Skip to ContentSkip to Navigation

Groningen Digital Business Centre

Faculty of Economics and Business
Blog
Header image Blog GDBC

Blog GDBC

Student onderzocht digitaal vraagstuk van Frank.nl: 'Een uitmuntende prestatie'

Datum:21 juli 2020

Vanuit het Groningen Digital Business Centre (GDBC) brengen we talentvolle studenten in contact met digitale ondernemingen. Zo creëren we stageplekken, ontwikkelen we zogeheten learning communities en zetten we student consultancy opdrachten op. Afgelopen jaar ging masterstudent Alle Hooghiemstra voor zijn afstudeeropdracht aan de slag met een digitaal vraagstuk van Frank.nl.

De samenwerking tussen het GDBC en e-commerce bedrijf Frank loopt al sinds lange tijd. Alle Hooghiemstra studeerde Marketing Intelligence en schreef destijds zijn masterscriptie onder begeleiding van Tammo Bijmolt (directeur GDBC). Zodoende werd de oud-student in contact gebracht met Rik Winters (hoofd inkoop bij Frank). Het vraagstuk dat Winters had klaarliggen ging over het optimaliseren en verkopen van retourproducten, ook wel ‘tweede-kansjes’ genoemd. “Uiteraard hebben we eindeloos veel data, maar om tot een goed model te komen moet er een duidelijke behoefte en afbakening zijn van het vraagstuk, anders zouden we verzanden in allerlei mogelijkheden en alternatieven”, aldus Winters.

Aan Hooghiemstra was het dus de taak om te onderzoeken hoe deze ‘tweede-kansjes’ opnieuw verkocht kunnen worden. Met behulp van de data van Frank heeft hij een model gemaakt dat voorspelt op welke termijn een product weer verkocht kan worden, bijvoorbeeld op basis van kenmerken van het product of de weersomstandigheden. De uitkomsten van het onderzoek waren voor Winters erg relevant: “Alle heeft een uitmuntende prestatie geleverd. De (af)prijsstrategie zoals hij heeft voorgesteld hebben we dan ook geïmplementeerd binnen Frank.”

Ook Hooghiemstra is erg tevreden over de samenwerking: “Het is leuk om met een bestaand probleem bezig te zijn in plaats van met fictieve data.  Zo leerde ik de kennis die ik tijdens mijn studie heb opgedaan toepassen in de praktijk. Daarnaast is het voor mij heel waardevol geweest om te zien hoe het er in e-commerce bedrijf aan toegaat.” De afstudeeropdracht is een bron van inspiratie geweest voor Hooghiemstra zijn eigen bedrijf in boogsportartikelen genaamd Mirito Outdoor B.V.

Winters raadt het andere bedrijven sterk aan om deel te nemen aan een soortgelijk afstudeerproject in samenwerking met de universiteit: “De inzet en commitment vanuit de studenten en de RUG is erg groot. Vaak zijn dit soort projecten te ingewikkeld om tussen de werkzaamheden door te doen. De achterban die de universiteit biedt, maar ook de kennis en ervaring van Tammo Bijmolt dragen bij dat een dergelijk project naar een hoger niveau wordt getild en uiterst bruikbaar en relevant zijn voor een organisatie zoals Frank.”

Bent u geïnteresseerd in een samenwerking met talentvolle studenten? Dan kunt u contact opnemen en de mogelijkheden bespreken met Bas Baalmans (Projectleider Groningen Digital Business Centre).