Skip to ContentSkip to Navigation

Groningen Digital Business Centre

Faculty of Economics and Business
Groningen Digital Business Centre Blog
Header image Blog GDBC

Blog GDBC

Onderwijsvernieuwing: Bas Baalmans over Active Learning

Datum:27 juni 2022
Bas Baalmans
Bas Baalmans

Met Active Learning en de de Lean Six Sigma Learning Community draagt Bas Baalmans bij aan onderwijsinnovatie. Baalmans vertelt over onderwijsvernieuwing over zijn werkzaamheden en kijk op het gebied van onderwijsinnovatie.

Wat doe je als het gaat om onderwijsinnovatie binnen de RUG?

Ik probeer te participeren, mee te doen, te ‘piloten’. Onderwijsinnovatie geeft mij energie en idealiter ook aan studenten. Het kan enorm helpen om studenten te triggeren om pro-actiever mee te doen. Daar zit de win-win voor docent en student, met uiteindelijk beter onderwijs. Een mooi voorbeeld zijn de courses die ik verzorg in de Zeo-room op Zernike. Een omgeving die zich perfect leent voor het onderwijs van de toekomst en ook één waar je ziet dat studenten zich thuis voelen en daadwerkelijk pro-actiever en gemotiveerder deelnemen. Dat zie je terug aan de feedback van de studenten die we continue en structureel bij hen ophalen.

Je bent bezig met Active Learning, kan je uitleggen wat dit betekent?

Active learning is een trendy term, maar het is niks meer of minder dan betrokkenheid, pro-activiteit, tweerichtingsverkeer tussen docent en student en discussie. Wat centraal staat is dat het eigenaarschap van het zogenaamde studieproces bij de student ligt. Dat is iets wat ik en vele collega’s met mij natuurlijk altijd nastreven. Met digitalisering en de komst van covid is het geheel in een stroomversnelling gekomen. Meer en meer komen we tot een mooie mix van switchen tussen online en offline, tussen centraal (plenair) en decentraal (projectgroepen), van theorie naar praktijk en vice versa.

Hoe betrek jij studenten bij onderwijsinnovatie?

Door continue feedback te verzamelen. Eigenlijk en idealiter na elk college, zodat je bij kunt sturen tijdens de course om continu te verbeteren en niet achteraf, met een klassiek evaluatieformulier wat slechts door een klein gedeelte is ingevuld. Het wordt hiermee co-creatie. De course verbetert door inbreng van student en docent en daar voelen studenten zich senang bij. Die voelen zich gehoord en dat creëert eigenaarschap en commitment aan de kant van de student. Je krijgt wat je geeft en vice versa. Als wij blijven doen wat we altijd deden krijgen we wat we altijd kregen. Dus doorbreek dat. Het momentum is nu daar.

Wat houdt de Lean Six Sigma Learning Community in en wat is jouw rol hierin?

De learning community is een prachtig concept dat aangeboden wordt door Career Services van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Zo’n twintig studenten melden zich vrijwillig aan, vanuit allerlei verschillende studierichtingen. Ter verrijking van hun cv of de ontvangst van het certificaat. De vaak digitaal gerelateerde onderwerpen (denk aan kunstmatige intelligentie, Phyton, R, Agile, blockchain) die behandeld worden in een learning community zijn thema's die (nog) geen plek hebben in het reguliere studieprogramma, maar wel in het bedrijfsleven een prominente rol innemen. Ik begeleid de studenten en is er deelname van een bedrijf of organisatie dat een bepaalde koploperpositie inneemt op dat specifieke thema. In het geval van Lean dus bijvoorbeeld Philips Drachten. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van gastcolleges. De relatie met de praktijk is continue aanwezig. Een schot in de roos gezien het grote enthousiasme bij studenten en participerende bedrijven en organisaties.

Wat zijn je plannen voor in de toekomst op dit gebied?

Voortborduren op de huidige weg. Er is veel gaande in het veld van ‘Bricks, Bytes and Behaviour’. Bricks staat voor locatie en lokalen. Denk aan de al genoemde Zeo room op Zernike. Bytes, oftewel technologie, verwijst naar digitaal lesmateriaal van uitgevers en open content, en vele onderwijstools als menti en kahoot. Maar ook andere platformen maken veel meer mogelijk op het gebied van pro-activiteit, interactie, discussie en commitment. En daarmee zit je in de Behaviour: gedrag van student én docent, meer gezamenlijk en meer learner-gerelateerd dan voorheen, ook meer praktijkgerelateerd overigens. Het gebruik van data in onderwijs, ook voor individuele benadering, is denk ik nog ééntje die grote stappen vooruit gaat nemen de komende tijd, daar is nog veel in en mee te winnen!

Hoe ziet het onderwijs er volgens jou over 5 jaar uit?

Enerzijds doorgaan op de ingeslagen, nieuwe weg. Een campus zal meer en meer een ontmoetingsplaats worden voor studenten, idealiter in combinatie met bedrijven en organisaties en zal hier ook meer en meer op ingericht worden. De Zeo is een voorbode als lokaal van de toekomst. Anderzijds: ook voor een mooi groot klassiek hoorcollege is nog plaats. Dat is haast een vorm van theater en een belevenis die elke student ook meegemaakt moet hebben. Dus ook hier gaan we ongetwijfeld de juiste balans in vinden. Het blijft zaak om met alle nieuwe en ook technologische ontwikkelingen de juiste relaties te behouden tussen onderwijsfilosofie, principes die daarbij behoren en uiteindelijk de technieken die we kunnen toepassen.

Wat wil je er verder nog over kwijt?

Ik vind het belangrijk dat een docent ook nog in de praktijk staat. Practice what you preach. De combinatie van docent en praktijk is mij veel waard en geeft mij heel veel energie. De ene dag doceren over informatiemanagement, digitale transformatie en projectmanagement en de volgende dag met de poten in de klei omtrent diezelfde onderwerpen. Ik merk dat studenten dat goud waard vinden. Ik zie helaas teveel docenten die bijvoorbeeld over ondernemerschap doceren maar nauwelijks een onderneming nog van binnen zien. Dat kan niet naar mijn mening. De combinatie van docent en projectleider in de praktijk past mij als een maatpak. Full-time docent zijn zou ik niet willen, full-time projecten runnen de hele week ook niet. Op deze wijze geeft het mij louter energie in plaats van dat het energie kost.

decoratieve afbeelding
Bas Baalmans en de learning community