Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health Innovation De PreventieVersneller

Sport4Connect

Sport4Connect is een mooi voorbeeld van waar een burgerinitiatief toe kan leiden. Het begon bij Rob Moes en Epko de Vries. Zij leerden elkaar kennen bij het bestuur van voetbalvereniging Eems Boys, later NEC Delfzijl. Hun gezamenlijke idee: sportaccommodaties moeten veel meer een maatschappelijke functie krijgen en niet alleen benut worden tijdens de trainingen en wedstrijddagen van sportverenigingen. Het resulteerde in sport- en beweegactiviteiten voor Delfzijlers van alle soorten en maten, allemaal onder de naam Sport4Connect. Er werd een stichting opgericht en de activiteiten werden uitgebreid, aanvankelijk gericht op tal van doelgroepen. De PreventieVersneller, in de persoon van Henk Weggen, kwam op het juiste moment. Hij hielp de stichting met het inzichtelijk maken van waar de grootste impact mogelijk was op de gezondheid van inwoners. Het leidde tot een inventarisatie. Janneke Bos van Sport4Connect: ‘Met Henk keken we naar dingen als: wat vinden we het belangrijkste, waar zien we je de grootste behoefte, welke problemen lossen we op? Het kwam erop neer dat we zagen dat vooral de problematiek rondom de jongeren groot was. Voor ouderen bijvoorbeeld werd al veel georganiseerd, daar meer organiseren zou relatief weinig extra winst opleveren. Het leidde ertoe dat we kozen voor een duidelijke focus. Toen zijn we een jongerenorganisatie geworden.’

Met het 2BE werd een programma ontwikkeld voor jongeren die uitvallen of dreigen uit te vallen bij opleiding en werk. Door ze positieve ervaringen te laten opdoen, ze inzicht te geven in wat ze kunnen en willen en via opleiding en werk weer te laten participeren in de maatschappij. Het initiatief ontving tot 2022 financiering vanuit het Oranjefonds. De PreventieVersneller hielp bij het vinden van een nieuw financieringsmodel. Samen met bestuurders en medewerkers ging Henk Weggen aan de slag. Er werd een nieuwe business case opgezet, aangevuld met een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) en een Impactanalyse op deelnemersniveau. De MKBA, kwam er op voorspraak van en werd medegefinancierd door de PreventieVersneller en uitgevoerd door Alexander Impact. Het is de hoop dat dit gaat leiden tot structurele vervolgfinanciering door de gemeente Eemsdelta en enkele andere partijen.

Inmiddels zijn meer gemeenten in de regio aangesloten en onder de vlag van de Regio Deal Oost-Groningen is in Sellingen een tweede locatie gestart. Er is volop activiteit, waaronder het ombouwen van de voormalige stationsrestauratie tot een brasserie als leerwerkplaats, het verzorgen van trainingen op scholen en nog veel meer. Van vijftien jongeren in 2019 worden er nu per jaar honderden jongeren geholpen.

Janneke Bos van Sport4Connect: ‘Wat ik van werken met de PreventieVersneller zo fijn vond, is de pragmatiek. Er wordt zoveel gepraat over meer gezonde jaren, impact maken, dat soort dingen. Maar vaak is dat zo ‘hoog over’, terwijl we juist behoefte hebben aan praktische kennis en aan gewoon doen. Henk Weggen hielp ons dingen inzichtelijk te maken, samen te voegen en vervolgens gingen we samen vooruit. Heel erg betrokken en met passie voor het sociaal domein, maar ook hands on. De PreventieVersneller is cruciaal geweest bij de impact van ons werk. Het heeft ons geholpen honderden jongeren te helpen.’

Laatst gewijzigd:04 april 2024 14:22