Skip to ContentSkip to Navigation
Groningen Digital Business Centre
Faculty of Economics and Business
Groningen Digital Business Centre Blog
Header image Blog GDBC

Blog GDBC

GDBC publishes book ‘Digital Transformation: A Guide for Managers’

Datum:16 december 2022
Digital Transformation: A Guide for Managers
Digital Transformation: A Guide for Managers

--------------SCROLL NAAR BENEDEN VOOR DE NEDERLANDSE VERTALING--------------

One of the key objectives of the Groningen Digital Business Centre (GDBC) is to develop, share and transfer knowledge in the field of digital business and analytics. As such, the knowledge centre has made research in this field more accessible by publishing numerous papers on digital transformation since 2020 and making these widely available to the general public. The GDBC has now compiled these papers into a book: 'Digital Transformation: A Guide for Managers'. The PDF of the book is now available online and there are a limited number of hardcopies.

The book addresses the apparent gap in knowledge on how digital transformation and digital technologies are reshaping value creation and value capture. The book touches on topics such as digital business models and platforms, digital governance and blockchain, AI, robotics, and Digital Twins. The guidebook makes state-of-the-art knowledge of digital transformation accessible to practitioners and provides insights from experts from a variety of domains. Each chapter summarizes the key findings and key implications of the research.

The book is compiled by Bas Baalmans (project leader GDBC), Nicolai Fabian (affiliated researcher GDBC) and Thijs Broekhuizen (affiliated researcher GDBC) and contains both chapters written by scientists from various universities around the world and chapters that are collaborations with business professionals from companies such as IBM and DVJ Insights.

On the 22nd of December, the editors will present a copy of the book to Jouke de Vries, the president of the board of the University of Groningen.

_________________________________________________________

Het Groningen Digital Business Centre (GDBC), een van de Centres of Expertise van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, heeft een boek gepubliceerd: 'Digital Transformation: A Guide for Managers'. Een van de belangrijkste doelstellingen van het GDBC is het ontwikkelen, delen en overdragen van kennis op het gebied van digital business en analytics. Als zodanig heeft het kenniscentrum onderzoek op dit gebied toegankelijker gemaakt door sinds 2020 talloze papers over digitale transformatie te publiceren en deze breed beschikbaar te maken voor het grote publiek. De GDBC heeft deze papers nu gebundeld in het boek. De PDF van het boek is nu online beschikbaar en er is een beperkte oplage gedrukte exemplaren.

Het boek schetst hoe digitale transformatie en digitale technologieën waardencreatie en het verzilveren van geleverde waarde (value capture) hervormen, en dicht zo het gat in de kennis over dit onderwerp. Het boek gaat in op onderwerpen als digitale bedrijfsmodellen en platforms, digitaal bestuur en blockchain, AI, robotica en Digital Twins. Het handboek maakt actuele kennis van digitale transformatie toegankelijk voor professionals en biedt inzichten van experts uit verschillende domeinen. Elk hoofdstuk vat de belangrijkste bevindingen en belangrijkste implicaties van het onderzoek samen.

Het boek is samengesteld door Bas Baalmans (projectleider GDBC), Nicolai Fabian (onderzoeker GDBC) en Thijs Broekhuizen (onderzoeker GDBC) en bevat zowel hoofdstukken geschreven door wetenschappers van verschillende universiteiten wereldwijd en hoofdstukken die samenwerkingen zijn met zakelijke professionals van bedrijven als IBM en DVJ Insights. Op 22 december overhandigt de redactie een exemplaar van het boek aan Jouke de Vries, de voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen.