Skip to ContentSkip to Navigation
Centre for Operational Excellence (COPE)
Faculty of Economics and Business
Centre for Operational Excellence (COPE) Activities Congres 2013

Workshop Apenheul

Workshop logistiek en procesverbetering bij Apenheul (Iris F.A. Vis - Rijksuniversiteit Groningen)

Inhoud: In deze workshop verkennen Iris Vis en Paul Buijs graag samen met u kansen voor verbeteringen in de logistieke processen bij Apenheul. In een van de keynotes heeft de directeur van Apenheul, Coen de Ruiter, een schets gegeven van de uitdagingen bij Apenheul. Aan de hand van een drietal thema's en bijbehorende stellingen zullen mogelijke oplossingsrichtingen worden verkend en inschattingen van kans op succes worden gemaakt.

Kort CV spreker: prof. dr. Iris Vis is sinds februari 2011 hoogleraar Industrial Engineering aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Vis heeft vele projecten uitgevoerd in samenwerking met het bedrijfsleven en dienstverlenende organisaties, resulterend in een combinatie van fundamenteel onderzoek en praktisch toepasbare resultaten. Vis leidt momenteel onderzoeksprojecten bij enkele Universiteitsbibliotheken. Binnen de Dinalog projecten "Cross-chain order fulfillment coordination for internet sales" en "Cargo Hitching" wordt actief samengewerkt in onderzoek met SIOB, VOB en openbare bibliotheekorganisaties zoals Biblionet Groningen en Bibliotheek Midden-Brabant.

Kort CV spreker: Drs. Paul Buijs werkt sinds oktober 2010 bij de Rijksuniversiteit Groningen aan zijn promotieonderzoek getiteld "Samenwerking en synchronisatie in de distributielogistiek". De verschillende projecten binnen dit promotieonderzoek worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met meerdere regionale en Europese logistiek dienstverleners.

Laatst gewijzigd:26 oktober 2016 15:12