Skip to ContentSkip to Navigation
Groningen Digital Business Centre
Faculty of Economics and Business
Groningen Digital Business Centre Blog
Header image Blog GDBC

Blog GDBC

Drie maanden GDBC: bruggen bouwen & samenwerken

Datum:18 juni 2018
Auteur:drs. ing. Bas Baalmans
Bas Baalmans, projectleider Groningen Digital Business Centre
Bas Baalmans, projectleider Groningen Digital Business Centre

Dik drie maanden als projectleider aan de slag bij het Groningen Digital Business Centre en never a dull moment zeg maar! Ik dacht dat ik met mijn ervaringen en netwerk al wel redelijk zicht had op alle digitale en IT- gerelateerde ontwikkelingen in Noord-Nederland, maar nee hoor. Er is meer, veel meer zelfs. In en rondom de stad Groningen op het gebied van digital business en data is genoeg gaande. Fascinerend wat er allemaal gebeurt op deze paar vierkante kilometers en na drie maanden kan ik alleen maar concluderen dat het allemaal veel energie geeft en dat het nu zaak is om 'dingen' bij elkaar te brengen en samen te laten komen. 

Samen
 

 • Samen brengen in de vorm van bedrijven en opleiding(en) beter laten aansluiten: onbekend maakt onbemind. Wat de Rijksuniversiteit Groningen nog beter kan doen is het bedrijfsleven van Noord-Nederland naar binnen halen en zichtbaar(der) maken. Aan haar studenten tonen wat voor prachtige en interessante online gerelateerde bedrijven in Noord-Nederland gevestigd zijn en wat voor mooie carrière mogelijkheden daar geboden worden. Daarmee vervolgens een meer dan volwaardig tegenwicht zijn voor de grotere corporate ondernemingen als de Unilevers die al snel lonken voor ons aanstormend talent.
 • Samen als business en IT de dingen juist doen maar vooral de juiste dingen doen: business IT-alignment is nog immer een issue bij veel bedrijven en zal het ongetwijfeld ook nog wel voor een langere periode blijven. En dat terwijl digitaal en IT meer en meer een integraal onderdeel is in het primaire proces, product of dienst is of dat in de nabije toekomst ongetwijfeld zal worden bij het gros van alle organisaties. Het mooie daarvan is dat met de komst van het GDBC er nog meer een business gerelateerde insteek aanwezig is in deze discussie. 
 • Samen ook bij de doorlopende leerlijnen. Deze bij elkaar brengen: zowel de verticale (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en beroepsonderwijs) als de horizontale (MBO, HBO en WO). Hoe gaaf zou het zijn als de vraag vanuit bedrijven één ingang kan vinden waarna 'daar' wel bekeken wordt hoe en waar de eventuele oplossingsrichting is te vinden. Niet de 'voorkant' belasten met de diversiteit aan ingangen en zuilen, maar vanuit de ' achterkant' integraal bekijken waar wat in te zetten is. Is de problematiek pragmatisch en iets waar we direct hands-on mee aan de slag kunnen? Dan zal er vanuit het MBO-veld met haar diverse IT gerelateerde opleidingen op geacteerd kunnen worden. Wordt het groter en meer projectmatig dan komt het HBO om de hoek kijken en indien het meer strategisch en / of diepgang vereist is academische inzet van de universiteit gewenst.   
 • Samen bij organisaties en bedrijven. De overheids gerelateerde organisaties nog meer in connectie brengen met de commerciële bedrijven. Veel komt samen in vele vormen. Denk aan de bedrijvenverenigingen, de rol ook van een bank hierin. Het samenkomen van de organisaties in bijvoorbeeld Samenwerking Noord. Ook aanbod (IT) samen brengen met de vraag (vanuit de business geïnitieerde initiatieven zoals het GDBC)  is gewenst.

Een kleine greep waar we als GDBC momenteel druk doende mee zijn. 

