Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health Innovation De PreventieVersneller

Prehabilitatie

Met prehabilitatie bedoelen we interventies gericht op het bevorderen van de gezondheid van patiënten die een operatie moeten ondergaan. Ze worden voorbereid met preventieve maatregelen, vergelijkbaar met revalidatie, maar dan vóór de daadwerkelijke behoefte aan revalidatie. Denk aan fysieke oefeningen, voedingsadvies en andere strategieën om lichaam en geest sterker en weerbaarder te maken in aanloop naar de ingreep. Talloze onderzoeken in binnen- en buitenland wijzen uit: wie fitter een operatie ingaat, komt er fitter weer uit, met een kortere revalidatietijd en een kleinere kans op complicaties.

Bij het UMCG liepen in 2019, min of meer parallel aan elkaar, verschillende projecten rondom prehabilitatie. Vanuit deze projecten ontstond het Prehabilitatiecentrum. Daarvoor kwam een integraal projectplan, net als een begroting. Namens de PreventieVersneller speelde Sander Baesjou als projectmanager en begeleider een voorname rol.

Bij transities zijn altijd patronen te ontdekken. Één daarvan is dat nieuwe ideeën, gebaseerd op iets heel anders dan het bestaande, vaak niet in het huidige systeem passen. Dit gold ook voor behandeling als prehabilitatie. Het is geen behandeling in de klassieke zin, er wordt immers geen ziekte behandeld - er wordt een interventie toegepast om een toekomstige situatie positief te beïnvloeden. Voor prehabilitatie gold dat er geen passende diagnose-behandelcombinatie (DBC) was en daarmee een gekoppelde betaalcode. Zonder betaalcode kan een behandeling niet plaatsvinden. Om die reden participeerde het Prehabilitatiecentrum in een landelijk consortium met meerdere andere ziekenhuizen en zorgverzekeraars om vergoeding van prehabilitatie mogelijk te maken. Het leidde tot de verstrekking van een tijdelijke code, een onmisbare stap richting een bredere toepassing.

Tijdens dit proces heeft het UMCG ervoor gekozen om het project Prehabilitatiecentrum onder te brengen in het programma GLIM (Groninger Leefstijl Interventie Model). GLIM omvat, naast prehabilitatie, ook chronische leefstijlbegeleiding. Het is voor het UMCG de basis voor onderzoek en onderwijs als het gaat om leefstijlgeneeskunde. In een later stadium volgde een door de PreventieVersneller gefinancierd kosteneffectiviteitsonderzoek naar GLIM.

Laatst gewijzigd:27 maart 2024 11:09