Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health Innovation De PreventieVersneller

Wedde dat 't lukt

In Wedde, in Oost-Groningen, is op initiatief van dorpsdokter Hans Berg en zijn echtgenote Goretta onder de vlag van Stichting Wedde dat ‘t lukt een dorpsondersteuner actief: Marian Beltman. Marian houdt zich bezig met het ondersteunen van de inwoners van Wedde, Veelerveen en Vriescheloo waar nodig. Dat kan variëren van sociale ondersteuning tot praktische hulp en advies. Marian zelf noemt zich ‘spin in het web’, ze fungeert als brug tussen dorpsbewoners, vrijwilligers en verschillende instanties en dienstverleners. Dat werkt zo: een inwoner heeft een hulpvraag en vervolgens koppelt Marian die vraag aan de juiste dienstverlener, of aan een vrijwilliger. Bij dat laatste kan ze bouwen op een flinke groep vrijwilligers die hun dorpsgenoten bijstaan waar nodig. En dat is bijna met alles wat je kan verzinnen. Het varieert van iemand naar het ziekenhuis brengen tot het helpen bij het vervangen van een fietsketting.

Het werk van de dorpsondersteuner is van onschatbare waarde voor de gemeenschap van Wedde. Wedde dat ‘t Lukt draagt bij aan het welzijn en de veerkracht van de inwoners en zorgt ervoor dat niemand in het dorp achterblijft zonder de benodigde ondersteuning. Het gevolg is dat veel mensen dankzij de hulp van de dorpsondersteuner aanmerkelijk langer thuis kunnen blijven wonen dan anders het geval was geweest. De sociale cohesie wordt versterkt en de leefbaarheid in Wedde is aantoonbaar vergroot. Wat ook is aangetoond is dat het werk van de dorpsondersteuner de druk op de huisarts significant verkleint. Omdat in Wedde relatief veel sociale problematiek heerst, komen veel mensen bij de huisarts voor zaken die ook, of zelfs beter, door de dorpsondersteuner kunnen worden opgelost. Door de Aletta Jacobs School of Public Health is in 2020 een rapport uitgebracht over de dorpsondersteuner. Het rapport toont aan dat de dorpsondersteuner op jaarbasis € 80.000 bespaart aan huisartskosten en dat er sterke aanwijzingen zijn dat de vroegtijdige inzet van vrijwilligers hogere kosten op langere termijn voorkomt.

De PreventieVersneller ondersteunde dit succesvolle burgerinitiatief met het initiëren, bekostigen en inrichten van aanvullendwetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door Aletta Jacobs School of Public Health. Doel daarvan was naast het wetenschappelijk aantonen van de positieve effecten van de inzet van een dorpsondersteuner, ook het vastleggen van lessen die direct kunnen worden toegepast bij andere burgerinitiatieven, vooral als het gaat om samenwerking met gemeenten. In die zin is het naast een rapport ook een praktisch handboek geworden. Het laatste was een uitdrukkelijke wens van initiator Hans Berg.

Laatst gewijzigd:04 april 2024 14:22