 • Allereerst een nadere kennismaking met veel NOO-bedrijven om enerzijds live te kunnen zien wat voor mooie dingen daar gebeuren en hoe de passie en ondernemersgeest er af spat en anderzijds om de ambities van het GDBC nader toe te lichten. Hiermee wordt de onderzoeksagenda ook vanuit deze kant verder gevuld. Wat houdt de online ondernemer vandaag de dag bezig? Waar ligt hij of zij wakker van of mooier gesteld: waar liggen de kansen op digitaal ondernemen en data gebied? 
 • Met Samenwerking Noord hebben we een onderzoeksvoorstel in de maak om te komen tot een digitalisering barometer waarmee de digitaliseringskracht, de digitale volwassenheid zeg maar, van Noord-Nederlandse bedrijven gemeten kan worden. Hiermee wordt voor een organisatie duidelijk waar nog onvoldoende kennis en kunde aanwezig is en waarin geïnvesteerd moet worden op dit gebied. Denk bijvoorbeeld aan specifieke capaciteiten en vaardigheden van medewerkers.
 • In het verlengde van bovenstaande kijken we samen met de Hanzehogeschool Groningen en de IT-Academy Noord Nederland waar we elkaar kunnen versterken en aanvullen in het aanbod aan opleidingen. Ook hier slaan we bruggen tussen WO en HBO en willen we de doorlopende leerlijnen meer invulling gaan geven.
 • 'Platform driven by data' is een project dat succesvol gelanceerd is in Den Bosch. Een interessant concept waar we samen met de gemeente Groningen en een aantal andere partners aan het kijken zijn hoe en waar we dit ook in het Noorden kunnen bewerkstelligen. In het concept wordt bekeken hoe 'data-volwassen' een organisatie is, welke data beschikbaar is en waar de mogelijkheden liggen. Het MKB ziet wel de kansen, maar dit toepassen is problematisch. Vaak is het niet alleen tijd en geld, maar vooral gebrek aan kennis en kunde om goed met data te kunnen werken in het MKB. Met een 'Platform driven by data' achtig project wordt de toegang tot data expertise mogelijk gemaakt en gaan studenten met specifieke vraagstukken samen met de ondernemingen aan de slag. Zie ook https://platformdrivenbydata.nl
 • GDBC haakt graag aan bij de ontwikkelingen die gaande zijn vanuit het Noorderpoort: Het nieuwe kasteel in combinatie met de Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap: wederom een locatie waar bedrijven en opleiding intensief samenwerken om onderwijs te verbeteren en een sterkere instroom te creëren. 
 • De Rabobank is ook partner van het GDBC en met de bank hebben we al onze afspraken inmiddels geformaliseerd en zijn we druk doende om te kijken waar het GDBC een rol kan spelen richting de huidige klantenkring van deze bank. 
 • Hetzelfde geldt voor de vele bedrijvenverenigingen in de stad Groningen. Deze zijn georganiseerd in het Fonds en maakt collectieve activiteiten mogelijk door (gedeeltelijk) financiering te leveren. Eveneens een netwerk vol interessante bedrijven waar op het gebied van digitalisering veel te bereiken is en die hier zeer open voor staan.
 • Heel veel is gaande op het gebied van security. De stichting Cyber Security Centrum Noord-Nederland heeft tot doel (a) de veerkracht tegen cyberdreigingen te vergroten, (b) nieuwe kennis en talent te ontwikkelen en (c) nieuwe zakelijke kansen te creëren en economische ontwikkeling te stimuleren. Dé cyber security regio van Nederland en Europa worden is het doel dat deze community nastreeft. Ook dit onderwerp zal een integrale en gezamenlijke benadering vragen, want als er iets allesoverstijgend is dan is het wel cyber security in al haar facetten. Denk alleen al aan raakvlakken richting wet- en regelgeving, cultuur en gedrag, bedrijfskunde en techniek (IT).

 

Projecten

 
We zijn drie projectteams aan het optuigen als onderdeel van het GDBC programma waar alle bovenstaande initiatieven ook een plek in zullen vinden:

 1. Kennisplatform: ter stimulering van de kennisdeling binnen de digitale sector in Noord-Nederland. Denk aan seminars over relevante thema's met aansprekende sprekers uit de universiteit en specifieke workshops voor bedrijven.
 2. Matchmaking studenten en bedrijven: veel in samenwerking met de Careers Company van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde willen we contacten tussen talentvolle studenten en Noord-Nederlandse bedrijven in de digitale sector bewerkstelligen. Denk aan consultancy opdrachten en learning communities waarin op maandelijkse basis studenten met medewerkers van Noordelijke digitale ondernemingen samen bestaande kennis bespreken en hoe ze dat kunnen toepassen in het bedrijf onder leiding van een docent. 
 3. Onderwijs: de komende jaren wordt een door het GDBC samenhangend multidisciplinair onderwijsprogramma ontwikkeld. Er zal een nieuw multidisciplinair master vak voor studenten in business en techniek worden ontwikkeld met als focus digitalisering. Bijzonder aan dit nieuwe onderwijsprogramma is dat het een multi-disciplinaire samenwerking tussen de Faculty Science and Engineering en Faculteit Economie en Bedrijfskunde is en dat het onderwijsaanbod ontwikkeld zal worden in samenwerking met Noord-Nederlandse bedrijven waarbij ook bedrijven een rol krijgen in het programma door middel van gastcolleges, ingebrachte casuïstiek en afstudeerstages. 


Tot zover deze update van het GDBC en to be continued!

   Bas Baalmans, projectleider Groningen Digital Business Centre

Over de auteur

drs. ing. Bas Baalmans
drs. ing. Bas Baalmans
Projectleider Groningen Digital Business Centre (GDBC)

Link: /staff/b.s.baalmans/

Reacties

Reacties laden...