Skip to ContentSkip to Navigation

Aletta Jacobs School of Public Health

Together for more healthy years
Innovation De PreventieVersneller

CZ, Menzis en Zilveren Kruis: betere zorgsamenwerking in de regio, meer preventie

19 februari 2021
m

Zorg voor een nog betere samenwerking in de regio en maak meer werk van preventie. Die twee kernpunten staan centraal in de gemeenschappelijke politieke oproep van drie grote zorgverzekeraars.

CZ, Menzis en Zilveren Kruis slaan in een verkiezingspaper de handen ineen en dragen de opstellers van een nieuw regeerakkoord concrete ingrediënten aan voor het behouden van toegankelijke en betaalbare zorg van uitstekende kwaliteit, én voor het verbeteren van de volksgezondheid. De Volkskrant interviewde de bestuurders van de drie zorgverzekeraars over hun statement.

In het verkiezingspaper laten de zorgverzekeraars er geen gras over groeien: er is fors meer inzet op preventie nodig. De vrijblijvendheid moet er af en verantwoordelijkheden moeten duidelijk belegd zijn. “Wij vinden dat er, naast de zorgplicht die in de zorgwetten is verankerd, ook een gezondheidsplicht moet komen,” licht Ruben Wenselaar, bestuursvoorzitter van Menzis, toe. “Die dwingt gemeenten, zorgverzekeraars en andere bij de zorgwetten betrokken partijen om echt resultaatgerichte initiatieven te ontwikkelen rondom preventie en leefstijl. Dat sluit aan bij de regionale samenwerking die we bepleiten: stel gezamenlijk gezondheidsdoelen op basis van het positieve gezondheidsmodel. Bijvoorbeeld over de afname van overgewicht, depressie, schuldenproblematiek en roken en committeer je daaraan.”

CZ, Menzis en Zilveren Kruis roepen de overheid op om een steentje bij te dragen middels collectieve maatregelen die de omgeving voor mensen gezonder te maken. Denk aan het aantrekkelijker maken van gezond voedsel, een goed en betaalbaar beweegaanbod en meer oog voor gezondheid in de openbare ruimte.

Gezonde competitie met gezamenlijke doelen

Volgens Georgette Fijneman, directievoorzitter van Zilveren Kruis, is er enorme urgentie om verdere stappen te zetten goede zorg betaalbaar en beschikbaar te houden. “Uiteraard zijn wij als zorgverzekeraars verschillend,” licht Fijneman toe. “Die onderlinge competitie houdt ons scherp, jaagt innovatie en doelmatige zorginkoop aan en verbetert onze service en dienstverlening. Maar als het gaat om een visie op wat ons -tot de wereldtop behorende- zorgstelsel toekomstbestendig kan houden, hebben we belangrijke gemene delers: meer samenwerking in de regio en preventie. Dat is ook hard nodig: de zorgkosten blijven doorstijgen en gezondheidsverschillen tussen groepen mensen dreigen verder toe te nemen. We trekken dan ook gezamenlijk op om de politiek concrete voorstellen aan te reiken voor een gezondere toekomst.”

Betere regionale samenwerking

De drie zorgverzekeraars stellen per hoofdthema acties voor. Een betere regionale samenwerking komt tot stand door het gelijkstellen van de -nu nog verschillende- regionale grenzen aan de vijf zorgwetten (Wpg, Wmo, JW, Zvw en Zlw). Verder is meer congruent gedrag nodig om doelen ook echt te bereiken. Joep de Groot, bestuursvoorzitter van CZ: “Het is vooral ook belangrijk dat je bij de grote transformaties niet allemaal een andere kant op stuurt. Als je bijvoorbeeld meer zorg wil verschuiven van de tweede naar de eerste lijn of een ziekenhuis wil keuzes maken met betrekking tot specialisatie en andere dingen niet meer doen, dan is het niet constructief dat de ene zorgverzekeraar naar links wil en de andere naar rechts. Dan krijg je transformatie nooit goed op gang en is het noodzakelijk dat je met de twee grootste zorgverzekeraars afspraken maakt voor een bepaalde regio en de rest congruent inkoopt."

Laatst gewijzigd:19 februari 2021 13:01

Meer nieuws

 • 20 september 2021

  Geen gezeik, de zonneauto komt er

  Noordelijk team Top Dutch Solar Racing bereidt zich met vereende krachten voor op zonnerace in Marokko.

 • 01 september 2021

  Zin of onzin? Jonge onderzoekers toetsen twintig spreekwoorden

  Spreekwoorden. Zonder erbij na te denken maken we er dagelijks gebruik van. Maar de maatschappij verandert voortdurend. Hebben we nog wel iets aan die eeuwenoude wijsheden? Welke kunnen we handhaven en welke kunnen worden bijgezet in het mausoleum...

 • 15 juni 2021

  Van ‘gesloten’ wetenschap naar Open Science

  Vera Heininga is sinds januari 2021 de Open Science coördinator en beoogd programmaleider van het aanstaande Open Science programma van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze promoveerde in 2017 met een proefschrift dat ten dele gericht was op...