Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health Innovation De PreventieVersneller

Eetteam Westerkwartier 0-18

Eetproblemen hebben potentieel een grote invloed op de gezondheid van jongeren - nu en in de toekomst. Dat dat geldt bij overgewicht is breed bekend, maar hetzelfde gaat op voor ondergewicht en selectief eetgedrag. Het laatste komt, net als overgewicht, steeds meer voor. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat in beide gevallen de kans op verbetering het grootst is bij een multidisciplinaire aanpak, waarbij diëtisten, pedagogen, logopedisten en fysiotherapeuten samen en in onderling overleg te werk gaan. In de gemeente Westerkwartier ontstond, op initiatief van Diëtistenpraktijk Janneke Kramer, het Eet-team Westerkwartier 0-18, een groep professionals die samen eetproblemen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar tegengaan.

Janneke Kramer: ’Samenwerken, over de grenzen van disciplines heen is de weg, dat weten we al langer. Maar dan ben je er nog niet, de werkelijkheid is, door het bestaande systeem, weerbarstig.’ In het geval van het Eet-team Westerkwartier werkte de beperkte vergoeding door zorgverzekeraars belemmerend. Per kalenderjaar worden voor een diëtist voor kinderen en jongeren slechts drie uren vergoed. Janneke Kramer: ‘Het is helemaal geen probleem om meer uren te maken dan je betaald krijgt, maar in dit geval betekende dit dat al ons multidisciplinaire overleg, cruciaal bij onze aanpak, in onze eigen tijd plaatsvond.’

De PreventieVersneller sprong bij. Henk Weggen legde contact met zowel de gemeente Westerkwartier als de zorgverzekeraar Menzis; het resulteerde in een pilot waarvoor € 25.000 beschikbaar werd gesteld, die tot en met 2024 wordt ingezet voor het helpen van honderd jongeren met problematisch eetgedrag. Henk Weggen: ‘Dat is € 250 per jongere, in feite natuurlijk helemaal niet veel. Zeker niet als je het afzet tegen de kosten die er later optreden als deze jongeren niet worden geholpen…’ Uit tussentijds onderzoek blijken gunstige veranderingen als het gaat om op BMI, gewicht, lengtegroei en het voedingspatroon van de deelnemers. Om meer inzicht te krijgen wordt momenteel, in opdracht van de PreventieVersneller, een breder onderzoek gedaan naar de effecten van de aanpak. Blijken daaruit inderdaad significant positieve effecten, dan ligt de weg open voor meer structurele financiering. Het is de essentie van waar de PreventieVersneller voor staat: aantonen of iets werkt en als het werk, kijken waarom het werkt en vervolgens toepassen op grotere schaal.

Laatst gewijzigd:04 april 2024 14:22