Skip to ContentSkip to Navigation
Centre for Operational Excellence (COPE)
Faculty of Economics and Business
Centre for Operational Excellence (COPE) Activities Congres 2013

Onderhoudsplanning en service logistiek

Ronde 2

Stuk Bij Aankomst: Oplossen en Voorkomen (Johan Faes - Faes Group BV)

Inhoud: De invloed van dead on arrivals (DOA's) op het netto bedrijfsresultaat. DOA's zijn een doorn in het oog voor veel bedrijven. Toch krijgt dit onderwerp vaak niet de aandacht die het verdient terwijl de belangen enorm kunnen zijn. Deze faalkosten worden vaak toegewezen aan de verpakking terwijl het juist meestal het proces eromheen is wat extra aandacht nodig heeft. Faes Group heeft een web-based applicatie (PackAssist) ontwikkeld die een oplossing voor dit probleem biedt.

Kort CV spreker: Johan Faes is in 1987 gestart met een eenmanszaak die eerst voornamelijk duurzame verpakkingen (flightcases) produceerde voor de pro-audio- en muziekindustrie. Later is de afzetmarkt vergroot, het productfolio uitgebreid en consultancy- en engineeringscapaciteit toegevoegd. Uit een alliantie met een Amerikaanse producent onstond Faes Group dat bestaat uit 3 bedrijven; Faes Cases (productie), FPC Beyond Packaging (dienstverlening) en SKB Europe (distributie). Faes Group heeft vestigingen in België en in India, 57 werknemers en een jaarlijkse omzet van ruim 10 miljoen euro.

Op zoek naar het beste onderhoudsmoment (Gerolf de Boer - ORTEC)

Inhoud: Voor veel complexe kapitaalgoederen vertegenwoordigen de kosten van onderhoud en (service) logistiek een groot deel van de Total Cost of Ownership. In de logistieke sector is preventief onderhoud nog vaak de norm. Maar is preventief onderhoud altijd de beste strategie? Het consortium van bedrijven in het Dinalog project CAMPI zoekt naar de beste onderhoudsstrategie. ORTEC levert besliskundig advies en dienstverlening en heeft in het consortium vooral een rol in de valorasatie, waarin de wetenschappelijke innovatie door middel van optimalisatiemodellen worden toegepast.

Kort CV spreker: Gerolf de Boer studeerde Informatica aan de Hanzehogeschool en Kunstmatige Intelligentie aan de Rijksuniversiteit van Groningen (2002). Zijn expertise op het gebied van software-ontwikkeling en planningsalgoritmes paste hij na zijn studie bij ORTEC toe, eerst op het gebied van personeelsplanning en later op rekenmodellen ten behoeve van gas field planning en investeringsgplanning voor infrastructuur. Tegenwoordig werkt hij als "Regional Teammanager Gas and Power" van een expert-team business optimization voor bedrijven in de Energiesector.


Ronde 4

Conditie- versus tijdsgestuurd onderhoud (Bram de Jonge - Rijksuniversiteit Groningen)

Inhoud: Geavanceerde sensortechnologie stelt bedrijven in staat de conditie van componenten mee te nemen bij het maken van onderhoudsbeslissingen. Condition-based maintenance (CBM) wordt vaak gezien als de ideale onderhoudsstrategie omdat onderhoud uitgevoerd kan worden vlak voordat falen optreedt (just-in-time maintenance). Echter, de voordelen van CBM ten opzichte van het meer traditionele time-based maintenance (TBM) hangen sterk af van het type verslechteringsproces, de mate waarin onderhoud van tevoren moet worden gepland, de nauwkeurigheid waarmee de conditie van een component kan worden gemeten, enzovoort. Tijdens deze presentatie worden CBM en TBM met elkaar vergeleken en wordt aangegeven in welke situaties CBM de grootste voordelen oplevert.

Kort CV spreker: Bram de Jonge doet promotieonderzoek op het gebied van onderhoudsplanning en -optimalisatie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek richt zich onder meer op het effect van onzekerheid op optimale onderhoudsbeslissingen, op optimale onderhoudsstrategieën voor systemen bestaande uit meerdere componenten, en op een vergelijking van condition-based maintenance en age-based maintenance.

Uitdagingen voor kosten-effectief onderhoud aan offshore windmolens (David Pieter Molenaar - Siemens)

Inhoud: Het vergroten van het aandeel groene energie in onze totale energie voorziening, en met name windenergie, is een thema dat recent veel aandacht heeft gekregen in de media en politiek. Offshore windenergie heeft een enorm potentieel, maar zorgt ook voor belangrijke uitdagingen en restricties aangaande onderhoud. Daar ga ik in deze toedracht op in, waarbij ik mogelijkheden bespreek om de levenscyclus kosten ('total cost of ownership') terug te dringen.

Kort CV spreker: David Molenaar (1971) is Division Manager van de Wind Power Division (inclusief service) bij Siemens Nederland NV in Den Haag. Na zijn studie Werktuigbouwkunde met als specialisatie Meet- en Regeltechniek (toegepast op een windturbine) en promotie onderzoek aangaande "Cost effective design and operation of variable speed wind turbines" (beloond met de DOW Energie dissertatieprijs) is hij bij Siemens onder meer actief geweest met het ontwerpen van een kosteneffectieve windturbines. Sinds 2007 is hij verantwoordelijk voor het opzetten en uitbreiden van het Offshore Engineering Center of Competence (CoC) van Siemens Wind Power.

Laatst gewijzigd:26 oktober 2016 15:12