Skip to ContentSkip to Navigation

Groningen Digital Business Centre

Faculty of Economics and Business
Blog
Header image Blog GDBC

Blog GDBC

Groeien in Groningen

Datum:17 november 2021
Edwin Froma, Bas Baalmans en Leofwin Visman
Edwin Froma, Bas Baalmans en Leofwin Visman

Voor voetbalclub FC Groningen is de Rijksuniversiteit Groningen - en GDBC in het bijzonder - een belangrijke speler. Één die de club buiten het eerste elftal voorziet van expertise, zodat haar maatschappelijke impact op de samenleving nog groter wordt. Een inkijkje in een bijzonder project.

FC Groningen heeft grote ambities voor het eerste elftal. De titel van het strategisch plan tot 2025 luidt niet voor niets ‘Samen naar de Grote Markt’. Je kunt wel raden wat daar gevierd moet worden. Maar om uiteindelijk hossend en springend op die Groningse Grote Markt te staan voor een uitzinnige supportersschare, is veel meer nodig dan slimme spelersaankopen, een goede technische staf en een lekker ballend elftal. Al wordt dat laatste wel beter door relatie tussen de club en de universiteit op het gebied van sportwetenschappen. De club schakelde GDBC en IT-bedrijf IBM (met een vestiging in Groningen) in om bij maatschappelijk impact maken te helpen.

,,De club is veel groter dan alleen het eerste elftal’’, legt haar marketingmanager Edwin Froma uit.,,In de voetbalwereld is er regelmatig een mooie discussie: is het eerste elftal een doel op zich of maar een middel?’’ Vanuit marketing is het vooral dat laatste, zegt hij. ,,Want vermaak, onderlinge verbondenheid en een inspirerende waarde zijn is in de basis ons einddoel.’’ Dáárdoor eindig je op de Grote Markt.

Vanwege de maatschappelijke ambitie van de club sloot IBM zonder twijfel aan als partner in het proces naar verwezenlijking daarvan, vertelt Leofwin Visman, managing director van IBM in Groningen. ,,In de directie zitten leden die toch anders kijken naar wat je kan doen als club in welke rol je inneemt in de samenleving. Zonder grote budgetten van clubs als Ajax of PSV. FC Groningen redeneert vanuit zijn kracht; hoe vanuit daar prestaties te leveren.’’ Dat spreekt hem aan. ,,Bereid zijn om dingen op een andere manier te bekijken past qua cultuur bij die van IBM.’’

Honderd hackende studenten

De manieren waarop FC Groningen haar maatschappelijke ambitie de komende jaren gaat verwezenlijken, ontstonden op een andere manier dan vanuit de eigen gelederen. Vier studenten van GDBC ontwierpen en organiseerden onder begeleiding van IBM een hackathon. Daarin gingen honderd medestudenten een paar dagen aan de slag met digitale oplossingen die FC Groningen in de toekomst kan implementeren.

Waarom de oplossingen uit de koker van studenten laten komen? ,,Onze vraagstukken zijn heel interessant om van buitenaf naar te kijken’’, legt Froma uit. ,,Er zit bovendien veel kennis en expertise bij studenten, die we bij de club niet hebben of zomaar kunnen inhuren. En als er dan ineens honderd studenten meedenken, is dat zeer waardevol.’’

In dat proces is IBM de ‘expert langs de zijlijn’. Voorafgaand aan de hackathon begeleidde het bijvoorbeeld een design thinking sessie, vertelt Visman. ,,IBM Design Thinking is een iteratief proces waarbij we de eindgebruiker willen begrijpen, aannames ter discussie stellen en problemen op een andere manier bekijken. Zo doen we een poging om met alternatieven te komen en weg te gaan van de voor de hand liggende oplossingen. Het is een raamwerk dat eindgebruikers in het hart van het ontwerpproces plaatst én teams in staat stelt om beter en efficiënter samen te werken.’’

Talenten voor de toekomst

Vanzelfsprekend is talentontwikkeling binnen FC Groningen ook een belangrijk thema. Dat gaat verder dan de jeugdopleiding, aldus Froma. ,,We omarmen studenten en willen ze een mooie casus geven. FC Groningen is een aansprekend merk. En als daar IBM ook nog bijkomt, doet dat volgens ons veel.’’ In de hoop dat de club daar in de toekomst ook iets aan heeft. ,,De RUG is een heel sterk merk, waar toekomstige beslissers voor Noord-Nederland vandaan komen. Zonde om daar niets mee te doen.’’ 

Dat geldt ook voor IBM. Directer dan voor FC Groningen zelfs, vertelt Visman. ,,Het vinden van de juiste talenten is voor ons belangrijk. Dat krijg je voor elkaar door te laten zien wie je bent. Hoe mooi is het dat je drie sterke merken bij elkaar brengt die allemaal een duidelijke link hebben met de regio, waarop je studenten laat werken op onderwerpen die relevant zijn? Want zij doen het werk en wij begeleiden ze.’’ In de hoop dat de besten daarna solliciteren bij IBM, natuurlijk.

Iedereen kan groeien in Groningen

Hoe ziet er dat praktisch uit, van maatschappelijke toegevoegde waarde zijn? Met welke vraagstukken gingen die hackende studenten eigenlijk aan de slag? Bij FC Groningen ligt de focus in het strategisch plan op drie pijlers. Zo wil de club een (potentiële) stadionbezoeker zo optimaal mogelijk faciliteren om het stadion iedere week uit te verkopen. Daarnaast wil de club ondernemers zo goed mogelijk ondersteunen, zodat ze de club kunnen gebruiken als podium en versterkende factor. Tot slot pakt de club bewegingsarmoede aan. Hoe motiveer je de Groninger, jong en oud, om meer te gaan bewegen?

De focus van de hackathon lag in oplossingen voor de tweede pijler: de return on investment van sponsoren, meestal ondernemers. De uitkomsten die studenten bedachten zijn bepalend voor de investeringsagenda van FC Groningen, vertelt Froma. Op basis van hun input bepaalt de club waarin de komende jaren wordt geïnvesteerd om een virtueuze cirkel te creëren. Want hoe groter de club groeit, hoe meer impact deze kan hebben. Op en buiten het veld.

Dat doet de club vanuit de overtuiging dat iedereen kan groeien in Groningen. ,,Met sport als metafoor. We willen inspirerend zijn naar wie dan ook. Zakelijk, persoonlijk, maatschappelijk en sportief’’, legt Froma uit. ,,We hebben ook een rol als economische versneller, vinden we. Dat doen we door de thema’s die in het Noorden spelen te omarmen en een bijdrage aan ze te leveren.’’

FC Groningen is een instantie die heel veel mensen met elkaar verbindt. ,,Er zijn weinig partijen waar zo’n grote groep mensen zo trots op is. Uit alle lagen van de samenleving. Noem eens een andere organisatie die dat doet, op die schaal..’’ Niet arrogant bedoeld, zegt Froma. ,,Het is de reden waarom we die verantwoordelijkheid voelen. Zodat we terug kunnen geven aan de regio waar we als club zoveel vandaan halen.’’ Dus ook aan de (toekomstige) studenten van de RUG.