Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health Innovation De PreventieVersneller De PreventieVersneller

De PreventieVersneller

De pilot PreventieVersneller zou aanvankelijk drie jaar duren, het werden er vijf, omdat het werk na drie jaar nog lang niet af was. En natuurlijk is dat ook nu nog het geval. Sterker, we zijn pas net begonnen met de gezondheidstransitie in Noord-Nederland. We kunnen zonder te overdrijven stellen dat de PreventieVersneller bij die transitie een nu al moeilijk weg te denken rol heeft gespeeld. Door beloftevolle gezondheidsinitiatieven een cruciale ondersteuning te bieden zodat ze meer impact kunnen hebben op de gezondheid van inwoners, maar ook door het vastleggen van geleerde lessen. Want zoals bij iedere transitie geldt: leren, en dan vooral slim leren, is cruciaal.

Hoe het begon

Noord-Nederland is gidsregio als het gaat om preventie en healthy ageing. Mede-aanjagers van het eerste uur zijn UMCG en Menzis. Als grote noordelijke zorgverlener en -verzekeraar werkten ze sowieso al lang nauw samen, maar toen de urgentie van preventie steeds duidelijker werd en er overal in de provincie Groningen gezondheidsinitiatieven opkwamen, ontstond het idee dat er iets ontbrak.

Hoe het ging

De PreventieVersneller ontwikkelde zich vanaf 2019 tot een intermediair die behoeften van initiatieven koppelde aan (deel)oplossingen in de markt. Minder vaak dan vooraf gedacht bleek er behoefte aan een volledig (en dus kostbaar) begeleidingsproject. Er was vooral vraag naar een ‘duwtje in de rug’ op het juiste moment, waarna het initiatief zelfstandig weer verder kon. In enkele gevallen bleek langdurig(er) begeleidingstraject wel passend - op die momenten werd die geboden.

Geleerde lessen

Tijdens de pilotperiode is gesproken met meer dan honderd initiatieven op het gebied van zorg en welzijn. Bij 35 hiervan is er ook begeleiding en ondersteuning geweest vanuit de PV soms enkele gesprekken en soms intensieve trajecten over meerdere jaren. Hierbij is veel ervaring opgedaan en zijn natuurlijk lessen geleerd.

En nu?

De Pilot van de PreventieVersneller met Menzis en UMCG is afgerond per 1 januari 2024

Vanaf dan opereren wij volledig onder de Aletta Jacobs School of Public Health en de lopende initiatieven worden volledig afgerond. Neem contact op met: Henk Weggen

Henk Weggen

Henk Weggen

Vier voorbeelden

Prehabilitatie
Wedde dat 't lukt
Sport4Connect
Eetteam Westerkwartier 0-18