Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health Innovation De PreventieVersneller

Initiatieven

Diabetes Challenge

De Nationale Diabetes Challenge

Jeroen Flim, programma manager Nationale Diabetes Challenge:

''We hebben een zogenaamde Beleidsregel Innovatie geschreven en voorgelegd aan de NZA. In de begeleiding in het traject richting de NZA heeft de PreventieVersneller slagvaardig de voortgang gemonitord en erin gehouden. Het is ontzettend fijn om een verbindende en neutrale partij te hebben die ons als stichting hierbij ondersteunt. Zelf waren we zeker niet zo snel tot deze stappen gekomen. De meerwaarde die de PV kan hebben op dit redelijk nieuwe thema is juist in deze periode, van meer urgentiebesef rond gezonde leefstijl en preventie, extra belangrijk.''


Herstelcirkel

Herstelcirkel in de Wijk

Hannes Seesing, Projectleider Stichting Herstelcirkel in de wijk:

''Samen met NDC en Menzis hebben we een zogenaamde Beleidsregel Innovatie geschreven en voorgelegd aan de NZA. De verbindende rol van de PreventieVersneller hierin was zeer belangrijk. Net als de procesbegeleiding en het verbinden aan andere lopende initiatieven.''


Sport4connect

Sport4Connect

Janneke Hoogstra-Bos, Projectleidster Sport4Connect

''De PreventieVersneller heeft onze stichting geholpen met aanbrengen van meer focus en het in kaart brengen van onze belangrijkste waardeproposities. Op basis hiervan hebben we een gedegen keuze gemaakt voor ons portfolio en deze zijn we nu aan het doorontwikkelen."

F&V
k
Laatst gewijzigd:15 maart 2021 14:33