Skip to ContentSkip to Navigation

Customer Insights Center (RUGCIC)

Faculty of Economics and Business
Customer Insights Center (RUGCIC) Member corporations

Waarom een Customer Insights Center?

Terwijl marketingmanagers op zoek zijn naar meer kennis over klanten en hun gedrag (Customer Insights), onderzoeken wetenschappers van de universiteit dezelfde klanten.

Waarom zouden wij onze vragen en kennis niet bundelen?

infographic RUGCIC

Wij vertalen data in klantinzichten

Kennis over klanten en hun gedrag (customer insights) is cruciaal voor het realiseren van een succesvolle marketingstrategie. Alleen... in werkelijkheid zijn markten en klanten aan verandering onderhevig.

Ondanks dat data en informatie over klanten veel worden verzameld, blijft het in de praktijk lastig om dit te vertalen in goed gefundeerde inzichten en beslissingen.

Daarom hebben we het Customer Insights Center (RUGCIC) opgericht

Met als doel het ontwikkelen en delen van recente en relevante klantinzichten tussen het bedrijfsleven en de wetenschap.

Het doorgronden van dieperliggende klantinzichten vergt namelijk nieuw wetenschappelijk onderzoek rondom de praktijkthema’s: consumentengedrag, aankoopmotieven, klantenpsychologie, multi- en omni-channel communicatiestrategie, social media, big data, klantdata, metrics, customer intelligence, klantwaarde, accountability, churn, loyaliteit, succesfactoren van implementaties, et cetera.

Hierover ontwikkelen wij op een nuchtere Groningse wijze ‘fact-based’ kennis, waarmee jouw bedrijf het verschil kan maken.

Wij helpen je om markt- en klantontwikkelingen sneller te doorgronden.

Mogen wij jou inspireren?

Stel, je wilt gefundeerde marketingbeslissingen nemen:
  • Wat zijn de trends en ontwikkelingen qua klantgedrag in Nederland?
  • Welke bewezen succesfactoren kan ik op klantgerichte projecten toepassen?
  • Hoe kunnen mijn medewerkers structureel bijblijven op het marketingvakgebied?

Daarvoor bieden wij onderbouwde klant- en marktkennis:
  1. Een sterk netwerk van professionals ter klantkennisuitwisseling.
  2. Jaarlijks twee seminars over toepassingen van nieuwe ontwikkelingen.
  3. Jaarlijks drie onderzoeksrapporten vol managementsamenvattingen.
  4. Deeltijdopleidingen ter verbetering van de klantkennis van medewerkers.
  5. Nieuwsflitsen vol klantinzichten gebaseerd op fact-based marktcijfers.
  6. Kennismaking met bijna of recent afgestudeerde topstudenten.
  7. Topklasse wetenschappelijke en praktijkrelevante klantinzichten.

Theorie vertaald naar de praktijk

Vaak zijn wetenschappelijke publicaties over marketing, klanten en klantgedrag niet rechtstreeks geschikt voor implementatie in de praktijk. Daarom vertalen tientallen onderzoekers van het Customer Insights Center de nieuwste wetenschappelijke kennis op het gebied van marketing, klanten en klantgedrag naar de praktijk. Dit doen zij in de vorm van toepasbare ideeën, vlot leesbare onderzoeksrapporten, praktijkgerichte opleidingen, workshops, seminars, etc.

Wetenschappelijke kwaliteit

Het Customer Insights Center (RUGCIC) bestaat uit tientallen onderzoekers die zowel nationaal als internationaal publiceren over klantinzichten. Ons kenniscentrum is onderdeel van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen, welke een zeer rijke traditie heeft op het gebied van hoogstaand en vernieuwend klantenonderzoek. Wetenschappelijke kwaliteit staat bij ons voorop.

Onderscheidend vermogen

RUGCIC is geen commercieel adviesbureau, maar bouwt op non-profit basis aan lange termijn kennisuitwisseling met onze leden uit het bedrijfsleven. De nadruk ligt op een langdurige samenwerkingsrelatie, waarin klantinzichten stap voor stap worden opgebouwd en gedeeld.

Welke bedrijven zijn al lid?

Kijk hier voor het actuele overzicht van onze bedrijfsleden...

Laatst gewijzigd:12 december 2019 15:48
printView this page in: English
Follow us onlinkedin facebook twitter