Skip to ContentSkip to Navigation
Centre for Operational Excellence (COPE)
Faculty of Economics and Business
Centre for Operational Excellence (COPE) Activities Congres 2013

Lean en continue procesverbetering in de zorg en productie

Ronde 1

Lean en lead time performance (Kees Ahaus en Oskar Roemeling - Rijksuniversiteit Groningen) - Presentatie, presentatie 2

Inhoud: Kees Ahaus geeft een korte introductie over lean in de gezondheidszorg. Lean wordt vaak gezien als benadering om de waarde voor klanten te verhogen en verspilling te elimineren. Wij zien dat echter als eerste stap en zien lean toch ook vooral als benadering om variabiliteit en capaciteits-, tijds- en voorraadbuffers te reduceren. Na de korte introductie over lean in de gezondheidszorg gaat Oskar Roemeling in op de boeiende vraag in hoeverre een lean journey van meerdere jaren met vele geïmplementeerde lean interventies leidt tot verbetering van de lead time performance in een ziekenhuislaboratorium.

Kort CV spreker: Kees Ahaus is UMCG-hoogleraar Healthcare Management aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen, hij is tevens directeur van het kennisinstituut CBO (een TNO company), is voorzitter van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement en lid van de Dutch Academy for Quality, een wetenschappelijke raad waaraan wordt deelgenomen door hoogleraren van verschillende Nederlandse universiteiten die onderwijs verzorgen en onderzoek doen op het terrein van kwaliteitsmanagement.

Kort CV spreker: Oskar Roemeling is onderzoeker/promovendus aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde, vakgroep Operations en doet onderzoek naar lean interventies in de gezondheidszorg, een onderzoek dat wordt gefinancierd door Achmea en dat sterk gerelateerd is aan de Stichting Lean in de Zorg (LidZ).


Ronde 2

Lean doen op de werkvloer (Michiel Smit en Vincent van der Hoek - Flow-in-Motion)

Inhoud: Naast een sterk theoretisch fundament, is de ware essentie achter Lean het bekijken, analyseren en uitdagen van de huidige processen op de werkvloer. Belangrijk is dit samen met de medewerkers te doen, in kleine stappen, zodat het niveau behouden blijft en de verandering organisatiebreed wordt gedragen. Die betrokkenheid van de medewerkers is immers de basis voor succesvol, continue verbeteren. Michiel Smit en Vincent van der Hoek van Flow-in-Motion vertellen u in deze sessie onder andere hoe zij via de 'Werkplek Makeover in 1 dag' samen met de werknemers op de vloer het 5S model implementeren.

Kort CV spreker: Michiel Smit heeft zijn sporen verdiend in de producerende wereld, waar hij opgeleid is tot Lean Advisor. Zodoende heeft hij meerdere Value Stream sessies begeleidt, 5S opgezet, SMED acties uitgevoerd, TPM opgezet en procesverbeteringen doorgevoerd.

Kort CV spreker: Vincent van der Hoek is jarenlang Business unit manager geweest bij een ICT bedrijf en heeft daar veel projecten begeleid die als doel hadden om bedrijfsprocessen te optimaliseren met de Lean filosofie en deze duurzaam in de organisatie te laten aarden. "Doe alleen het noodzakelijke en de rest niet" is zijn motto.

Lean Production Control (Jekele Raukema - Raukema bedrijfsprocessen)

Inhoud: In de lezing wordt een uitleg gegeven van de principiële werking van LPC. Een belangrijk aspect is het visualiseren van de voortgang van de productie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt aangegeven hoe met behulp van LPC verbetermogelijkheden zichtbaar worden gemaakt en hoe LPC de aanjager is van het continue verbeterproces.

Kort CV spreker: ir. Jekele Raukema (1950) heeft werktuigbouwkunde gestudeerd in Twente. Hij heeft onder meer gewerkt bij Coopers en Lybrand (invoeren ERP systemen) en bij Fuji Photo Film in Tilburg (planning manager). Sinds 1994 werkt hij als zelfstandig adviseur. In 2006 heeft hij, samen met softwarebureau Advidata, het software pakket en de lean methode Lean Production Control ontwikkeld waarmee complexe productieprocessen eenvoudig kunnen worden beheerst.


Ronde 3

Regie op Locatie (Pieter de Kroon - Vanboeijen)

Inhoud: De langdurige zorg staat voor grote veranderingen. Veel instellingen hebben de ambitie om professionals de regie te geven over hun eigen werk en cliënten de regie over hun eigen leven. Dat past bij de nieuwe kijk op zorg waarbij participatie en eigen verantwoordelijkheid centraal staan. Uitgaan van eigen kracht van cliënten, verwanten, vrijwilligers en professionals is de toekomst van de zorg. De benadering Regie Op Locatie (ROL) van Vanboeijen ondersteunt dit. Centraal staat een goed leven voor de cliënt, mooi werk voor de medewerker en een financieel gezonde organisatie. Regie op Locatie combineert lean om de processen te verbeteren, de leiderschapstheorie U teneinde een verandering in houding en gedrag te bereiken en het geven van zeggenschap aan medewerkers en cliënten en hun naasten.

Kort CV: Pieter de Kroon is bestuurder (CEO) van Vanboeijen, een organisatie die in Drenthe en daarbuiten zorg en begeleiding biedt aan mensen met een verstandelijke handicap . Met het op lean gebaseerde concept Regie op Locatie won Pieter de Kroon eerder dit jaar de prijs als Business Improvement Manager van het jaar 2013. Hij was eerder vice voorzitter van het bestuur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Laatst gewijzigd:26 oktober 2016 15:12