamen de studenten tot een gedegen advies.

Joyce Ohello werkt op de afdeling Strategie & Innovatie van Rabobank waar ze intensief bezig zijn met het thema duurzaamheid. “De student consultants hebben voor ons een beeld geschetst van de problemen die zich momenteel voordoen bij bedrijven en welke mogelijke oplossingen er zijn. Dit leverde een professioneel rapport op met concrete adviezen.” De deelnemende studenten waren volgens Ohello erg zelfstandig. Daarnaast hadden ze diverse studieachtergronden en deze verschillende invalshoeken hebben zeker aan het mooie resultaat bijgedragen. 

Zo volgt Joran Kuperus momenteel de masterstudie Strategic Innovation Managament en studeerde hij voorheen rechten. Deze academische kennis kwam goed van pas tijdens de opdracht. Naast het inventariseren van de problemen binnen de sector, is er namelijk ook een juridische analyse uitgevoerd. Op basis hiervan hebben de studenten een plan van aanpak gemaakt en gekozen voor een combinatie van interviews en data analyse.

Kuperus: “Het was erg leerzaam om met allerlei partijen samen te werken. Hierdoor waren we van veel factoren afhankelijk en moesten we constant bijsturen. Met de theorie was ik wel bekend, maar die dynamiek is iets wat je alleen leert in de praktijk.” Hij licht toe dat de opdracht hem een duidelijk beeld heeft gegeven van hoe het is om in de consultancy te werken.

Marc Polten liep eerder al stage bij een consultancybureau en doet nu de master International Financial Management. “Het leuke aan de student consultancy opdracht was dat we heel veel verantwoordelijkheid en vrijheid kregen. We moesten alles zelf opzetten en organiseren. Bovendien was de begeleiding vanuit de Rabobank erg goed. We hadden regelmatig contact en ze waren altijd bereid om onze vragen te beantwoorden.” Polten geeft aan dat het hard werken was, maar dat het een erg waardevolle ervaring voor hem is.

Uit het advies van de student consultants komt naar voren dat er grote verschillen bestaan tussen de bedrijven in de horecasector. Sommige bedrijven focussen zich bijvoorbeeld volledig op duurzaamheid, waar andere bedrijven denken dat deze ontwikkeling alleen maar kosten met zich meebrengt. Ook hebben de bedrijven erg verschillende opvattingen over hun klanten. “We hebben uitgewerkt hoe Rabobank met deze uiteenlopende visies om kan gaan en wat de mogelijke kansen en bedreigingen zijn”, aldus Polten. 

De samenwerking is de betrokken partijen goed bevallen. Maarten Boelens is Innovation Manager bij Rabobank en is blij dat dit op hun pad is gekomen: “We staan er zeker voor open om nogmaals een opdracht uit te laten voeren door student consultants van de Rijksuniversiteit Groningen. Ik kan het andere organisaties dan ook alleen maar aanraden om dit ook te proberen.” Volgens Boelens en Ohello leverde het rapport interessante inzichten op die geschikt zijn om toe te passen in de praktijk.  

Geïnteresseerd om deel te nemen aan een student consultancy opdracht met uw onderneming? Dan kunt u contact opnemen met Bas Baalmans (Projectleider Groningen Digital Business Centre). Studenten kunnen hiervoor terecht bij Career Services.