Skip to ContentSkip to Navigation
Groningen Digital Business Centre
Faculty of Economics and Business
Groningen Digital Business Centre Blog
Header image Blog GDBC

Blog GDBC

We zoeken nog organisaties voor onze studenten!

Datum:14 januari 2024
De learning community
De learning community

Het Groningen Digital Business Centre (GDBC) van de Rijksuniversiteit Groningen organiseert de Learning Community “Business Process Consultancy & Digitalization”.  Een Learning Community betekent concreet een project waarin we met studenten en professionals samen aan de slag gaan met digitale innovatie. We leggen in dit geval de focus op het verbeteren, digitaliseren en automatiseren van bedrijfsprocessen. Deelnemende organisaties aan voorgaande edities zijn onder andere RDW, CJIB, Sameen, Friesland Campina, Fijn Wonen en Firda.

Doel

In de Learning Community worden studenten van de RUG begeleid om kennis en vaardigheden op te doen omtrent procesmanagement en innovatie technologie, waarna de studenten aan de slag gaan met vraagstukken van de deelnemende organisaties. De studenten verdiepen zich in deze vraagstukken, brengen hierover een onderbouwd advies uit en presenteren een digitale oplossing. Deelnemende organisaties worden zo ondersteund in het (verder) ontdekken van het potentieel van digitalisering, en ze maken bovendien kennis met geselecteerde talenten en met de academische expertise van de universiteit.

Gevraagde bijdrage vanuit deelnemende organisaties

De insteek van deze Learning Community is dat de deelnemende organisatie een (of meerdere) werkproces(sen) aandraagt die de studenten gaan modelleren, analyseren en verbeteren. Idealiter bestaat het bedrijfsproces uit ongeveer 15 tot 50 processtappen, waarbij informatie wordt verwerkt. De deelnemende organisatie wil hierover graag een advies ontvangen, bijvoorbeeld om het proces efficiënter in te richten (knelpunten elimineren zoals wachttijd, hersteltijd, overdracht van informatie, gebruik van verschillende systemen, etc.), te ontlasten van administratie druk of rompslop, kwalitatief beter in te richten (door het verminderen van (de kans op) fouten) of, bijvoorbeeld, inzichtelijker wil maken (real-time status en een audit trail). Deelnemende organisaties formuleren het proces en diens uitdagingen, en dragen bij door inzet van hun tijd.

Praktische invulling

De bijdrage bestaat uit minimaal drie contactmomenten: (1) een kennismakings-/intake gesprek voor de aanvang van de Learning Community met de supervisors; (2) een bedrijfspresentatie vanuit jullie en toelichting van het proces en de uitdaging voor de studenten; (3) een eindpresentatie door de studenten om de resultaten met jullie te delen. Het intakegesprek vindt idealiter plaats voor eind januari. De presentaties worden vervolgens gezamenlijk ingepland: de eerste ergens in april en de eindpresentatie ergens in juni.

Aanmelden

Er is ruimte voor meerdere projectopdrachten vanuit de ledenorganisaties van Samenwerking Noord. Aanmelden kan tot vrijdag 19 januari door een mail te sturen naar b.s.baalmans rug.nl.