Skip to ContentSkip to Navigation

Customer Insights Center (RUGCIC)

Faculty of Economics and Business

Seminar Artificial Intelligence: Van theorie naar praktijk

04 november 2020
Webinar Customer Insights Center

Op dinsdagmiddag 27 oktober 2020 vond het RUGCIC herfst seminar plaats met als thema de toepassingen van artificial intelligence (AI) binnen marketing. AI systemen zorgen voor een sterke toename in het voorspellend vermogen. Hierdoor zal het in de nabije toekomst ook een wezenlijke invloed hebben op de manier waarop men keuzes maakt binnen de organisatie. Er liggen dus interessante mogelijkheden op het gebied van AI, maar tegelijkertijd kan het door de verscheidenheid aan technieken als ingewikkeld worden ervaren.

Het seminar is bedoeld om AI toegankelijk te maken door heldere kaders en suggesties te bieden. Dit werd gedaan door te beginnen met inzichten vanuit de wetenschap die werden opgevolgd door verhalen uit de praktijk. Het seminar werd online uitgezonden via een interactieve livestream onder leiding van de managing director van het RUGCIC, Constant Berkhout. Tussen de presentaties door konden deelnemers vragen stellen aan de sprekers via de chat.

Samenvatting van het Seminar

Professor dr. Jaap Wieringa, hoogleraar marketing bij de RuG, begon het seminar met uitleg over specifieke domeinen in AI. De gevorderde technieken zijn krachtig, maar soms moeilijk interpreteerbaar. Het is belangrijk dat uitkomsten altijd overeenkomen met het ‘boerenverstand’. Verder werd uitleg gegeven over toepassingen van deep learning algoritmes die onderling met elkaar concurreren in het genereren van realistische data (GANs). Dit is o.a. nuttig voor het anonimiseren van data. Verder werd duidelijk dat men AI eerder accepteert in taken waarbij in mindere mate competentie, maar vooral empathie een vereiste is.

Dr. Abhi Bhattacharya, assistant professor bij de RuG, presenteerde over Natural Language Processing (NLP): het vermogen van computers om menselijke taal te interpreteren. Hij demonstreerde hoe een Skip-Gram algoritme werd ingezet om de markt van Apple af te bakenen. Dit algoritme werkt met het voorspellen van associaties tussen woorden. Uitdagingen in dit domein zijn de vele lagen van abstractie en dubbelzinnigheden in linguïstiek.

De derde spreker was Giuseppe Lacerenza, managing director van de afdeling Venture Labs bij Slimmer AI. Dit bedrijf ontwikkelt AI software oplossingen voor de wetenschap en het bedrijfsleven. Lacerenza presenteerde over de zogeheten ‘AI journey’, ofwel de cruciale stappen in een AI project. Deze journey bestaat uit (1) het construeren van de juiste dataset; (2) het genereren van inzichten uit de data; (3) het nemen van beslissingen op basis van de inzichten; en (4) het continue verbeteren van het AI model. Giuseppe Lacerenza gaf bij ieder van deze stappen boeiende voorbeelden van cases met o.a. Sony Music, Centraal Justitieel Incassobureau en de Nederlandse fintech unicorn Mollie. De kernboodschap was dat AI pas begint bij het vinden van het juiste model. Het leren en begrijpen eromheen is wat echt telt.

Michel van der List vervult een rol als data scientist bij Interpolis en presenteerde over de toepassing van AI in het voorspellen van beïnvloedbare royementen. Zijn verhaal illustreert een hoogst relevant onderwerp in AI; de inter-organisatorische samenwerking die AI vereist en het opbouwen van draagvlak voor een AI project. Het vaststellen van de juiste ‘features’ (ook wel voorspellende variabelen) is namelijk een product van vele gedachtewisselingen met mensen uit allerlei afdelingen.

De presentatie van bierbrouwer Martijn Swierstra sloot het seminar af met een verhaal over hoe zijn biermerk Martinus met behulp van de supercomputer IBM Watson een nieuw biertje heeft gebrouwen. Het biertje, ‘Nuchter’, sluit aan op de cultuur en historie van Groningen. De supercomputer hielp in de initiële opzet, maar aan de uitwerking van de ideeën kwam nog een aanzienlijke dosis vakmanschap en ervaring van pas. Dit laat nogmaals zien dat AI pas echt krachtig is bij een sterke interface met het gevoel en inzicht van de mens.

Het contact, de sfeer en de interactie is altijd een waardevol onderdeel geweest van de RUGCIC seminars. Wij hebben ons uiterste best gedaan om dit zoveel mogelijk te bevorderen met de interactieve livestream. De interessante vragen tijdens de presentatie alsook de feedback na afloop geeft ons een positieve indruk over het verloop van de seminar. Wij hopen ten zeerste dat u als participant dit gevoel met ons deelt. De volledige versie van het verslag is beschikbaar voor alle RUGCIC leden.

Laatst gewijzigd:04 november 2020 13:49

Meer nieuws

 • 15 juni 2021

  Van ‘gesloten’ wetenschap naar Open Science

  Vera Heininga is sinds januari 2021 de Open Science coördinator en beoogd programmaleider van het aanstaande Open Science programma van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze promoveerde in 2017 met een proefschrift dat ten dele gericht was op...

 • 17 mei 2021

  ‘Jongeren stimuleren, dat is mijn belangrijkste taak’

  Vierenhalf jaar geleden ontving hij de Nobelprijs. Tijdens de uitreiking in Stockholm nam Ben Feringa zich voor: nu ga ik wetenschap op de kaart zetten. Zijn missie krijgt een nieuwe impuls met de oprichting van het Ben Feringa Fonds, bedoeld om de...

 • 10 mei 2021

  ‘Gun dementerenden meer vrijheid hun sociale leven vorm te geven’

  Thuiswonende ouderen met geheugenproblemen zijn buitengewoon vindingrijk om zelf controle te houden over hun activiteiten buitenshuis. Demografen Jodi Sturge en Mirjam Klaassens zijn onder de indruk. ‘Of deze mensen meer kunnen dan we denken? Nee,...

Follow us onlinkedin facebook twitter